Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
64 lines (34 sloc) 2.48 KB

CardGate

CardGate module voor CS.Cart

Support

Deze plugin ondersteunt CS.Cart versie 4.4.x-4.9.x

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op, of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Upload de inhoud van de cardgate map naar de root map van je webshop.

 3. Zorg ervoor dat je cache leeg is. Wellicht moeten de Smarty templates opnieuw worden gecompileerd voordat de template aanpassingen zichtbaar zijn. Doe dit door de parameter ctpl aan je admin URL toe te voegen.

 4. Open the URL http://mywebshop.com/cardgate_install.php in je browser, zodat de plug-in installeert.
  (Vervang http://mywebshop.com met de URL van je webshop.)

 5. Verwijder het bestand cardgate_install.php uit de root map van je webshop.

Configuratie

 1. Login op het admin gedeelte van je webshop.

 2. Kies voor Betaalmethoden in het Administratie menu.

 3. Klik op de Betaalmethode toevoegen knop.

 4. Eerst moet de CardGate Generic betaalmethode ingesteld worden. In deze betaalmethode zitten de instellingen voor alle CardGate betaalmethoden.

 5. Vul de naam in van de Algemene betaalmethode en kies de CardGate Generic betaalmethode uit het Verwerkingseenheid menu.

 6. Zorg ervoor dat deze betaalmethode niet op Actief staat, zodat hij niet zichtbaar is in de checkout.

 7. Kies dan voor de Configureren tab.

 8. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 9. Vul de merchant ID en de API key in die je van CardGate hebt ontvangen.

 10. Stel de Testmode in op Test voor een test transactie.

 11. Vul de overige gegevens in en klik op de Save knop.

 12. Let Wel: Deze instellingen gelden voor alle CardGate betaalmethoden.

 13. Maak nu op dezelfde manier de specifieke CardGate betaalmethoden aan die je wilt gebruiken in je winkel.

 14. De instellingen van de Algemeen tab gelden per specifieke betaalmethode.

 15. Zorg ervoor dat je na het testen omschakelt van Test Mode naar Live mode in de CardGate Generic betaalmethode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.