Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
63 lines (33 sloc) 2.23 KB

CardGate

CardGate module voor CS.Cart

Build Status

Support

Deze plugin ondersteunt CS.Cart versie 4.4.x-4.12.x

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op, of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip het meest recente cardgate.zip bestand op je bureaublad.

 2. Upload de inhoud van de cardgate map naar de root map van je webshop.

 3. Zorg ervoor dat je cache leeg is. Wellicht moeten de Smarty templates opnieuw worden gecompileerd voordat de template aanpassingen zichtbaar zijn.

 4. Doe dit door de parameter ctpl aan je admin URL toe te voegen.

Configuratie

 1. Login op het admin gedeelte van je webshop.

 2. Ga naar Plug-ins en kies Plug-ins beheren.

 3. Gebruik het Zoek venster om de CardGate plug-in te vinden, en klik op Installeer.

 4. Klik op de Instellingen van de geïnstalleerde plug-in.

 5. Stel de Mode in op Test voor een test transactie.

 6. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 7. Vul de merchant ID en de API key in die je van CardGate hebt ontvangen.

 8. Klik op Opslaan.

 9. Let Wel: Deze instellingen gelden voor alle CardGate betaalmethoden.

 10. Maak nu de specifieke CardGate betaalmethoden aan die je wilt gebruiken in je winkel.

 11. Kies Betaalmethode in het Administratie menu.

 12. Klik op de Betaalmethode toevoegen knop.

 13. Vul de naam in van de betaalmethode en kies de juiste CardGate betaalmethode uit het Verwerkingseenheid menu.

 14. Vul de overige gegevens in en klik op de Opslaan knop.

 15. De instellingen van de Algemeen tab gelden per specifieke betaalmethode.

 16. Zorg ervoor dat je na het testen omschakelt van Test Mode naar Live mode in de CardGate instelligen en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.