Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (41 sloc) 2.76 KB

CardGate

CardGate module voor osCommerce 2.3

Build Status

Support

Deze plug-in is geschikt voor osCommerce versie 2.3.x

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip het meest recente cardgate.zip bestand op je bureaublad.

 2. Upload de inhoud van de cardgate map naar de root map van je webshop.

Configuratie

 1. Voordat de CardGate administration zichtbaar wordt moet het
  admin/includes/column_left.php bestand van osCommerce aangepast worden.
  Op regel 23 staat: include(DIR_WS_BOXES . 'tools.php');
  Voeg onder deze regel de volgende regel code toe:
  include(DIR_WS_BOXES . 'cgp_orders.php');
  (Let op de puntkomma aan het einde van de regel!)

 2. Ga naar het admin gedeelte van je webshop en selecteer aan de linkerkant Modules, Betaling.

 3. Klik rechts op Installeer Module en selecteer de betaalmodule die je wenst te activeren.
  (Alle CardGate modules hebben Card Gate Plus achter de naam van de betaalmethode staan)
  Klik nu rechts op Installeer Module.

 4. Klik rechts op de Aanpassen knop van de geïnstalleerde betaalmodule.

 5. Selecteer true om de betaalmodule te activeren.

 6. Vul nu de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites
  op Mijn CardGate.

 7. Vul de standaard gateway taal in, bijvoorbeeld en voor Engels of nl voor Nederlands.

 8. Selecteer de payment zone als je het gebruik van deze module wilt beperken tot een bepaalde zone.

 9. Selecteer geen wanneer de betaalmethode zichtbaar moet zijn voor alle klanten.

 10. Vul de sorteer volgorde en betaal statussen in of gebruik de standaard waarden.

 11. Klik op Bewaren wanneer alle instellingen gedaan zijn.

 12. Herhaal de stappen 3 tot en met 11 voor alle gewenste betaalmethoden.

 13. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 14. Vul bij Technische koppeling de Callback URL in, bijvoorbeeld:
  http://www.mijnwebshop.com/ext/modules/payment/cgp/cgp.php
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van je webshop.)

 15. Zorg ervoor dat je na het testen alle geactiveerde betaalmethoden omschakelt van Test mode naar
  Live mode en sla het op (Bewaren).

Vereisten

Geen verdere vereisten.