Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

CardGate

CardGate module voor WHMCS version 5.x.x and WHMCS version 6.x

Build Status

Support

Deze plugin is geschikt voor WHMCS versie 5.x.x en WHMCS versie 6.x

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate inloggegevens noodzakelijk.

Ga a.u.b. naar Mijn CardGate en kopieer de site ID and hash key,
of vraag deze gegevens aan uw accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip het meest recente cardgate.zip bestand op je bureaublad.

 2. Upload de modules map naar de root map van je webshop.

Configuratie

 1. Login op het admin gedeelte van je webshop.

 2. Klik op de Setup tab en kies Payments, Payment Gateways.

 3. Kies de CardGate module die je wenst te activeren uit de keuzelijst en activeer het.

 4. Verander indien gewenst de naam van de betaalmethode.

 5. Kies voor Test mode wanneer je eerst wilt testen.

 6. Vul nu de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 7. Vul de gewenste standaard gateway taal in.

 8. Sla nu de instellingen op met de Save Changes knop.

 9. Herhaal de stappen 3 tot en met 8 voor iedere betaalmethode die je wenst te activeren.

 10. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 11. Vul bij Technische koppeling de Callback URL in, bijvoorbeeld:
  http://mijnwebshop.com/modules/gateways/callback/cardgateplus.php
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van jouw webshop)

 12. Zorg ervoor dat je na het testen alle geactiveerde betaalmethoden omschakelt van Test mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.