Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
87 lines (55 sloc) 3.89 KB

CardGate

CardGate module voor WooCommerce

Build Status

Support

Deze plugin is geschikt voor WooCommerce versie 3.x - 5.x

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Ga naar je WordPress admin.

 2. De-installeer en verwijder de CardGate plug-in.

 3. Installeer de nieuwe plug-in zoals een eerste installatie.

 4. De eerdere instellingen blijven hierbij behouden.
  LET WEL: Indien je update van Woocommerce 2.x naar Woocommerce 3.x,
  moet je ook de Merchant ID en de API key invullen bij je Cardgate plug-in.

 5. Voor de instellingen van de plug-in:
  Ga naar Mijn CardGate.
  Let Wel: Voor TestMode kiest u na het inloggen van Mijn CardGate, uw gebruikers avatar Rechts boven en kies je Naar Staging.
  Ga naar Beheer, Sites en klik op de ID van de site die je wilt instellen.
  Kies bij Technische Koppeling de knop Uw Webshop Instellen, kies uw plug-in type en verstuur de data naar uw site.

Eerste installatie

 1. Deze plug-in neemt aan dat er minimaal WordPress versie 4.4 of hoger geïnstalleerd is,
  alsook de WooCommerce plug-in 2.1.x of hoger.

 2. Ga in je WordPress admin, naar Plugins, en kies Nieuwe plugin.

 3. Vul cardgate in bij het veld Plugins zoeken...

 4. Klik op de knop Nu installeren, en daarna op Activeren.

 5. Voor de instellingen van de plug-in:
  Ga naar Mijn CardGate.
  Let Wel: Voor TestMode kiest u na het inloggen bij Mijn CardGate, uw gebruikers avatar Rechts boven en kies je Naar Staging.
  Ga naar Beheer, Sites en klik op de ID van de site die je wilt instellen.
  Kies bij Technische Koppeling de knop Uw Webshop Instellen, kies uw plug-in type en verstuur de data naar uw site.

Configuratie

Deze plug-in neemt aan dat er minimaal WordPress versie 4.4 of hoger geïnstalleerd is,
alsook de WooCommerce plug-in 2.1.x of hoger.

 1. Ga in je WordPress admin, naar Plugins, en kies Nieuwe plugin.

 2. Vul cardgate in bij het veld Plugins zoeken...

 3. Klik op de knop Nu installeren, en daarna op Activeren.

 4. Voor de instellingen van de plug-in:
  Ga naar Mijn CardGate.
  Let Wel: Voor TestMode kiest u na het inloggen bij Mijn CardGate, uw gebruikers avatar Rechts boven en kies je Naar Staging.
  Ga naar Beheer, Sites en klik op de ID van de site die je wilt instellen.
  Kies bij Technische Koppeling de knop Uw Webshop Instellen, kies uw plug-in type en verstuur de data naar uw site.

 5. Aan de linkerkant van je WordPress admin, selecteer CardGate, Instellingen.

 6. De instellingen zouden hier nu correct ingevuld moeten zijn, en kunnen indien gewenst ook handmatig ingevuld worden.

 7. In de admin selecteer WooCommerce, Instellingen, Afrekenen.
  Hier zie je de CardGate betaalmethoden.
  Let op: De CardGate betaalmethoden zijn alleen zichtbaar in WooCommerce,
  indien zowel de site ID als de hash key correct zijn ingevuld.

 8. Selecteer een betaalmethode en stel deze correct in.
  Herhaal dit voor iedere betaalmethode die je wenst te activeren.

 9. Zorg ervoor dat je na het testen bij de CardGate instellingen omschakelt van Test mode naar Live mode en sla het op (Save).

 10. Let Op: De instellingen voor Live Mode kunnen verschillen van Test Mode, zie hiervoor punt 4.

Vereisten

Geen verdere vereisten.