Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
53 lines (29 sloc) 2.13 KB

CardGate

CardGate module voor xtCommerce

Build Status

Support

Deze plug-in is geschikt voor xtCommerce versies 5 and 6

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente cardgate.zip op je bureaublad.

 2. Plaats de inhoud van de cardgate map in de root map van je website.

Configuratie

 1. Ga naar de admin van je website, en kies Plugins, gedeïnstalleerde plugins.

 2. Scroll naar de Module Payment, en kies de CardGate plug-in. (Mogelijk staat hij op de volgende pagina).

 3. Klik op Run, bij Actions, zodat de plug-in geïnstalleerd wordt.

 4. Doe dit ook voor de CardGate betaalmethoden die je wilt gaan gebruiken in je shop.

 5. De gekozen plug-ins staan nu bij Geïnstalleerde plugins.

 6. Vink daar de CardGate plug-ins aan, en kies Keuze activeren, zodat ze geactiveerd worden.

 7. Kies in het linkermenu voor Instellingen en dan Betaalmethoden.

 8. Kies de CardGate plug-in en klik op Bewerken.

 9. Vul nu de site ID, de hash key, de merchant ID en de API key in zoals die aan je
  toegestuurd zijn via het bericht "Installeren webshop-kassa" in Mijn CardGate.

 10. Vul ook de andere waarden in indien nodig, en sla het op.
  LET WEL: De CardGate plug-in moet niet geactiveerd worden en wordt alleen gebruikt om de instellingen op te slaan die de CardGate betaalmethoden gebruiken.

 11. Vink de CardGate betaalmethoden aan die je wilt gebruiken en klik op Keuze activeren.

 12. Zorg ervoor dat je na het testen bij Configuratie in de CardGate module de Test Mode omschakelt van true naar false en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.