Skip to content
Pŵl Cymru - gêm mewn JavaScript
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 5 commits ahead, 11 commits behind henshmi:master.
carlmorris Merge pull request #2 from carlmorris/cymraeg
ailenwi ffeil DARLLEN.md er mwyn ymddangos ar Github
Latest commit dc6f4e1 May 23, 2018

README.md

Pŵl Cymru

© Chen Shmilovich - 2018. Cyfieithiad/addasiad Cymraeg gan Carl Morris 2018.

Helo bawb!

Dyma addasiad o Classic-Pool-Game, gêm JavaScript.

Mae hi'n glasur o gêm pwl 8-pêl. Rydych chi'n gallu dewis chwarae yn erbyn ffrind, neu'n erbyn y peiriant, gyda lefelau sgil gwahanol.

Mwynhewch, a phob lwc!

Bysellau:

* 'W' : Cynyddu cryfder saethu.
* 'S' : Lleihau cryfder saethu.
* 'Esc' : Dychwelyd i brif ddewislen.

Llygoden:

* Chwith-glicio : saethu.
* Anelu trwy symud llygoden.

Chwarae:

Fersiwn Cymraeg https://morris.cymru/pwlcymraeg

Fersiwn Saesneg https://henshmi.github.io/Classic-Pool-Game/

Priodoliad:

* Building JavaScript Games gan Arjan Egges (Apress, 2014):
https://github.com/apress/building-javascript-games
* LAB.js :
https://github.com/getify/LABjs
* Cerddoriaeth :
Bossa Antigua Kevin MacLeod (incompetech.com)
Trwydded Comin Creu: Priodoliad 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
You can’t perform that action at this time.