Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (15 sloc) 1.52 KB
layout title date
post
Lær Noget Nyt
2013-09-27 16:45:33

Jeg har en baggrund som C# backend developer og har et stykke tid haft lyst til at få et indblik i moderne open source webudvikling. Dette blog indlæg er det første i en serie af indlæg hvor fokus vil være at lære noget nyt. Det er mit håb, at det bliver et længerevarende projekt med undertitlen "Lær noget nyt".

Første del af serien vil være om moderne webudvikling. Mere specifikt om en web applikation skrevet 100% i Javascript for både server og klient. Server-delen vil være baseret på Node.js mens klient-delen bliver et MVC framework som fx Angular.js.

For at få en smule struktur på projekterne vil jeg bruge disse retningslinier:

  • 'Lær noget nyt' projekterne skal ikke opfattes som 'best practice' eller produktionskode. Fokus er på at få indblik i for mig nye teknologier, programmeringssprog, værktøjer m.v.
  • Når man taler webudvikling kommer man ikke uden om UI men forvent ikke gennemarbejdede UI designs.
  • Dette er et 'Do it yourself' projekt, og jeg kommer derfor til at begå fejl og/eller bevæge mig i den forkerte retning. Hvis du som læser bemærker dette og har viden på området, så hører jeg meget gerne fra dig med konstruktion kritik.
  • Blog indlæg vil IKKE være 'yet another tutorial' men vil mere blive brugt til at dokumentere en læringsproces.
  • Source koden til projekter findes på GitHub.
  • Jeg skriver for mig selv til mig selv. Men alle er naturligvis velkommen til at læse med og give feedback.