Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: eb501fd137
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 57 lines (57 sloc) 0.593 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
other_JJ
leading_JJ
little_JJ
short_JJ
welcome_JJ
general_JJ
general_JJ
unspoken_JJ
shocking_JJ
big_JJ
predictable_JJ
blind_JJ
suspenseful_JJ
action-packed_JJ
canadian_JJ
sure_JJ
bad_JJ
entire_JJ
easy_JJ
unfortunate_JJ
enjoyable_JJ
reserved_JJ
good_JJ
deep_JJ
obvious_JJ
guilty_JJ
big_JJ
other_JJ
single_JJ
nightly_JJ
directorial_JJ
solid_JJ
poor_JJ
poor_JJ
shining_JJ
all-out_JJ
further_JJR
great_JJ
sick_JJ
bad_JJ
asleep_JJ
better_JJR
known_JJ
turned_JJ
welcome_JJ
other_JJ
big_JJ
alleged_JJ
perfect_JJ
verbal_JJ
married_JJ
manchurian_JJ
general_JJ
good_JJ
original_JJ
younger_JJR
purple_JJ
Something went wrong with that request. Please try again.