No description or website provided.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
maps
.gitignore
firespreading.cb
gui.cb
main.cb
map.cb
menu.cb
readme.txt
renderer.cb

readme.txt

       (  (  (      (    )  ____ 
 *  )   )\ ) )\ ))\ )  (   )\ ) ( /( |  / 
` ) /(  ( (()/((()/(()/(  )\  (()/( )\()) | / 
 ( )(_)) )\ /(_))/(_))(_)|(((_)( /(_)|(_)\ | /  
(_(_())_ ((_|_)) (_))(_)) )\ _ )\(_))  ((_) |/  
|_  _| | | | | |_ _| _ \ (_)_\(_) |  / _ \(   
 | | | |_| | |__ | || _/ / _ \ | |__| (_) )\   
 |_| \___/|____|___|_|  /_/ \_\|____|\___((_)  

Pelasta metsä tulipalolta! Ohjaa helikoptereita waypointeilla. 
Alapalkista tulee ensin painaa 'waypoint' nappi pohjaan, ja tämän 
jälkeen waypointit laitetaan hiirellä ruutuun painamalla.
Voit lisätä helikopterin valitsemalla helikopterin ja painamalla kutsumisnappia

wasd/nuolet - liikkuminen

01011010
00100000
01101111
01101110
00100000
01111010
01101111
01101111
01101101
01101001

Tekijät:
- Latexi95
- Wing
- tuhoojabotti
- Atomim