Online napoveda skenovaci klient

cosmo-cz edited this page Oct 13, 2016 · 15 revisions
Clone this wiki locally

Table of Contents

Nápověda

Skenování dvojstran

Změny

Změny ve verzi 0.34:

 • Přidána podpora UPC kódu pro identifikaci záznamu. UPC kód je podskupina EAN13 tj. není nutné pro zobrazení obálek v katalogu dělat žádnou úpravu, pokud už Váš katalog hodnoty z pole 024 poskytuje. Dotaz na EAN, nebo UPC se vkládá do parametru isbn API Obálek knih viz. implementační manuál. Pro skenování titulů s UPC není potřeba žádna úprava Vašeho Zserveru, nebo Xserveru. Podpole 024a i1=1 bude načteno automaticky.

Změny ve verzi 0.33:

 • Přidání možnosti skenovat hlavné autory titulů. Skenování není povinné. Skenování je vhodné použít, pokud titul obsahuje na obálce/přebalu fotografii autora. API poskytující foto autorů je už delší dobu dostupné a databáze autorů obsahuje přes 40tis foto autorů převažně z veřejně dostupných obrázků wikipedie.

Změny ve verzi 0.32:

 • Jedná se o opravní vydání zneplatňující dřívější verzi 0.31, která obsahuje chybu spojenou s odesíláním skenů na server obálek knih.

Změny ve verzi 0.31:

 • Podpora skenování dvojstran.
 • Možnost přesunu skenovaných stránek TOC na libovolnou pozici.
 • Urychlení odesílání skenovaných dokumentů na server.

Změny ve verzi 0.30:

 • Udržovací vydání.
 • Možnost spuštění aplikace i pro uživatele s problémem se stahováním aktualizačních souborů po spuštění aplikace. Pokud máte v nastaveních na 2. záložce povoleno "Nikdy nestahovat aktualizace", tak po neúspěšném stažení aktualizační informace (trvá cca 20-30sec od spuštění aplikace), budete moci začít se skenovaním.
 • Identifikátory ČNB, OCLC a EAN jsou v případě periodik volitelné a nejsou ve výchozím stavu ve formuláři zobrazeny.
 • V oknu pro zakládání nového záznamu, na 2. záložce = periodika je automaticky rozeznáván typ identifikátoru ISSN a ČNB.

Změny ve verzi 0.29:

 • Opravní vydání. Bugfix známých problémů.

Změny ve verzi 0.28:

 • Možnost ukládat naskenované obrázky do vlastního adresáře (2. záložka nastavení 'přizpůsobení').
 • V názvu souboru naskenovaných obálek a obsahů se vyskytují identifikátory v tomto pořadí isbn, issn, ean, čnb, oclc, nebo vlastný identifikátor. Podle toho, který se u skenované kliny/periodika vyskytuje první.
 • Bugfix známých problémů.

Změny ve verzi 0.27:

 • Rozšířena podpora skenerů. Nová záložka nastavení 'kompatibilita' skenování.
 • Možnost ukládat naskenované obrázky do složky aplikace sken. klienta.

Změny ve verzi 0.24:

 • Automatická korekce vstupních dat pole ISBN/ISSN a rok vydání:
  • Z roku vydání a ISBN/ISSN jsou automaticky odstraňovány závorky a je vyžadováno vkládání "bezproblémových dat" tj. dat, které projdou validací a neobsahují upozornění (pole nejsou označena červeným výkřičníkem).
  • O odstraňování závorek se dřívě staral pouze backend server architektury OKCZ a děla se bez vědomí obsluhy skenovacího klienta. Od verze v0.24 už bude obsluha o takovýchto úpravách vědět a bude úpravy složitějších vstupních dat i provádět.
 • Bugfix známých problemů.

Změny ve verzi 0.23:

 • Při skenování části monografie / periodika možnost rychlého návratu na 1. záložku.
 • Bugfix známých problemů.

Změny ve verzi 0.22 (RDA):

 • Datum vydání se přebírá prioritně z podpole 264c (RDA) a dále z podpole 260c (AACR2)

Změny ve verzi 0.21 (opravné vydání):

 • Oprava stahování metadat z X-Serveru.
 • Oprava aktualizace metadatového záznamu.
 • Možnost vypnout rozeznávání identifikátorů při zakládání záznamu.
 • Automatické vyplnění vlastního identifikátoru, pokud záznam nemá žádny jiný.

Změny ve verzi 0.20:

 • Možnost vyhledávat podle dalších identifikátorů např. ISBN, ISSN, nebo ČNB.
 • Možnost skenování obálek a obsahů vicesvazkovích děl.
 • Možnost skenování čísel periodik.
 • Možnost napojení souborného záznamu (pokud skenujeme část monografie).
 • Vyhledání souborného záznamu v souborném katalogu.

Rubriky online nápovědy skenovacího klienta