Online napoveda skenovaci klient

cosmo-cz edited this page Sep 5, 2017 · 19 revisions

Table of Contents

Nápověda

Změny

Změny ve verzi 0.36:

 • Skenování vícerých autorů díla. Po odskenování foto autora máte na výběr seznam jmen autorů daného díla. Jsou k dispozici všichni vedlejší autoři díla nacházející se ve vašem bibliografickém záznamu.
 • Vkládání obálek a stránek TOC z PDF z Vašeho PC. Vhodné pro elektronické dokumenty, které nejsou v tištěné podobě. Funkce je dostupná po kliknutí na odkaz "Načíst ze souboru" na záložce "Skenování".
 • Možnost vyhledávání podle ISBN i periodika

Změny ve verzi 0.35:

 • Podpora ISMN jako identifikátora záznamu.
 • Automatická oprava textů načtených z bibliografických záznamů (ošetření nadbytečných znaků, teček, mezer apod.).
 • Opravní vydání pro skenování foto autorů.
 • Opravní vydání pro skenování záznamů s tagem 024 UPC, ISMN, EAN.
 • Menší opravy na podnět uživatelů skenovacího klienta.

Změny ve verzi 0.34:

 • Přidána podpora UPC kódu pro identifikaci záznamu. UPC kód je podskupina EAN13 tj. není nutné pro zobrazení obálek v katalogu dělat žádnou úpravu, pokud už Váš katalog hodnoty z pole 024 poskytuje. Dotaz na EAN, nebo UPC se vkládá do parametru isbn API Obálek knih viz. implementační manuál. Pro skenování titulů s UPC není potřeba žádna úprava Vašeho Zserveru, nebo Xserveru. Podpole 024a i1=1 bude načteno automaticky.

Změny ve verzi 0.33:

 • Přidání možnosti skenovat hlavné autory titulů. Skenování není povinné. Skenování je vhodné použít, pokud titul obsahuje na obálce/přebalu fotografii autora. API poskytující foto autorů je už delší dobu dostupné a databáze autorů obsahuje přes 40tis foto autorů převažně z veřejně dostupných obrázků wikipedie.

Změny ve verzi 0.32:

 • Jedná se o opravní vydání zneplatňující dřívější verzi 0.31, která obsahuje chybu spojenou s odesíláním skenů na server obálek knih.

Změny ve verzi 0.31:

 • Podpora skenování dvojstran.
 • Možnost přesunu skenovaných stránek TOC na libovolnou pozici.
 • Urychlení odesílání skenovaných dokumentů na server.

Změny ve verzi 0.30:

 • Udržovací vydání.
 • Možnost spuštění aplikace i pro uživatele s problémem se stahováním aktualizačních souborů po spuštění aplikace. Pokud máte v nastaveních na 2. záložce povoleno "Nikdy nestahovat aktualizace", tak po neúspěšném stažení aktualizační informace (trvá cca 20-30sec od spuštění aplikace), budete moci začít se skenovaním.
 • Identifikátory ČNB, OCLC a EAN jsou v případě periodik volitelné a nejsou ve výchozím stavu ve formuláři zobrazeny.
 • V oknu pro zakládání nového záznamu, na 2. záložce = periodika je automaticky rozeznáván typ identifikátoru ISSN a ČNB.

Změny ve verzi 0.29:

 • Opravní vydání. Bugfix známých problémů.

Změny ve verzi 0.28:

 • Možnost ukládat naskenované obrázky do vlastního adresáře (2. záložka nastavení 'přizpůsobení').
 • V názvu souboru naskenovaných obálek a obsahů se vyskytují identifikátory v tomto pořadí isbn, issn, ean, čnb, oclc, nebo vlastný identifikátor. Podle toho, který se u skenované kliny/periodika vyskytuje první.
 • Bugfix známých problémů.

Změny ve verzi 0.27:

 • Rozšířena podpora skenerů. Nová záložka nastavení 'kompatibilita' skenování.
 • Možnost ukládat naskenované obrázky do složky aplikace sken. klienta.

Změny ve verzi 0.24:

 • Automatická korekce vstupních dat pole ISBN/ISSN a rok vydání:
  • Z roku vydání a ISBN/ISSN jsou automaticky odstraňovány závorky a je vyžadováno vkládání "bezproblémových dat" tj. dat, které projdou validací a neobsahují upozornění (pole nejsou označena červeným výkřičníkem).
  • O odstraňování závorek se dřívě staral pouze backend server architektury OKCZ a děla se bez vědomí obsluhy skenovacího klienta. Od verze v0.24 už bude obsluha o takovýchto úpravách vědět a bude úpravy složitějších vstupních dat i provádět.
 • Bugfix známých problemů.

Změny ve verzi 0.23:

 • Při skenování části monografie / periodika možnost rychlého návratu na 1. záložku.
 • Bugfix známých problemů.

Změny ve verzi 0.22 (RDA):

 • Datum vydání se přebírá prioritně z podpole 264c (RDA) a dále z podpole 260c (AACR2)

Změny ve verzi 0.21 (opravné vydání):

 • Oprava stahování metadat z X-Serveru.
 • Oprava aktualizace metadatového záznamu.
 • Možnost vypnout rozeznávání identifikátorů při zakládání záznamu.
 • Automatické vyplnění vlastního identifikátoru, pokud záznam nemá žádny jiný.

Změny ve verzi 0.20:

 • Možnost vyhledávat podle dalších identifikátorů např. ISBN, ISSN, nebo ČNB.
 • Možnost skenování obálek a obsahů vicesvazkovích děl.
 • Možnost skenování čísel periodik.
 • Možnost napojení souborného záznamu (pokud skenujeme část monografie).
 • Vyhledání souborného záznamu v souborném katalogu.
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.