Pre-release

@pavel-stastny pavel-stastny released this Jan 8, 2019 · 2 commits to dnnt since this release

Assets 3

Verze systému Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu .

Popis verze je zde.

! VERZE NENÍ URČENA PRO PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ !

@pavel-stastny pavel-stastny released this Oct 24, 2018 · 3 commits to master since this release

Assets 3

Kramerius verze 5.4.2

Přehled změn:

#615 - Export foxml - pokračování procesu v případě chyby
#623 - Parsování datumu při indexaci
#598 - Import foxml dokumentu - pouze přepis metadat
#588 - Solr migrace - moznost strankovani
#590 - Geo souřadnice - chyba parsování souřadnic jižní šířky a západní délky
#582 - Přidání partName do indexu
#600 - Update editoru v buildu

OAI solr6 provider

@pavel-stastny pavel-stastny released this Feb 28, 2018 · 20 commits to fcrepo4 since this release

Assets 3

Kramerius verze 6.0.1-alpha

Verze systému Kramerius pod repozitářem Fedora 4

Popis instalace naleznete zde

! VERZE NENÍ URČENA PRO PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ !

Požadavky

 • java 1.8 a vyšší
 • Solr 7.X
 • Tomcat 9.X
 • Fedora repository 4.7.X

Řešené issues:

#570 - Replikace
#572 - Import FOXML dokumentů
#579 - Odkazy ve Fedoře
#580 - Indexace objektů s externími streamy
#585 - Zobrazení pdf

@pavel-stastny pavel-stastny released this Feb 9, 2018 · 34 commits to master since this release

Assets 3

Kramerius verze 5.4.1 - patch

Patch řeší problém s přenášením dynamických polí při migraci indexu viz #576.

Postup migrace je uvedný zde.

@pavel-stastny pavel-stastny released this Feb 7, 2018 · 2 commits to nkpgrafika since this release

Assets 3

NKP grafika

 • Verze určená pro NKP
 • větev nkpgrafika
 • Zapracované issues z verze 5.4.0

@pavel-stastny pavel-stastny released this Jan 29, 2018 · 41 commits to master since this release

Assets 3

Kramerius verze 5.4.0

Přehled změn:

#418 - Replikace obrázků z IIP serveru
#515 - Rozvoj statistik
#432 - Generovaný pásek pro PDF
#427 - Metadata u příloh periodik
#436 - Problém s indexaci a vyhledáním cizojazyčných překladů českých děl
#326 - Vyznačení autora v nižších úrovních
#391 - Přihlášení uživatele vrací na úvodní stranu
#330 - Indexace a vyhledávaní sigly
         - indexace geosouřadnic u map

Důležité upozornění

 • Byly provedeny změny ve schématu. Doporučujeme přeindexovat data.

  Je možné standardní reindexací nebo migrací dat ze starého indexu do indexu nového. Pro migraci, prosím, použijte patch 5.4.1

@pavel-stastny pavel-stastny released this Dec 11, 2017 · 62 commits to fcrepo4 since this release

Assets 3

Kramerius verze 6.0.0-alpha

První verze systému Kramerius pod repozitářem Fedora 4

Popis instalace naleznete zde

! VERZE NENÍ URČENA PRO PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ !

Požadavky

 • java 1.8 a vyšší
 • Solr 7.X
 • Tomcat 9.X
 • Fedora repository 4.7.X

@pavel-stastny pavel-stastny released this Oct 3, 2017 · 49 commits to nkpgrafika since this release

Assets 3

NKP grafika

 • Verze určená pro NKP
 • větev nkpgrafika
 • Zapracované issues z verzí 5.3.6-9

Důležité upozornění

Build vyžaduje pro svůj běh java 1.8 a vyšší. Prosím, zkontrolujte si verzi javy příkazem:
java -version

@pavel-stastny pavel-stastny released this Sep 19, 2017 · 66 commits to master since this release

Assets 3

Kramerius verze 5.3.9

Přehled změn:

#551 - Scrollbars v časové ose
#557 - Odebrání omezení konkretního dne v časové ose
#557 - Akce pro administraci virtuálních sbírek.
#520 - Podpora exportu FOXML pro nadřazené úrovně
#494 - Mazání nižších úrovní v indexu
#463 - PDFBox, zobrazovaní první strany
#410 - Propagování detailů modelu internalpart do API
#413 - Načítání kontextu v klientovi

Důležité upozornění

Build vyžaduje pro svůj běh java 1.8 a vyšší. Prosím, zkontrolujte si verzi javy příkazem:
java -version

@MartinRumanek MartinRumanek released this Aug 4, 2017 · 80 commits to master since this release

Assets 3

Kramerius verze 5.3.7

Přehled změn:

#506,#481,#468,#460 - lokalizace
#530 - Java 6 kompatibilita
#540 - zabezpečené OCR v případě použití SOLR6
#497 - oprava načítání fontu při generování dvouvrstvého PDF
Benevolentní filtr obálek a obsahů (defaultně vypnuto)
#544 - oprava mazání jednotlivých stran
#549 - oprava výběru roku v časové ose
#547 - zpožděné nahrávání pdf do clienta
#545 - oprava fulltextového vyhledávaní z klienta pod novým Tomcatem
#550 - indexace PDF s nevalidními znaky