Permalink
Browse files

Update _locales/az/messages.json

update
  • Loading branch information...
1 parent dee791e commit 0214639768a8243ee879938c0276cfe269b1571b @Tural Tural committed Oct 8, 2012
Showing with 40 additions and 25 deletions.
  1. +40 −25 _locales/az/messages.json
View
@@ -18,7 +18,7 @@
"description": "The text for the logout link"
},
"options": {
- "message": "Seçimlər",
+ "message": "Ayarlar",
"description": "Options link"
},
"refresh": {
@@ -87,10 +87,10 @@
"message": "göndərildi"
},
"retweetedBy": {
- "message": "təkrar tvitləyən:"
+ "message": "retvitləyən:"
},
"retweetedByMe": {
- "message": "sizin tərəfinizdən təkrar tvitləndi"
+ "message": "tərəfinizdən retvitləndi"
},
"unmarkFavorite": {
"message": "Seçilmişlərdən yığışdır"
@@ -102,7 +102,7 @@
"message": "Sil"
},
"deleteConfirm": {
- "message": "Bu ismarışı sil: "
+ "message": "Bu tviti sil: "
},
"Yes": {
"message": ""
@@ -114,10 +114,10 @@
"message": "Cavabla"
},
"Retweet": {
- "message": "Yenidən tvitlə"
+ "message": "Retvit"
},
"retweetConfirm": {
- "message": "Bu tviti yenidən tvitlə: "
+ "message": "Bu tviti retvitlə: "
},
"oldRT": {
"message": "Paylaş"
@@ -182,10 +182,10 @@
"message": "AJAX istəyi uğursuzdur (pis əlaqə?)"
},
"successAuth": {
- "message": "Təbriklər, hesabınızın həqiqili təsdiqləndi. Silver Bird'dən zövq alın!"
+ "message": "Təbriklər, siz uğurla hesabınızı təsdiq etdiniz. Silver Birddən zövq alın!"
},
"cbAuthorized": {
- "message": "Silver Bird səlahiyyət verdi!"
+ "message": "Silver Bird icazə verdi!"
},
"cbNotAuthorized": {
"message": "Nəsə istənilən kimi getmədi. Lütfən Silver Bird ikonuna təkrar basın."
@@ -402,13 +402,13 @@
"message": "il əvvəl"
},
"options_title": {
- "message": "Silver Bird Seçimləri"
+ "message": "Silver Bird Ayarları"
},
"conf_saved": {
- "message": "Nizamlarınız uğurla qeyd edildi."
+ "message": "Ayarlarınız uğurla qeyd edildi."
},
"changes_restart": {
- "message": "Bəzi nizamların aktiv olması üçün qoşmanın yenidən başladılması gərək. Bunu indi etmək istərsinizmi? <br> (Oxunmamış tvitləriniz sıfırlanacaq)"
+ "message": "Bəzi ayarların aktiv olması üçün qoşmanın yenidən başladılması gərək. Bunu indi etmək istəyirsinizmi? <br> (Oxunmamış tvitləriniz sıfırlanacaq)"
},
"remaining_api_hits": {
"message": "Qalan Twitter API İstifadə Sayı: "
@@ -465,13 +465,13 @@
"message": "Şrift:"
},
"l_hover_timeout": {
- "message": "Oxumaq üçün üzərində gözləmə müddəti (ms):"
+ "message": "Oxumaq üçün vaxt (ms):"
},
"l_show_expanded_urls": {
- "message": "Qısaldılmış ünvanları genişlət:"
+ "message": "Qısaldılan URLləri genişləndir:"
},
"l_reply_all": {
- "message": "Bütün bəhs edilənləri cavablandır:"
+ "message": "Bütün bəhs edənləri cavabla:"
},
"l_show_hits_in_popup": {
"message": "API istifadə sayını göstər:"
@@ -483,16 +483,16 @@
"message": "Simvol rəngi:"
},
"l_tweets_color_only_unified": {
- "message": "Yalnız birləşmiş axışda rənglər:"
+ "message": "Rənglər Yalnız Birləşmişdə:"
},
"l_tweet_color": {
"message": "Tvit rəngi:"
},
"w_Mentions": {
- "message": "Xatırlatmalar"
+ "message": "Bəhs etmələr"
},
"btn_reset_popup_size": {
- "message": "Pəncərə Ölçüsünü Sıfırla"
+ "message": "Əvvəlki ölçüyə sıfırla"
},
"g_notifications": {
"message": "Bildirişlər"
@@ -510,7 +510,7 @@
"message": "Əsas səhifə:"
},
"notif_mentions": {
- "message": "Xatırlatmalar:"
+ "message": "Bəhs etmələr:"
},
"notif_dms": {
"message": "İsmarışlar:"
@@ -570,19 +570,19 @@
"message": "Yeniləmə aralığı(s)"
},
"l_include_in_unified": {
- "message": "Birləşdirilən vaxt qrafikinə daxil et"
+ "message": "Birləşmişlərə daxil et"
},
"l_tabs_count": {
"message": "Hesablar Sayı"
},
"l_unified_timeline": {
- "message": "Birləşdirilən Vaxt qrafiki:"
+ "message": "Birləşmiş Vaxt qrafiki:"
},
"tml_favorites": {
"message": "Seçilənlər:"
},
"l_blocked_users": {
- "message": "Qadağan edilən istifadəçilər:"
+ "message": "Bloklanan İstifadəçilər:"
},
"notice_right_click_change": {
"message": "* Artıq pəncərədə sıçanın sağ düymsini basaraq buradakı nizamların çoxunu pəncərə üzərindən dəyişdirə bilərsiniz."
@@ -627,7 +627,7 @@
"message": "Sıfırla"
},
"btn_default": {
- "message": "Əvvəlki nizamları bərpa et"
+ "message": "Əvvəlki ayarları bərpa et"
},
"shortenIt": {
"message": "Qısalt"
@@ -654,7 +654,7 @@
"message": "Profil"
},
"add_mention_action": {
- "message": "Xatırlat"
+ "message": "Bəhs et"
},
"g_image_service": {
"message": "Şəkil Xidməti"
@@ -684,12 +684,27 @@
"message": "İstifadəçi axın URL-i:"
},
"block_action": {
- "message": "Qadağa"
+ "message": "Blok"
},
"report_action": {
"message": "Spam Şikayəti"
},
"l_shortener_oauth": {
"message": "Fərdi hesab təsdiqləməsindən istifadə et:"
- }
+ },
+ "l_notify_retweets": {
+ "message": "Tvitlərimin retvitini mənə bildir"
+ },
+ "l_notify_rt_always": {
+ "message": "Həmişə"
+ },
+ "l_notify_rt_only_first": {
+ "message": "Yalnız İlk Retvit"
+ },
+ "l_notify_rt_never": {
+ "message": "Heç vaxt"
+ },
+ "invalid_keys": {
+ "message": "Boş APİ açarlarından istifadə edirsiniz. Bu yəqin ona görə baş verir ki, siz hazırlanmaqda olan developer versiya istifadə edirsiz.<br>Siz http://dev.twitter.com -da tətbiqi qeydə almalısınız və lib/secret_keys.js faylında APİ açarlarını doldurmalısınız."
+ }
}

0 comments on commit 0214639

Please sign in to comment.