Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

fix the lorem snippet

  • Loading branch information...
commit f189e5b5b00c360b2b86f475c0d5db8d1fddd380 1 parent c37351d
@scrooloose scrooloose authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  _/lorem.snippet
View
2  _/lorem.snippet
@@ -1 +1 @@
-Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum<++>\<c-o>:normal! gqq\<CR>
+Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.