Skip to content

chovancova/diploma-thesis-fuzzification

Repository files navigation

#Diploma Thesis

Tool for fuzzification of numerical values

The aim of the thesis is to compare experimental algorithms that are used for Fuzzification numerical values.

Content

  • Introduction to the Fuzzification (numeric values transform to linguistic).
  • Analysis of the existing algorithms for fuzzification numerical values.
  • Implementation of selected algorithms in C ++.
  • Experimental comparison algorithms implemented on different output data.

Nástroj pre fuzzifikáciu numerických hodnôt

Cieľom diplomovej práce je experimentálne porovnať algoritmy, ktoré slúžia pre fuzzifikáciu numerických hodnôt.

Obsah

  • Oboznámenie sa s problematikou fuzzifikácie (transformácie numerických hodnôt na lingvistické).
  • Rozbor existujúcich algoritmov pre fuzzifikáciu numerických hodnôt.
  • Implementácia vybraných algoritmov fuzzifikácie v jazyku C++.
  • Experimentálne porovnanie implementovaných algoritmov na rôznych výstupných dátach.