Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Data visualization acquired by SCADA systems using HTML 5 standards

Bachelor thesis

University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, Department of Software Technologies


Tutor: Ing. Juraj Veverka
Tutor: Ing. Patrik Hrkút, PhD.

Qualification level: Bachelor of Informatics

The main aim of this thesis was to visualizate of data obtained by SCADA systems. Aim is to provide a process of creation and visualization of graphical components. Product of the thesis is a graphical components for visualization of technological processes using HTML 5 standards. The paper describes the detailed process visualization of pumping station. It was designed simple interface through which components communicate with the server part of the SCADA system. The target platform for the resulting web application will be compatible with your family the HTML 5 for each Web browser.

Key words:
visualization, HTML5, JavaScript, Snap.svg, SCADA, REST API

Vizualizácia dát získaných pomocou SCADA systémov s využitím HTML 5 štandardov

Cieľ

Cieľom práce je vytvorenie vzorovej sady grafických komponentov na vizualizáciu technologických procesov s využitím HTML 5 štandardov. Jedná sa o grafické komponenty, ktoré nie sú bežne dostupné na tvorbu interaktívnych webových aplikácii ako napríklad vizualizácie mechanických súčasti hydraulických systémov, technologických liniek, silových a výkonových častí automatizačných sústav. Cieľová platforma pre výslednú webovú aplikáciu bude kompatibilná s rodinou štandardov HTML 5 pre každý webový prehliadač. Riešenie bude využívať výhradne open-source knižnice s licenciami typu MIT, GNU, GPL, BSD.

Obsah

  1. Analyzujte požiadavky, vykonajte prieskum možnosti využitia editorov na tvorbu grafických komponent s možnosťou exportu do formátov SVG, JSON, XML, alebo JavaScript.
  2. Vyberte vhodné open-source knižnice na tvorbu grafických komponentov kompatibilných s HTML 5.
  3. Navrhnite REST API na prepojenie grafických komponent so SCADA serverom.
  4. Analyzujte možnosti automatického mapovania API grafických prvkov pomocou metadát na existujúce API dostupné pre SCADA server D2000.
  5. Implementujte vzorovú sadu grafických komponentov.
  6. Zhodnoťte výkonnosť riešenia a definujte výkonnostné obmedzenia.

Finalna verzia textovej casti: https://www.overleaf.com/read/stvktrgsnxpp

web page: http://vaii.fri.uniza.sk/~chovancova26/