Skip to content

Cityvizor je aplikace pro všechny, které zajímá hospodaření obcí v ČR – pro občany, zastupitele, pracovníky obce i novináře. Přináší přehlednou vizualizaci rozpočtu obce s detailními daty, která jsou získávána přímo z jejích účetních systémů a následně zobrazována přehledně, srozumitelně a v souvislostech.

staging
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cityvizor

Přehledný rozklikávací rozpočet s plněním na jednotlivé faktury a dalšími funkcemi pro samosprávy. Aplikace byla vytvořena zaměstnanci Ministerstva financí ČR, Otevřená Města vám poskytují tuto aplikaci jako službu. Data jsou poskytována obcemi dobrovolně.

Instalace

docker-compose up a stránka bude přístupná na http://localhost:4200.

Roadmapa

Plánování dalšího vývoje je přímo zde v repozitáři pomocí jednotlivých ticketů (issues)

Informace pro vývojáře

Informace pro vývojáře jsou shnuty v CONTRIBUTING.md a v ARCHITECTURE.md.

Kontakt

About

Cityvizor je aplikace pro všechny, které zajímá hospodaření obcí v ČR – pro občany, zastupitele, pracovníky obce i novináře. Přináší přehlednou vizualizaci rozpočtu obce s detailními daty, která jsou získávána přímo z jejích účetních systémů a následně zobrazována přehledně, srozumitelně a v souvislostech.

Topics

Resources

License