Permalink
Browse files

po: update po/da_DK/common-base.po (pulled from Transifex.net by Civi…

…CRM l10n maintainer)
  • Loading branch information...
1 parent 49f755b commit cea433d213858fa25d465ff9f3042ccc7bd2af6a Aputsiaĸ Niels Janussen committed with L10n scripts on sushi.civicrm.org May 14, 2014
Showing with 17 additions and 17 deletions.
  1. +17 −17 po/da_DK/common-base.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-07 10:08-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-11 22:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-05-14 02:18+0000\n"
"Last-Translator: Aputsiaĸ Niels Janussen <aj@isit.gl>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23993,7 +23993,7 @@ msgstr "Tilføjet af"
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Survey Result"
-msgstr ""
+msgstr "Resultat af undersøgelse"
#: CRM/Activity/DAO/ActivityContact.php
msgid "Activity Contact ID"
@@ -24021,11 +24021,11 @@ msgstr "Ændret af"
#: CRM/Contact/BAO/Query.php
msgid "Relationship - Permissioned"
-msgstr ""
+msgstr "Relation - tilladelse tildelt"
#: CRM/Contact/BAO/Query.php
msgid "Relationship - Non-permissioned"
-msgstr ""
+msgstr "Relation - tilladelse ikke tildelt"
#: CRM/Contact/BAO/Query.php
msgid "Relationship Ended on or After"
@@ -24053,15 +24053,15 @@ msgstr "%1"
#: CRM/Contact/Form/Merge.php
msgid "Flip between the original and duplicate contacts."
-msgstr ""
+msgstr "Skift mellem de originale og duplikerede kontakter."
#: CRM/Contact/Form/Merge.php
msgid ""
"The Default Organization contact cannot be merged into another contact "
"record. It is associated with the CiviCRM installation for this domain and "
"contains information used for system functions. If you want to merge these "
"records, you can: %1"
-msgstr ""
+msgstr "Standardkontakt for organisationen kan ikke flette ind i en anden kontaktpost. Den er knyttet med CiviCRM-installationen for dette domæne, og indeholder information som bruges af systemfunktioner. Hvis du vil flette disse poster, så kan du: %1"
#: CRM/Contact/Form/Search/Criteria.php
msgid "Please enter valid Contact ID"
@@ -24077,7 +24077,7 @@ msgstr "Nej"
#: CRM/Contact/Form/Search/Criteria.php
msgid "Permissioned Relationship?"
-msgstr ""
+msgstr "Relation med tilladelse tildelt?"
#: CRM/Contact/Import/Parser/Contact.php
msgid ""
@@ -24145,15 +24145,15 @@ msgid ""
"submission. We have returned you to the initial step so you can complete and"
" resubmit the form. If you experience continued difficulties, please contact"
" us for assistance."
-msgstr ""
+msgstr "Din browsersession er udløbet og vi kan ikke fuldføre din formularindsendelse. Vi har sendt dig tilbage til det indledende trin, så du kan færdiggøre og genindsende formularen. Hvis du oplever vedvarende problemer, så tag venligst kontakt for at få assistance."
#: CRM/Core/DAO/ActionSchedule.php
msgid "Limit To"
msgstr "Begræns til"
#: CRM/Core/DAO/Dashboard.php
msgid "Dashlet Name"
-msgstr ""
+msgstr "Navn på instrumentbrik"
#: CRM/Core/DAO/PrintLabel.php
msgid "Label Format Name"
@@ -24264,14 +24264,14 @@ msgid ""
"WARNING: There are %1 word-replacement entries which will not be valid in "
"v4.4+ (eg with over 255 characters). They will be dropped during upgrade. "
"For details, consult the CiviCRM log."
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Der er %1 poster med erstatninger af ord, der ikke er gyldige i v4.4+ (eks. med over 255 tegn). De vil blive forkastet under opgraderingen. For detaljer, se i CiviCRM-loggen."
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFour.php
msgid ""
"The setting to skip IDS check has been removed. Your site has this "
"configured in civicrm.settings.php but it will no longer work. Instead, use "
"the new permission 'skip IDS check' to bypass the IDS system."
-msgstr ""
+msgstr "Indstillingen til at springe over IDS-tjek er blevet fjernet. Dit sted har dette konfigureret i civicrm.settings.php, men vil ikke længere fungere. Brug i stedet den nye rettighedsfunktion \"spring over IDS-tjek\", for at omgå IDS-systemet."
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFour.php
msgid ""
@@ -24281,7 +24281,7 @@ msgid ""
"templates, please review the new default versions and implement updates as "
"needed to your copies (Administer > Communications > Message Templates > "
"System Workflow Messages)."
-msgstr ""
+msgstr "Standardversion af følgende beskedskabeloner til arbejdegange for systemet, er blevet ændret til at kunne håndtere ny funktionalitet: <ul><li>Arrangementer - Bekræftelse af tilmelding og kvittering (on-line)</li></ul>. Hvis du har ændret disse skabeloner, så gennemse venligst de nye standardversioner og implementér opdateringer efter behov i dine kopier (Administrér > Kommunikation > Beskedskabeloner > Beskeder for systemets arbejdsgange)."
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFour.php
msgid ""
@@ -24292,26 +24292,26 @@ msgid ""
" By value for new transactions). <a href=\"%2\" target=\"_blank\">You can "
"review steps to correct transactions with missing payment instruments on the"
" wiki.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Din database indeholder %1 poster for finansielle transaktioner, der ikke har nogen betalingsinstrumenter (feltet Betalt af står tomt). Hvis du bruger egenskaben massekørsler for regnskab, så kan dette føre til ubalancerede transaktioner. Hvis du ikke bruger denne egenskab, så kan du ignorere betingelsen (selv om du vil blive afkrævet et valg af værdien Betalt af, for nye transaktioner). <a href=\"%2\" target=\"_blank\">Du kan gennemse disse trin for at rette transaktioner med manglende betalingsinstrumenter på wikien.</a>"
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFour.php
msgid ""
"Your contact image urls have been upgraded. If your contact image urls did "
"not follow the standard format for image Urls they have not been upgraded. "
"Please check the log to see image urls that were not upgraded."
-msgstr ""
+msgstr "Din URL'er for kontaktbilleder er blevet opgraderet. Hvis dine URL'er for kontaktbilleder ikke følger standardformatet for billed-URL'er, så er de ikke blevet opgraderet. Tjek venligst loggen, for at se billed-URL'er som ikke blev opgraderet."
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFour.php
msgid "Confirm civicrm_report_instance sql table for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Bekræft sql-tabellen civicrm_report_instance for opgraderinger"
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFour.php
msgid "Upgrade image_urls (%1 => %2)"
msgstr "Opgradér image_urls (%1 => %2)"
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourThree.php
msgid "Add missing contraints"
-msgstr ""
+msgstr "Tilføj manglende restriktioner"
#: CRM/Utils/Address/BatchUpdate.php
msgid ""
@@ -24446,7 +24446,7 @@ msgstr "Lad stå tomt for ubegrænset. Denne grænse er ikke implementeret af al
#: templates/CRM/Dashlet/Page/CaseDashboard.tpl
msgid "Summary of Involvement"
-msgstr ""
+msgstr "Oversigt over engagement"
#: templates/CRM/Form/attachment.tpl
msgid ""

0 comments on commit cea433d

Please sign in to comment.