Skip to content
Permalink
Browse files

Moved dialog language entries out of the main language file for speci…

…alchar.
 • Loading branch information...
fredck committed Jun 11, 2012
1 parent e29eb6a commit 2e346a2c6eb194f7872f63eadcb708c883d7a834
Showing with 2,332 additions and 7,292 deletions.
 1. +20 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/_translationstatus.txt
 2. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js
 3. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/cy.js
 4. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/de.js
 5. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/el.js
 6. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/en.js
 7. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/eo.js
 8. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/et.js
 9. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/fa.js
 10. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/fi.js
 11. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/fr.js
 12. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/hr.js
 13. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/it.js
 14. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/nb.js
 15. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/nl.js
 16. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/no.js
 17. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/tr.js
 18. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/ug.js
 19. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/zh-cn.js
 20. +1 −119 plugins/specialchar/lang/af.js
 21. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ar.js
 22. +1 −119 plugins/specialchar/lang/bg.js
 23. +1 −119 plugins/specialchar/lang/bn.js
 24. +1 −119 plugins/specialchar/lang/bs.js
 25. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ca.js
 26. +1 −121 plugins/specialchar/lang/cs.js
 27. +1 −121 plugins/specialchar/lang/cy.js
 28. +1 −119 plugins/specialchar/lang/da.js
 29. +1 −121 plugins/specialchar/lang/de.js
 30. +1 −119 plugins/specialchar/lang/el.js
 31. +1 −119 plugins/specialchar/lang/en-au.js
 32. +1 −119 plugins/specialchar/lang/en-ca.js
 33. +1 −119 plugins/specialchar/lang/en-gb.js
 34. +1 −119 plugins/specialchar/lang/en.js
 35. +1 −121 plugins/specialchar/lang/eo.js
 36. +1 −119 plugins/specialchar/lang/es.js
 37. +1 −121 plugins/specialchar/lang/et.js
 38. +1 −119 plugins/specialchar/lang/eu.js
 39. +1 −121 plugins/specialchar/lang/fa.js
 40. +1 −121 plugins/specialchar/lang/fi.js
 41. +1 −119 plugins/specialchar/lang/fo.js
 42. +1 −119 plugins/specialchar/lang/fr-ca.js
 43. +1 −121 plugins/specialchar/lang/fr.js
 44. +1 −119 plugins/specialchar/lang/gl.js
 45. +1 −119 plugins/specialchar/lang/gu.js
 46. +1 −119 plugins/specialchar/lang/he.js
 47. +1 −119 plugins/specialchar/lang/hi.js
 48. +1 −121 plugins/specialchar/lang/hr.js
 49. +1 −119 plugins/specialchar/lang/hu.js
 50. +1 −119 plugins/specialchar/lang/is.js
 51. +1 −121 plugins/specialchar/lang/it.js
 52. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ja.js
 53. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ka.js
 54. +1 −119 plugins/specialchar/lang/km.js
 55. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ko.js
 56. +1 −119 plugins/specialchar/lang/lt.js
 57. +1 −119 plugins/specialchar/lang/lv.js
 58. +1 −119 plugins/specialchar/lang/mk.js
 59. +1 −119 plugins/specialchar/lang/mn.js
 60. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ms.js
 61. +1 −121 plugins/specialchar/lang/nb.js
 62. +1 −121 plugins/specialchar/lang/nl.js
 63. +1 −121 plugins/specialchar/lang/no.js
 64. +1 −119 plugins/specialchar/lang/pl.js
 65. +1 −119 plugins/specialchar/lang/pt-br.js
 66. +1 −119 plugins/specialchar/lang/pt.js
 67. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ro.js
 68. +1 −119 plugins/specialchar/lang/ru.js
 69. +1 −119 plugins/specialchar/lang/sk.js
 70. +1 −119 plugins/specialchar/lang/sl.js
 71. +1 −119 plugins/specialchar/lang/sr-latn.js
 72. +1 −119 plugins/specialchar/lang/sr.js
 73. +1 −119 plugins/specialchar/lang/sv.js
 74. +1 −119 plugins/specialchar/lang/th.js
 75. +1 −121 plugins/specialchar/lang/tr.js
 76. +1 −121 plugins/specialchar/lang/ug.js
 77. +1 −119 plugins/specialchar/lang/uk.js
 78. +1 −119 plugins/specialchar/lang/vi.js
 79. +1 −121 plugins/specialchar/lang/zh-cn.js
 80. +1 −119 plugins/specialchar/lang/zh.js
 81. +1 −1 plugins/specialchar/plugin.js
@@ -0,0 +1,20 @@
Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license

cs.js Found: 118 Missing: 0
cy.js Found: 118 Missing: 0
de.js Found: 118 Missing: 0
el.js Found: 16 Missing: 102
eo.js Found: 118 Missing: 0
et.js Found: 31 Missing: 87
fa.js Found: 24 Missing: 94
fi.js Found: 23 Missing: 95
fr.js Found: 118 Missing: 0
hr.js Found: 23 Missing: 95
it.js Found: 118 Missing: 0
nb.js Found: 118 Missing: 0
nl.js Found: 118 Missing: 0
no.js Found: 118 Missing: 0
tr.js Found: 118 Missing: 0
ug.js Found: 39 Missing: 79
zh-cn.js Found: 118 Missing: 0
@@ -0,0 +1,125 @@
/**
* @license Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
* For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.plugins.setLang( 'specialchar', 'cs', {
euro: 'Znak eura',
lsquo: 'Počáteční uvozovka jednoduchá',
rsquo: 'Koncová uvozovka jednoduchá',
ldquo: 'Počáteční uvozovka dvojitá',
rdquo: 'Koncová uvozovka dvojitá',
ndash: 'En pomlčka',
mdash: 'Em pomlčka',
iexcl: 'Obrácený vykřičník',
cent: 'Znak centu',
pound: 'Znak libry',
curren: 'Znak měny',
yen: 'Znak jenu',
brvbar: 'Přerušená svislá čára',
sect: 'Znak oddílu',
uml: 'Přehláska',
copy: 'Znak copyrightu',
ordf: 'Ženský indikátor rodu',
laquo: 'Znak dvojitých lomených uvozovek vlevo',
not: 'Logistický zápor',
reg: 'Znak registrace',
macr: 'Pomlčka nad',
deg: 'Znak stupně',
sup2: 'Dvojka jako horní index',
sup3: 'Trojka jako horní index',
acute: 'Čárka nad vpravo',
micro: 'Znak mikro',
para: 'Znak odstavce',
middot: 'Tečka uprostřed',
cedil: 'Ocásek vlevo',
sup1: 'Jednička jako horní index',
ordm: 'Mužský indikátor rodu',
raquo: 'Znak dvojitých lomených uvozovek vpravo',
frac14: 'Obyčejný zlomek jedna čtvrtina',
frac12: 'Obyčejný zlomek jedna polovina',
frac34: 'Obyčejný zlomek tři čtvrtiny',
iquest: 'Znak obráceného otazníku',
Agrave: 'Velké písmeno latinky A s čárkou nad vlevo',
Aacute: 'Velké písmeno latinky A s čárkou nad vpravo',
Acirc: 'Velké písmeno latinky A s vokáněm',
Atilde: 'Velké písmeno latinky A s tildou',
Auml: 'Velké písmeno latinky A s dvěma tečkami',
Aring: 'Velké písmeno latinky A s kroužkem nad',
AElig: 'Velké písmeno latinky Ae',
Ccedil: 'Velké písmeno latinky C s ocáskem vlevo',
Egrave: 'Velké písmeno latinky E s čárkou nad vlevo',
Eacute: 'Velké písmeno latinky E s čárkou nad vpravo',
Ecirc: 'Velké písmeno latinky E s vokáněm',
Euml: 'Velké písmeno latinky E s dvěma tečkami',
Igrave: 'Velké písmeno latinky I s čárkou nad vlevo',
Iacute: 'Velké písmeno latinky I s čárkou nad vpravo',
Icirc: 'Velké písmeno latinky I s vokáněm',
Iuml: 'Velké písmeno latinky I s dvěma tečkami',
ETH: 'Velké písmeno latinky Eth',
Ntilde: 'Velké písmeno latinky N s tildou',
Ograve: 'Velké písmeno latinky O s čárkou nad vlevo',
Oacute: 'Velké písmeno latinky O s čárkou nad vpravo',
Ocirc: 'Velké písmeno latinky O s vokáněm',
Otilde: 'Velké písmeno latinky O s tildou',
Ouml: 'Velké písmeno latinky O s dvěma tečkami',
times: 'Znak násobení',
Oslash: 'Velké písmeno latinky O přeškrtnuté',
Ugrave: 'Velké písmeno latinky U s čárkou nad vlevo',
Uacute: 'Velké písmeno latinky U s čárkou nad vpravo',
Ucirc: 'Velké písmeno latinky U s vokáněm',
Uuml: 'Velké písmeno latinky U s dvěma tečkami',
Yacute: 'Velké písmeno latinky Y s čárkou nad vpravo',
THORN: 'Velké písmeno latinky Thorn',
szlig: 'Malé písmeno latinky ostré s',
agrave: 'Malé písmeno latinky a s čárkou nad vlevo',
aacute: 'Malé písmeno latinky a s čárkou nad vpravo',
acirc: 'Malé písmeno latinky a s vokáněm',
atilde: 'Malé písmeno latinky a s tildou',
auml: 'Malé písmeno latinky a s dvěma tečkami',
aring: 'Malé písmeno latinky a s kroužkem nad',
aelig: 'Malé písmeno latinky ae',
ccedil: 'Malé písmeno latinky c s ocáskem vlevo',
egrave: 'Malé písmeno latinky e s čárkou nad vlevo',
eacute: 'Malé písmeno latinky e s čárkou nad vpravo',
ecirc: 'Malé písmeno latinky e s vokáněm',
euml: 'Malé písmeno latinky e s dvěma tečkami',
igrave: 'Malé písmeno latinky i s čárkou nad vlevo',
iacute: 'Malé písmeno latinky i s čárkou nad vpravo',
icirc: 'Malé písmeno latinky i s vokáněm',
iuml: 'Malé písmeno latinky i s dvěma tečkami',
eth: 'Malé písmeno latinky eth',
ntilde: 'Malé písmeno latinky n s tildou',
ograve: 'Malé písmeno latinky o s čárkou nad vlevo',
oacute: 'Malé písmeno latinky o s čárkou nad vpravo',
ocirc: 'Malé písmeno latinky o s vokáněm',
otilde: 'Malé písmeno latinky o s tildou',
ouml: 'Malé písmeno latinky o s dvěma tečkami',
divide: 'Znak dělení',
oslash: 'Malé písmeno latinky o přeškrtnuté',
ugrave: 'Malé písmeno latinky u s čárkou nad vlevo',
uacute: 'Malé písmeno latinky u s čárkou nad vpravo',
ucirc: 'Malé písmeno latinky u s vokáněm',
uuml: 'Malé písmeno latinky u s dvěma tečkami',
yacute: 'Malé písmeno latinky y s čárkou nad vpravo',
thorn: 'Malé písmeno latinky thorn',
yuml: 'Malé písmeno latinky y s dvěma tečkami',
OElig: 'Velká ligatura latinky OE',
oelig: 'Malá ligatura latinky OE',
'372': 'Velké písmeno latinky W s vokáněm',
'374': 'Velké písmeno latinky Y s vokáněm',
'373': 'Malé písmeno latinky w s vokáněm',
'375': 'Malé písmeno latinky y s vokáněm',
sbquo: 'Dolní 9 uvozovka jednoduchá',
'8219': 'Horní obrácená 9 uvozovka jednoduchá',
bdquo: 'Dolní 9 uvozovka dvojitá',
hellip: 'Trojtečkový úvod',
trade: 'Obchodní značka',
'9658': 'Černý ukazatel směřující vpravo',
bull: 'Kolečko',
rarr: 'Šipka vpravo',
rArr: 'Dvojitá šipka vpravo',
hArr: 'Dvojitá šipka vlevo a vpravo',
diams: 'Černé piky',
asymp: 'Téměř se rovná'
});
@@ -0,0 +1,125 @@
/**
* @license Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
* For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.plugins.setLang( 'specialchar', 'cy', {
euro: 'Arwydd yr Ewro',
lsquo: 'Dyfynnod chwith unigol',
rsquo: 'Dyfynnod dde unigol',
ldquo: 'Dyfynnod chwith dwbl',
rdquo: 'Dyfynnod dde dwbl',
ndash: 'Cysylltnod en',
mdash: 'Cysylltnod em',
iexcl: 'Ebychnod gwrthdro',
cent: 'Arwydd sent',
pound: 'Arwydd punt',
curren: 'Arwydd arian cyfred',
yen: 'Arwydd yen',
brvbar: 'Bar toriedig',
sect: 'Arwydd adran',
uml: 'Didolnod',
copy: 'Arwydd hawlfraint',
ordf: 'Dangosydd benywaidd',
laquo: 'Dyfynnod dwbl ar ongl i\'r chwith',
not: 'Arwydd Nid',
reg: 'Arwydd cofrestredig',
macr: 'Macron',
deg: 'Arwydd gradd',
sup2: 'Dau uwchsgript',
sup3: 'Tri uwchsgript',
acute: 'Acen ddyrchafedig',
micro: 'Arwydd micro',
para: 'Arwydd pilcrow',
middot: 'Dot canol',
cedil: 'Sedila',
sup1: 'Un uwchsgript',
ordm: 'Dangosydd gwrywaidd',
raquo: 'Dyfynnod dwbl ar ongl i\'r dde',
frac14: 'Ffracsiwn cyffredin un cwarter',
frac12: 'Ffracsiwn cyffredin un hanner',
frac34: 'Ffracsiwn cyffredin tri chwarter',
iquest: 'Marc cwestiwn gwrthdroëdig',
Agrave: 'Priflythyren A Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
Aacute: 'Priflythyren A Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
Acirc: 'Priflythyren A Lladinaidd gydag acen grom',
Atilde: 'Priflythyren A Lladinaidd gyda thild',
Auml: 'Priflythyren A Lladinaidd gyda didolnod',
Aring: 'Priflythyren A Lladinaidd gyda chylch uwchben',
AElig: 'Priflythyren Æ Lladinaidd',
Ccedil: 'Priflythyren C Lladinaidd gyda sedila',
Egrave: 'Priflythyren E Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
Eacute: 'Priflythyren E Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
Ecirc: 'Priflythyren E Lladinaidd gydag acen grom',
Euml: 'Priflythyren E Lladinaidd gyda didolnod',
Igrave: 'Priflythyren I Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
Iacute: 'Priflythyren I Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
Icirc: 'Priflythyren I Lladinaidd gydag acen grom',
Iuml: 'Priflythyren I Lladinaidd gyda didolnod',
ETH: 'Priflythyren Eth',
Ntilde: 'Priflythyren N Lladinaidd gyda thild',
Ograve: 'Priflythyren O Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
Oacute: 'Priflythyren O Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
Ocirc: 'Priflythyren O Lladinaidd gydag acen grom',
Otilde: 'Priflythyren O Lladinaidd gyda thild',
Ouml: 'Priflythyren O Lladinaidd gyda didolnod',
times: 'Arwydd lluosi',
Oslash: 'Priflythyren O Lladinaidd gyda strôc',
Ugrave: 'Priflythyren U Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
Uacute: 'Priflythyren U Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
Ucirc: 'Priflythyren U Lladinaidd gydag acen grom',
Uuml: 'Priflythyren U Lladinaidd gyda didolnod',
Yacute: 'Priflythyren Y Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
THORN: 'Priflythyren Thorn',
szlig: 'Llythyren s fach Lladinaidd siarp ',
agrave: 'Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
aacute: 'Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
acirc: 'Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen grom',
atilde: 'Llythyren a fach Lladinaidd gyda thild',
auml: 'Llythyren a fach Lladinaidd gyda didolnod',
aring: 'Llythyren a fach Lladinaidd gyda chylch uwchben',
aelig: 'Llythyren æ fach Lladinaidd',
ccedil: 'Llythyren c fach Lladinaidd gyda sedila',
egrave: 'Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
eacute: 'Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
ecirc: 'Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen grom',
euml: 'Llythyren e fach Lladinaidd gyda didolnod',
igrave: 'Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
iacute: 'Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
icirc: 'Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen grom',
iuml: 'Llythyren i fach Lladinaidd gyda didolnod',
eth: 'Llythyren eth fach',
ntilde: 'Llythyren n fach Lladinaidd gyda thild',
ograve: 'Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
oacute: 'Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
ocirc: 'Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen grom',
otilde: 'Llythyren o fach Lladinaidd gyda thild',
ouml: 'Llythyren o fach Lladinaidd gyda didolnod',
divide: 'Arwydd rhannu',
oslash: 'Llyth',
ugrave: 'Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
uacute: 'Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',
ucirc: 'Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen grom',
uuml: 'Llythyren u fach Lladinaidd gyda didolnod',
yacute: 'Llythyren y fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',
thorn: 'Llythyren o fach Lladinaidd gyda strôc',
yuml: 'Llythyren y fach Lladinaidd gyda didolnod',
OElig: 'Priflythyren cwlwm OE Lladinaidd ',
oelig: 'Priflythyren cwlwm oe Lladinaidd ',
'372': 'Priflythyren W gydag acen grom',
'374': 'Priflythyren Y gydag acen grom',
'373': 'Llythyren w fach gydag acen grom',
'375': 'Llythyren y fach gydag acen grom',
sbquo: 'Dyfynnod sengl 9-isel',
'8219': 'Dyfynnod sengl 9-uchel cildro',
bdquo: 'Dyfynnod dwbl 9-isel',
hellip: 'Coll geiriau llorweddol',
trade: 'Arwydd marc masnachol',
'9658': 'Pwyntydd du i\'r dde',
bull: 'Bwled',
rarr: 'Saeth i\'r dde',
rArr: 'Saeth ddwbl i\'r dde',
hArr: 'Saeth ddwbl i\'r chwith',
diams: 'Siwt diemwnt du',
asymp: 'Bron yn hafal iddo'
});
@@ -0,0 +1,125 @@
/**
* @license Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
* For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.plugins.setLang( 'specialchar', 'de', {
euro: 'Euro Zeichen',
lsquo: 'Hochkomma links',
rsquo: 'Hochkomma rechts',
ldquo: 'Anführungszeichen links',
rdquo: 'Anführungszeichen rechts',
ndash: 'kleiner Strich',
mdash: 'mittlerer Strich',
iexcl: 'invertiertes Ausrufezeichen',
cent: 'Cent',
pound: 'Pfund',
curren: 'Währung',
yen: 'Yen',
brvbar: 'gestrichelte Linie',
sect: '§ Zeichen',
uml: 'Diäresis',
copy: 'Copyright',
ordf: 'Feminine ordinal Anzeige',
laquo: 'Nach links zeigenden Doppel-Winkel Anführungszeichen',
not: 'Not-Zeichen',
reg: 'Registriert',
macr: 'Längezeichen',
deg: 'Grad',
sup2: 'Hoch 2',
sup3: 'Hoch 3',
acute: 'Akzentzeichen ',
micro: 'Micro',
para: 'Pilcrow-Zeichen',
middot: 'Mittelpunkt',
cedil: 'Cedilla',
sup1: 'Hoch 1',
ordm: 'Männliche Ordnungszahl Anzeige',
raquo: 'Nach rechts zeigenden Doppel-Winkel Anführungszeichen',
frac14: 'ein Viertel',
frac12: 'Hälfte',
frac34: 'Dreiviertel',
iquest: 'Umgekehrtes Fragezeichen',
Agrave: 'Lateinischer Buchstabe A mit AkzentGrave',
Aacute: 'Lateinischer Buchstabe A mit Akutakzent',
Acirc: 'Lateinischer Buchstabe A mit Zirkumflex',
Atilde: 'Lateinischer Buchstabe A mit Tilde',
Auml: 'Lateinischer Buchstabe A mit Trema',
Aring: 'Lateinischer Buchstabe A mit Ring oben',
AElig: 'Lateinischer Buchstabe Æ',
Ccedil: 'Lateinischer Buchstabe C mit Cedille',
Egrave: 'Lateinischer Buchstabe E mit AkzentGrave',
Eacute: 'Lateinischer Buchstabe E mit Akutakzent',
Ecirc: 'Lateinischer Buchstabe E mit Zirkumflex',
Euml: 'Lateinischer Buchstabe E Trema',
Igrave: 'Lateinischer Buchstabe I mit AkzentGrave',
Iacute: 'Lateinischer Buchstabe I mit Akutakzent',
Icirc: 'Lateinischer Buchstabe I mit Zirkumflex',
Iuml: 'Lateinischer Buchstabe I mit Trema',
ETH: 'Lateinischer Buchstabe Eth',
Ntilde: 'Lateinischer Buchstabe N mit Tilde',
Ograve: 'Lateinischer Buchstabe O mit AkzentGrave',
Oacute: 'Lateinischer Buchstabe O mit Akutakzent',
Ocirc: 'Lateinischer Buchstabe O mit Zirkumflex',
Otilde: 'Lateinischer Buchstabe O mit Tilde',
Ouml: 'Lateinischer Buchstabe O mit Trema',
times: 'Multiplikation',
Oslash: 'Lateinischer Buchstabe O durchgestrichen',
Ugrave: 'Lateinischer Buchstabe U mit Akzentgrave',
Uacute: 'Lateinischer Buchstabe U mit Akutakzent',
Ucirc: 'Lateinischer Buchstabe U mit Zirkumflex',
Uuml: 'Lateinischer Buchstabe a mit Trema',
Yacute: 'Lateinischer Buchstabe a mit Akzent',
THORN: 'Lateinischer Buchstabe mit Dorn',
szlig: 'Kleiner lateinischer Buchstabe scharfe s',
agrave: 'Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Accent grave',
aacute: 'Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Akut',
acirc: 'Lateinischer Buchstabe a mit Zirkumflex',
atilde: 'Lateinischer Buchstabe a mit Tilde',
auml: 'Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Trema',
aring: 'Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Ring oben',
aelig: 'Lateinischer Buchstabe æ',
ccedil: 'Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Cedille',
egrave: 'Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Accent grave',
eacute: 'Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Akut',
ecirc: 'Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Zirkumflex',
euml: 'Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Trema',
igrave: 'Kleiner lateinischer Buchstabe i mit AkzentGrave',
iacute: 'Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Akzent',
icirc: 'Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Zirkumflex',
iuml: 'Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Trema',
eth: 'Kleiner lateinischer Buchstabe eth',
ntilde: 'Kleiner lateinischer Buchstabe n mit Tilde',
ograve: 'Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Accent grave',
oacute: 'Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Akzent',
ocirc: 'Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Zirkumflex',
otilde: 'Lateinischer Buchstabe i mit Tilde',
ouml: 'Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Trema',
divide: 'Divisionszeichen',
oslash: 'Kleiner lateinischer Buchstabe o durchgestrichen',
ugrave: 'Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Accent grave',
uacute: 'Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Akut',
ucirc: 'Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Zirkumflex',
uuml: 'Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Trema',
yacute: 'Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Akut',
thorn: 'Kleiner lateinischer Buchstabe Dorn',
yuml: 'Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Trema',
OElig: 'Lateinischer Buchstabe Ligatur OE',
oelig: 'Kleiner lateinischer Buchstabe Ligatur OE',
'372': 'Lateinischer Buchstabe W mit Zirkumflex',
'374': 'Lateinischer Buchstabe Y mit Zirkumflex',
'373': 'Kleiner lateinischer Buchstabe w mit Zirkumflex',
'375': 'Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Zirkumflex',
sbquo: 'Tiefergestelltes Komma',
'8219': 'Rumgedrehtes Komma',
bdquo: 'Doppeltes Anführungszeichen unten',
hellip: 'horizontale Auslassungspunkte',
trade: 'Handelszeichen',
'9658': 'Dreickspfeil rechts',
bull: 'Bullet',
rarr: 'Pfeil rechts',
rArr: 'Doppelpfeil rechts',
hArr: 'Doppelpfeil links',
diams: 'Karo',
asymp: 'Ungefähr'
});

4 comments on commit 2e346a2

@alexitelman

This comment has been minimized.

Copy link

replied Dec 17, 2013

This commit causes the following bug:

 1. Open the special char dialog in #1
 2. Open the special char dialog in #2
 3. You get an exception of type NotFoundError

This bug only happens when using the full source debug version, because in the minified release version the language files are merged into one.
The problem is because on the second open it looks for the 'title' entry but can't find it because it's in the plugin language file which is not loaded the second time for some reason.

@Reinmar

This comment has been minimized.

Copy link
Member

replied Dec 18, 2013

I don't understand or cannot reproduce this issue. Could you report it on http://dev.ckeditor.com with a full description how it can be reproduced?

@Reinmar

This comment has been minimized.

Copy link
Member

replied Dec 18, 2013

I've just noticed that you already reported it on https://dev.ckeditor.com/ticket/11327. I'll reply there.

@alexitelman

This comment has been minimized.

Copy link

replied Dec 18, 2013

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.