Permalink
Browse files

Add Azerbaijani localization.

 • Loading branch information...
1 parent 851352c commit ae5d06af6963b1b3fd7ef93c88aa3540b63ddb05 @Tade0 Tade0 committed with mlewand Jan 10, 2017
Showing with 1,405 additions and 59 deletions.
 1. +1 −1 core/lang.js
 2. +114 −0 lang/az.js
 3. +140 −0 plugins/a11yhelp/dialogs/lang/az.js
 4. +1 −1 plugins/a11yhelp/plugin.js
 5. +12 −0 plugins/about/lang/az.js
 6. +1 −1 plugins/about/plugin.js
 7. +8 −0 plugins/autoembed/lang/az.js
 8. +1 −1 plugins/autoembed/plugin.js
 9. +12 −0 plugins/basicstyles/lang/az.js
 10. +1 −1 plugins/basicstyles/plugin.js
 11. +8 −0 plugins/bidi/lang/az.js
 12. +1 −1 plugins/bidi/plugin.js
 13. +7 −0 plugins/blockquote/lang/az.js
 14. +1 −1 plugins/blockquote/plugin.js
 15. +8 −0 plugins/button/lang/az.js
 16. +1 −1 plugins/button/plugin.js
 17. +15 −0 plugins/clipboard/lang/az.js
 18. +1 −1 plugins/clipboard/plugin.js
 19. +13 −0 plugins/codesnippet/lang/az.js
 20. +1 −1 plugins/codesnippet/plugin.js
 21. +75 −0 plugins/colorbutton/lang/az.js
 22. +11 −0 plugins/colordialog/lang/az.js
 23. +7 −0 plugins/contextmenu/lang/az.js
 24. +12 −0 plugins/devtools/lang/az.js
 25. +1 −1 plugins/devtools/plugin.js
 26. +19 −0 plugins/div/lang/az.js
 27. +1 −1 plugins/div/plugin.js
 28. +42 −0 plugins/docprops/lang/az.js
 29. +8 −0 plugins/elementspath/lang/az.js
 30. +1 −1 plugins/elementspath/plugin.js
 31. +15 −0 plugins/embedbase/lang/az.js
 32. +1 −1 plugins/embedbase/plugin.js
 33. +11 −0 plugins/fakeobjects/lang/az.js
 34. +1 −1 plugins/fakeobjects/plugin.js
 35. +13 −0 plugins/filetools/lang/az.js
 36. +1 −1 plugins/filetools/plugin.js
 37. +18 −0 plugins/find/lang/az.js
 38. +1 −1 plugins/find/plugin.js
 39. +43 −0 plugins/flash/lang/az.js
 40. +1 −1 plugins/flash/plugin.js
 41. +14 −0 plugins/font/lang/az.js
 42. +1 −1 plugins/font/plugin.js
 43. +18 −0 plugins/format/lang/az.js
 44. +1 −1 plugins/format/plugin.js
 45. +71 −0 plugins/forms/lang/az.js
 46. +1 −1 plugins/forms/plugin.js
 47. +7 −0 plugins/horizontalrule/lang/az.js
 48. +1 −1 plugins/horizontalrule/plugin.js
 49. +11 −0 plugins/iframe/lang/az.js
 50. +1 −1 plugins/iframe/plugin.js
 51. +25 −0 plugins/image/lang/az.js
 52. +1 −1 plugins/image/plugin.js
 53. +21 −0 plugins/image2/lang/az.js
 54. +1 −1 plugins/image2/plugin.js
 55. +8 −0 plugins/indent/lang/az.js
 56. +1 −1 plugins/indent/plugin.js
 57. +10 −0 plugins/justify/lang/az.js
 58. +1 −1 plugins/justify/plugin.js
 59. +9 −0 plugins/language/lang/az.js
 60. +1 −1 plugins/language/plugin.js
 61. +67 −0 plugins/link/lang/az.js
 62. +1 −1 plugins/link/plugin.js
 63. +8 −0 plugins/list/lang/az.js
 64. +1 −1 plugins/list/plugin.js
 65. +25 −0 plugins/liststyle/lang/az.js
 66. +1 −1 plugins/liststyle/plugin.js
 67. +8 −0 plugins/magicline/lang/az.js
 68. +1 −1 plugins/magicline/plugin.js
 69. +13 −0 plugins/mathjax/lang/az.js
 70. +1 −1 plugins/mathjax/plugin.js
 71. +8 −0 plugins/maximize/lang/az.js
 72. +1 −1 plugins/maximize/plugin.js
 73. +7 −0 plugins/newpage/lang/az.js
 74. +1 −1 plugins/newpage/plugin.js
 75. +7 −0 plugins/notification/lang/az.js
 76. +1 −1 plugins/notification/plugin.js
 77. +8 −0 plugins/pagebreak/lang/az.js
 78. +1 −1 plugins/pagebreak/plugin.js
 79. +10 −0 plugins/pastefromword/lang/az.js
 80. +1 −1 plugins/pastefromword/plugin.js
 81. +8 −0 plugins/pastetext/lang/az.js
 82. +1 −1 plugins/pastetext/plugin.js
 83. +12 −0 plugins/placeholder/lang/az.js
 84. +1 −1 plugins/placeholder/plugin.js
 85. +7 −0 plugins/preview/lang/az.js
 86. +1 −1 plugins/preview/plugin.js
 87. +7 −0 plugins/print/lang/az.js
 88. +1 −1 plugins/print/plugin.js
 89. +7 −0 plugins/removeformat/lang/az.js
 90. +1 −1 plugins/removeformat/plugin.js
 91. +7 −0 plugins/save/lang/az.js
 92. +1 −1 plugins/save/plugin.js
 93. +7 −0 plugins/selectall/lang/az.js
 94. +1 −1 plugins/selectall/plugin.js
 95. +7 −0 plugins/showblocks/lang/az.js
 96. +1 −1 plugins/showblocks/plugin.js
 97. +9 −0 plugins/smiley/lang/az.js
 98. +1 −1 plugins/smiley/plugin.js
 99. +7 −0 plugins/sourcearea/lang/az.js
 100. +1 −1 plugins/sourcearea/plugin.js
 101. +9 −0 plugins/sourcedialog/lang/az.js
 102. +1 −1 plugins/sourcedialog/plugin.js
 103. +125 −0 plugins/specialchar/dialogs/lang/az.js
 104. +9 −0 plugins/specialchar/lang/az.js
 105. +2 −2 plugins/specialchar/plugin.js
 106. +11 −0 plugins/stylescombo/lang/az.js
 107. +1 −1 plugins/stylescombo/plugin.js
 108. +74 −0 plugins/table/lang/az.js
 109. +1 −1 plugins/table/plugin.js
 110. +12 −0 plugins/templates/lang/az.js
 111. +1 −1 plugins/templates/plugin.js
 112. +22 −0 plugins/toolbar/lang/az.js
 113. +1 −1 plugins/toolbar/plugin.js
 114. +11 −0 plugins/uicolor/lang/az.js
 115. +1 −1 plugins/uicolor/plugin.js
 116. +8 −0 plugins/undo/lang/az.js
 117. +1 −1 plugins/undo/plugin.js
 118. +12 −0 plugins/uploadwidget/lang/az.js
 119. +1 −1 plugins/uploadwidget/plugin.js
 120. +8 −0 plugins/widget/lang/az.js
 121. +1 −1 plugins/widget/plugin.js
 122. +1 −0 samples/old/assets/uilanguages/languages.js
View
@@ -17,7 +17,7 @@
* alert( CKEDITOR.lang.languages.en ); // 1
*/
languages: {
- af: 1, ar: 1, bg: 1, bn: 1, bs: 1, ca: 1, cs: 1, cy: 1, da: 1, de: 1, 'de-ch': 1, el: 1,
+ af: 1, ar: 1, az: 1, bg: 1, bn: 1, bs: 1, ca: 1, cs: 1, cy: 1, da: 1, de: 1, 'de-ch': 1, el: 1,
'en-au': 1, 'en-ca': 1, 'en-gb': 1, en: 1, eo: 1, es: 1, et: 1, eu: 1, fa: 1, fi: 1, fo: 1,
'fr-ca': 1, fr: 1, gl: 1, gu: 1, he: 1, hi: 1, hr: 1, hu: 1, id: 1, is: 1, it: 1, ja: 1, ka: 1,
km: 1, ko: 1, ku: 1, lt: 1, lv: 1, mk: 1, mn: 1, ms: 1, nb: 1, nl: 1, no: 1, oc: 1, pl: 1, 'pt-br': 1,
View
@@ -0,0 +1,114 @@
+/**
+ * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+ * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+ */
+
+ // MISSING
+
+/**#@+
+ @type String
+ @example
+*/
+
+/**
+ * Contains the dictionary of language entries.
+ * @namespace
+ */
+CKEDITOR.lang[ 'az' ] = {
+ // ARIA description.
+ editor: 'Mətn Redaktoru',
+ editorPanel: 'Mətn Redaktorun Paneli',
+
+ // Common messages and labels.
+ common: {
+ // Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
+ // of reading non-English words. So be careful while translating it.
+ editorHelp: 'Yardım üçün ALT 0 düymələrini basın',
+
+ browseServer: 'Fayların siyahı',
+ url: 'URL',
+ protocol: 'Protokol',
+ upload: 'Serverə yüklə',
+ uploadSubmit: 'Göndər',
+ image: 'Şəkil',
+ flash: 'Flash',
+ form: 'Forma',
+ checkbox: 'Çekboks',
+ radio: 'Radio düyməsi',
+ textField: 'Mətn xanası',
+ textarea: 'Mətn',
+ hiddenField: 'Gizli xana',
+ button: 'Düymə',
+ select: 'Opsiyaların seçilməsi',
+ imageButton: 'Şəkil tipli düymə',
+ notSet: '<seçilməmiş>',
+ id: 'Id',
+ name: 'Ad',
+ langDir: 'Yaziların istiqaməti',
+ langDirLtr: 'Soldan sağa (LTR)',
+ langDirRtl: 'Sağdan sola (RTL)',
+ langCode: 'Dilin kodu',
+ longDescr: 'URL-ın ətraflı izahı',
+ cssClass: 'CSS klassları',
+ advisoryTitle: 'Başlıq',
+ cssStyle: 'CSS',
+ ok: 'Tədbiq et',
+ cancel: 'İmtina et',
+ close: 'Bağla',
+ preview: 'Baxış',
+ resize: 'Eni dəyiş',
+ generalTab: 'Əsas',
+ advancedTab: 'Əlavə',
+ validateNumberFailed: 'Rəqəm deyil.',
+ confirmNewPage: 'Yadda saxlanılmamış dəyişikliklər itiriləcək. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?',
+ confirmCancel: 'Dəyişikliklər edilib. Pəncərəni bağlamaq istəyirsizə əminsinizmi?',
+ options: 'Seçimlər',
+ target: 'Hədəf çərçivə',
+ targetNew: 'Yeni pəncərə (_blank)',
+ targetTop: 'Əsas pəncərə (_top)',
+ targetSelf: 'Carı pəncərə (_self)',
+ targetParent: 'Ana pəncərə (_parent)',
+ langDirLTR: 'Soldan sağa (LTR)',
+ langDirRTL: 'Sağdan sola (RTL)',
+ styles: 'Üslub',
+ cssClasses: 'Üslub klası',
+ width: 'En',
+ height: 'Uzunluq',
+ align: 'Yerləşmə',
+ alignLeft: 'Sol',
+ alignRight: 'Sağ',
+ alignCenter: 'Mərkəz',
+ alignJustify: 'Eninə görə',
+ alignTop: 'Yuxarı',
+ alignMiddle: 'Orta',
+ alignBottom: 'Aşağı',
+ alignNone: 'Yoxdur',
+ invalidValue: 'Yanlışdır.',
+ invalidHeight: 'Hündürlük rəqəm olmalıdır.',
+ invalidWidth: 'En rəqəm olmalıdır.',
+ invalidCssLength: '"%1" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır, CSS-də olan ölçü vahidlərin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) istifadısinə icazə verilir.',
+ invalidHtmlLength: '"%1" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır HTML-də olan ölçü vahidlərin (px və ya %) istifadısinə icazə verilir.',
+ invalidInlineStyle: 'Teq içində olan üslub "ad : məzmun" şəklidə, nöqtə-verqül işarəsi ilə bitməlidir',
+ cssLengthTooltip: 'Piksel sayı və ya digər CSS ölçü vahidləri (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) daxil edin.',
+
+ // Put the voice-only part of the label in the span.
+ unavailable: '%1<span class="cke_accessibility">, mövcud deyil</span>',
+
+ // Keyboard keys translations used for creating shortcuts descriptions in tooltips, context menus and ARIA labels.
+ keyboard: {
+ 8: 'Backspace',
+ 13: 'Enter',
+ 16: 'Shift',
+ 17: 'Ctrl',
+ 18: 'Alt',
+ 32: 'Boşluq',
+ 35: 'Son',
+ 36: 'Evə',
+ 46: 'Sil',
+ 224: 'Əmr'
+ },
+
+ // Prepended to ARIA labels with shortcuts.
+ keyboardShortcut: 'Qısayol düymələri'
+ }
+};
@@ -0,0 +1,140 @@
+/**
+ * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+ * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+ */
+
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'az', {
+ title: 'Əlillərə dəstək üzrə təlimat',
+ contents: 'Kömək. Pəncərəni bağlamaq üçün ESC basın.',
+ legend: [
+ {
+ name: 'Əsas',
+ items: [
+ {
+ name: 'Düzəliş edənin alətlər çubuğu',
+ legend: 'Panelə keçmək üçün ${toolbarFocus} basın. Növbəti panelə TAB, əvvəlki panelə isə SHIFT+TAB düyməsi vasitəsi ilə keçə bilərsiz. Paneldəki düymələr arasında sol və sağ ox düyməsi ilə keçid edə bilərsiz. Seçilmiş düyməsi SPACE və ya ENTER ilə işlədə bilərsiniz.'
+ },
+
+ {
+ name: 'Redaktorun pəncərəsi',
+ legend:
+ 'Pəncərə içində növbəti element seçmək üçün TAB düyməni basın, əvvəlki isə - SHIFT+TAB. Təsdiq edilməsi üçün ENTER, imtina edilməsi isə ESC diymələri istifadə edin. Pəncərədə bir neçə vərəq olanda olnarın siyahı ALT+F10 ilə aça bilərsiz. Vərəqlərin siyahı fokus altında olanda ox düymələr vasitəsi ilə onların arasında keçid edə bilərsiz.'
+ },
+
+ {
+ name: 'Redaktorun seçimlərin menyusu',
+ legend: 'Seçimləri redaktə etmək üçün ${contextMenu} ya da APPLICATION KEY basın. Növbəti seçimə keçmək üçün TAB ya AŞAĞI OX düyməsini basın, əvvəlki isə - SHIFT+TAB ya YUXARI OX. Seçimi arımaq SPACE ya ENTER düymələri istifadə edin. Alt menyunu açmaq üçün SPACE, ENTER ya SAĞA OX basın. ESC ya SOLA OX ilə geriyə qayıda bilərsiz. Bütün menyunu ESC ilə bağlıyın.'
+ },
+
+ {
+ name: 'Düzəliş edənin siyahı qutusu',
+ legend: 'Siyahı qutusu içində növbəti bənd seçmək üçün TAB ya AŞAĞI OX, əvvəlki isə SHIFT+TAB ya YUXARI OX basın. Seçimi arımaq SPACE ya ENTER düymələri istifadə edin. Siyahı qutusu ESC ilə bağlıyın.'
+ },
+
+ {
+ name: 'Redaktor elementin cığır paneli',
+ legend: 'Elementin cığır paneli seçmək üçün ${elementsPathFocus} basın. Növbəti element seçmək üçün TAB ya SAĞA OX, əvvəlki isə SHIFT+TAB ya SOLA OX istifadə edin. Elementi arımaq SPACE ya ENTER düymələri mövcuddur.'
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ name: 'Əmrlər',
+ items: [
+ {
+ name: 'Əmri geri qaytar',
+ legend: '${undo} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Geri əmri',
+ legend: '${redo} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Qalın əmri',
+ legend: '${bold} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Kursiv əmri',
+ legend: '${italic} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Altdan xətt əmri',
+ legend: '${underline} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Link əmri',
+ legend: '${link} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Paneli gizlət əmri',
+ legend: '${toolbarCollapse} basın'
+ },
+ {
+ name: 'Əvvəlki fokus sahəsi seç əmrı',
+ legend: 'Kursordan əvvəl ən yaxın əlçatmaz yerə dəymək üçün ${accessPreviousSpace} basın, misal üçün: iki dal-badal HR teg. Uzaq yerlərə dəymək üçün bir neçə dəfə basın.'
+ },
+ {
+ name: 'Növbəti fokus sahəsi seç əmrı',
+ legend: 'Kursordan sonra ən yaxın əlçatmaz yerə dəymək üçün ${accessNextSpace} basın, misal üçün: iki dal-badal HR teg. Uzaq yerlərə dəymək üçün bir neçə dəfə basın.'
+ },
+ {
+ name: 'Hərtərəfli Kömək',
+ legend: '${a11yHelp} basın'
+ }
+ ]
+ }
+ ],
+ tab: 'Tab',
+ pause: 'Pause',
+ capslock: 'Caps Lock',
+ escape: 'Escape',
+ pageUp: 'Page Up',
+ pageDown: 'Page Down',
+ leftArrow: 'Sola ox işarəsi',
+ upArrow: 'Yuxarı ox işarəsi',
+ rightArrow: 'Sağa ox işarəsi',
+ downArrow: 'Aşağı ox işarəsi',
+ insert: 'Insert',
+ leftWindowKey: 'Soldaki Windows düyməsi',
+ rightWindowKey: 'Sağdaki Windows düyməsi',
+ selectKey: 'Düyməni seçin',
+ numpad0: 'Numpad 0',
+ numpad1: 'Numpad 1',
+ numpad2: 'Numpad 2',
+ numpad3: 'Numpad 3',
+ numpad4: 'Numpad 4',
+ numpad5: 'Numpad 5',
+ numpad6: 'Numpad 6',
+ numpad7: 'Numpad 7',
+ numpad8: 'Numpad 8',
+ numpad9: 'Numpad 9',
+ multiply: 'Vurma',
+ add: 'Əlavə et',
+ subtract: 'Çıxma',
+ decimalPoint: 'Onluq kəsri tam ədəddən ayıran nöqtə',
+ divide: 'Bölüşdürmə',
+ f1: 'F1',
+ f2: 'F2',
+ f3: 'F3',
+ f4: 'F4',
+ f5: 'F5',
+ f6: 'F6',
+ f7: 'F7',
+ f8: 'F8',
+ f9: 'F9',
+ f10: 'F10',
+ f11: 'F11',
+ f12: 'F12',
+ numLock: 'Num Lock',
+ scrollLock: 'Scroll Lock',
+ semiColon: 'Nöqtəli verqül',
+ equalSign: 'Barəbərlik işarəsi',
+ comma: 'Vergül',
+ dash: 'Defis',
+ period: 'Nöqtə',
+ forwardSlash: 'Çəp xətt',
+ graveAccent: 'Vurğu işarəsi',
+ openBracket: 'Açılan mötərizə',
+ backSlash: 'Tərs çəpəki xətt',
+ closeBracket: 'Bağlanan mötərizə',
+ singleQuote: 'Tək dırnaq'
+} );
@@ -17,7 +17,7 @@
// List of available localizations.
// jscs:disable
- availableLangs: { af:1,ar:1,bg:1,ca:1,cs:1,cy:1,da:1,de:1,'de-ch':1,el:1,en:1,'en-gb':1,eo:1,es:1,et:1,eu:1,fa:1,fi:1,fo:1,fr:1,'fr-ca':1,gl:1,gu:1,he:1,hi:1,hr:1,hu:1,id:1,it:1,ja:1,km:1,ko:1,ku:1,lt:1,lv:1,mk:1,mn:1,nb:1,nl:1,no:1,oc:1,pl:1,pt:1,'pt-br':1,ro:1,ru:1,si:1,sk:1,sl:1,sq:1,sr:1,'sr-latn':1,sv:1,th:1,tr:1,tt:1,ug:1,uk:1,vi:1,zh:1,'zh-cn':1 },
+ availableLangs: { af:1,ar:1,az:1,bg:1,ca:1,cs:1,cy:1,da:1,de:1,'de-ch':1,el:1,en:1,'en-gb':1,eo:1,es:1,et:1,eu:1,fa:1,fi:1,fo:1,fr:1,'fr-ca':1,gl:1,gu:1,he:1,hi:1,hr:1,hu:1,id:1,it:1,ja:1,km:1,ko:1,ku:1,lt:1,lv:1,mk:1,mn:1,nb:1,nl:1,no:1,oc:1,pl:1,pt:1,'pt-br':1,ro:1,ru:1,si:1,sk:1,sl:1,sq:1,sr:1,'sr-latn':1,sv:1,th:1,tr:1,tt:1,ug:1,uk:1,vi:1,zh:1,'zh-cn':1 },
// jscs:enable
init: function( editor ) {
@@ -0,0 +1,12 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'about', 'az', {
+ copy: 'Copyright &copy; $1. Bütün hüquqlar qorunur.',
+ dlgTitle: 'CKEditor haqqında',
+ help: 'Kömək üçün $1 seçin',
+ moreInfo: 'Lisenziya informasiyası üçün zəhmət olmasa saytımızı ziyarət edin:',
+ title: 'CKEditor haqqında',
+ userGuide: 'CKEditor İstifadəçilər üçün kitabça'
+} );
@@ -6,7 +6,7 @@
CKEDITOR.plugins.add( 'about', {
requires: 'dialog',
// jscs:disable maximumLineLength
- lang: 'af,ar,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
+ lang: 'af,ar,az,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
// jscs:enable maximumLineLength
icons: 'about', // %REMOVE_LINE_CORE%
hidpi: true, // %REMOVE_LINE_CORE%
@@ -0,0 +1,8 @@
+/*
+ Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+ For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+ */
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'autoembed', 'az', {
+ embeddingInProgress: 'Dahil etdiyiniz link yerləşdirilir...',
+ embeddingFailed: 'Bu cür linki avtomatik yerləşdirmək mövcud deyil.'
+} );
@@ -10,7 +10,7 @@
CKEDITOR.plugins.add( 'autoembed', {
requires: 'autolink,undo',
- lang: 'ca,cs,de,de-ch,en,eo,es,eu,fr,it,km,ko,ku,mk,nb,nl,oc,pl,pt,pt-br,ru,sk,sv,tr,ug,uk,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
+ lang: 'az,ca,cs,de,de-ch,en,eo,es,eu,fr,it,km,ko,ku,mk,nb,nl,oc,pl,pt,pt-br,ru,sk,sv,tr,ug,uk,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
init: function( editor ) {
var currentId = 1,
embedCandidatePasted;
@@ -0,0 +1,12 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'basicstyles', 'az', {
+ bold: 'Qalın',
+ italic: 'Kursiv',
+ strike: 'Üstüxətli',
+ subscript: 'Aşağı indeks',
+ superscript: 'Yuxarı indeks',
+ underline: 'Altdan xətt'
+} );
@@ -5,7 +5,7 @@
CKEDITOR.plugins.add( 'basicstyles', {
// jscs:disable maximumLineLength
- lang: 'af,ar,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
+ lang: 'af,ar,az,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
// jscs:enable maximumLineLength
icons: 'bold,italic,underline,strike,subscript,superscript', // %REMOVE_LINE_CORE%
hidpi: true, // %REMOVE_LINE_CORE%
@@ -0,0 +1,8 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'bidi', 'az', {
+ ltr: 'Mətnin istiqaməti - soldan sağa',
+ rtl: 'Mətnin istiqaməti - sağdan sola'
+} );
@@ -212,7 +212,7 @@
CKEDITOR.plugins.add( 'bidi', {
// jscs:disable maximumLineLength
- lang: 'af,ar,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
+ lang: 'af,ar,az,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
// jscs:enable maximumLineLength
icons: 'bidiltr,bidirtl', // %REMOVE_LINE_CORE%
hidpi: true, // %REMOVE_LINE_CORE%
@@ -0,0 +1,7 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'blockquote', 'az', {
+ toolbar: 'Sitat bloku'
+} );
@@ -231,7 +231,7 @@
CKEDITOR.plugins.add( 'blockquote', {
// jscs:disable maximumLineLength
- lang: 'af,ar,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
+ lang: 'af,ar,az,bg,bn,bs,ca,cs,cy,da,de,de-ch,el,en,en-au,en-ca,en-gb,eo,es,et,eu,fa,fi,fo,fr,fr-ca,gl,gu,he,hi,hr,hu,id,is,it,ja,ka,km,ko,ku,lt,lv,mk,mn,ms,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,si,sk,sl,sq,sr,sr-latn,sv,th,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
// jscs:enable maximumLineLength
icons: 'blockquote', // %REMOVE_LINE_CORE%
hidpi: true, // %REMOVE_LINE_CORE%
@@ -0,0 +1,8 @@
+/**
+ * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+ * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
+ */
+
+CKEDITOR.plugins.setLang( 'button', 'az', {
+ selectedLabel: '%1 (seçilib)'
+} );
@@ -49,7 +49,7 @@
btnTpl = CKEDITOR.addTemplate( 'button', template );
CKEDITOR.plugins.add( 'button', {
- lang: 'af,ar,bg,ca,cs,da,de,de-ch,el,en,en-gb,eo,es,eu,fa,fi,fr,gl,he,hu,id,it,ja,km,ko,ku,lt,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,sk,sl,sq,sv,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
+ lang: 'af,ar,az,bg,ca,cs,da,de,de-ch,el,en,en-gb,eo,es,eu,fa,fi,fr,gl,he,hu,id,it,ja,km,ko,ku,lt,nb,nl,no,oc,pl,pt,pt-br,ro,ru,sk,sl,sq,sv,tr,tt,ug,uk,vi,zh,zh-cn', // %REMOVE_LINE_CORE%
beforeInit: function( editor ) {
editor.ui.addHandler( CKEDITOR.UI_BUTTON, CKEDITOR.ui.button.handler );
}
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ae5d06a

Please sign in to comment.