Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
SDK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemix .NET 4 SDK

To archiwum zawiera przykładowy moduł dla programu Chemix .NET 4 demonstrujący możliwości komunikacji z aplikacją bazową, a także dostępu do bazy danych.

Moduł stworzony w Visual Studio 2010.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Chemix .NET, udaj się na stronę domową pod adresem chemix.toborek.info.

Dodatkowe informacje dotyczące kompilacji modułu można znaleźć na stronie chemix.toborek.info/sdk/.