Skip to content
Permalink
Browse files

translated to turkish

  • Loading branch information...
akinozgen committed Nov 6, 2017
1 parent ce22905 commit 3fde3d8514ea3a92334312c8bef478ccd384f062
Showing with 47 additions and 48 deletions.
  1. +47 −0 README-TURKISH.md
  2. +0 −48 README.md
@@ -0,0 +1,47 @@
Clementine
==========

Clementine; Windows, Linux ve macOS için bir müzik çalar ve kütüphane organizatörüdür..

- Website: http://www.clementine-player.org/
- Github: https://github.com/clementine-player/Clementine
- Buildbot: http://buildbot.clementine-player.org/grid
- Son Geliştirici Çıktıları: http://builds.clementine-player.org/

Hata/İstek Belirtmek
--------------------
### Yeni bir özellik için istekte bulunmak

Lütfen:
* İstediğiniz özelliğin daha önce eklenip eklenmediğini kontrol edin. (Sürüm notlarından)
* Daha önce birisinin bu isteği oluşturmadığından emin olun.
* Eğer bu istek daha önce yapılmışsa tekrar yorumlamanız işleri hızlandırmaz. Onun yerine, bu isteğe abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda bu başlık altındaki gelişmelerden haberdar olursunuz.

### Hata raporlamak

Lütfen:

* Son geliştirici çıktısınından (http://builds.clementine-player.org/) hatanın geçerliliğini kontrol edin. (**Dikkat**, Bu çıktılar henüz kararlı çıktılar değildir, bu yüzden doğru çalışmayabilir ve kullanıcı ayarlarınıza zarar verebilir). Eğer her şey doğru çalışıyorsa lütfen hata raporu altında bu hatanın giderildiğini açıklayın.
* Kopyalardan kaçınmak için, birinin daha önce bu hatayı belirtmediğinden emin olun.
* Eğer hata daha önce belirtilmişse kendi, hatanızın ayrıntılarını yorum olarak veya sizinle aynı hatayla karşılaşanları doğrulayın.
* Eğer yukarıdaki iki durum geçerli değilse yeni bir hata raporu açın ve detaylarınızı (İşletim Sistemi, Clementine sürümü, hatanın nasıl meydana geldiğini) mutlaka belirtin.
* Hata kodları ve günlük çıktıları için lütfen http://pastebin.com/ kullanın.

Eğer cevap alamazsanız bu demektir ki, oluşturduğunuz istek/hata raporuna vakit ayıramıyoruz. Yani hatayı yeniden işleyemiyoruz veya bunun için zamanımız yok :o.

Kaynaktan Derleme
-----------------

Kodu alın (eğer hala almadıysanız):

git clone https://github.com/clementine-player/Clementine.git && cd Clementine

Derleyin ve kurun:

cd bin
cmake ..
make -j8
sudo make install

Daha fazla bilgi ve bağımlılık listesi için Wikiyi ziyaret edebilirsiniz:
https://github.com/clementine-player/Clementine/wiki/Compiling-from-Source

This file was deleted.

0 comments on commit 3fde3d8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.