Permalink
Browse files

Adding final release for build 1836

  • Loading branch information...
1 parent f49b5de commit 9657e1d89f093ed8dcf684108d40fc4f30dc77f4 Jenkins User committed Jan 23, 2014
View
@@ -1,16 +1,16 @@
PATH
remote: agent_client
specs:
- agent_client (1.1798.0)
+ agent_client (1.1836.0)
httpclient (= 2.2.4)
yajl-ruby (~> 1.1.0)
PATH
remote: blobstore_client
specs:
- blobstore_client (1.1798.0)
+ blobstore_client (1.1836.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
fog (~> 1.14.0)
httpclient (= 2.2.4)
multi_json (~> 1.1)
@@ -19,7 +19,7 @@ PATH
PATH
remote: bosh-core
specs:
- bosh-core (1.1798.0)
+ bosh-core (1.1836.0)
gibberish (~> 1.2.0)
yajl-ruby (~> 1.1.0)
@@ -38,16 +38,16 @@ PATH
PATH
remote: bosh-director
specs:
- bosh-director (1.1798.0)
+ bosh-director (1.1836.0)
bcrypt-ruby (~> 3.0.1)
- blobstore_client (~> 1.1798.0)
- bosh-core (~> 1.1798.0)
- bosh_aws_cpi (~> 1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
- bosh_cpi (~> 1.1798.0)
- bosh_openstack_cpi (~> 1.1798.0)
+ blobstore_client (~> 1.1836.0)
+ bosh-core (~> 1.1836.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1836.0)
+ bosh_openstack_cpi (~> 1.1836.0)
bosh_vcloud_cpi (~> 0.4.9)
- bosh_vsphere_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh_vsphere_cpi (~> 1.1836.0)
eventmachine (~> 0.12.9)
fog (~> 1.14.0)
httpclient (= 2.2.4)
@@ -67,7 +67,7 @@ PATH
PATH
remote: bosh-monitor
specs:
- bosh-monitor (1.1798.0)
+ bosh-monitor (1.1836.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
dogapi (~> 1.6.0)
em-http-request (~> 0.3.0)
@@ -82,7 +82,7 @@ PATH
PATH
remote: bosh-registry
specs:
- bosh-registry (1.1798.0)
+ bosh-registry (1.1836.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
fog (~> 1.14.0)
sequel (~> 3.43.0)
@@ -93,26 +93,26 @@ PATH
PATH
remote: bosh-release
specs:
- bosh-release (1.1798.0)
- agent_client (~> 1.1798.0)
- blobstore_client (~> 1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
+ bosh-release (1.1836.0)
+ agent_client (~> 1.1836.0)
+ blobstore_client (~> 1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
trollop (~> 1.16)
yajl-ruby (~> 1.1.0)
PATH
remote: bosh-stemcell
specs:
- bosh-stemcell (1.1798.0)
- bosh_aws_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh-stemcell (1.1836.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1836.0)
PATH
remote: bosh_agent
specs:
- bosh_agent (1.1798.0)
- blobstore_client (~> 1.1798.0)
- bosh-core (~> 1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
+ bosh_agent (1.1836.0)
+ blobstore_client (~> 1.1836.0)
+ bosh-core (~> 1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
crack (~> 0.3.2)
httpclient (= 2.2.4)
nats (~> 0.4.28)
@@ -126,20 +126,20 @@ PATH
PATH
remote: bosh_aws_cpi
specs:
- bosh_aws_cpi (1.1798.0)
+ bosh_aws_cpi (1.1836.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
- bosh-registry (~> 1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
- bosh_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh-registry (~> 1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1836.0)
httpclient (= 2.2.4)
yajl-ruby (>= 0.8.2)
PATH
remote: bosh_cli
specs:
- bosh_cli (1.1798.0)
- blobstore_client (~> 1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
+ bosh_cli (1.1836.0)
+ blobstore_client (~> 1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
highline (~> 1.6.2)
httpclient (= 2.2.4)
json_pure (~> 1.7)
@@ -154,62 +154,62 @@ PATH
PATH
remote: bosh_cli_plugin_aws
specs:
- bosh_cli_plugin_aws (1.1798.0)
- bosh-stemcell (~> 1.1798.0)
- bosh_aws_cpi (~> 1.1798.0)
- bosh_cli (~> 1.1798.0)
- bosh_cli_plugin_micro (~> 1.1798.0)
+ bosh_cli_plugin_aws (1.1836.0)
+ bosh-stemcell (~> 1.1836.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1836.0)
+ bosh_cli (~> 1.1836.0)
+ bosh_cli_plugin_micro (~> 1.1836.0)
PATH
remote: bosh_cli_plugin_micro
specs:
- bosh_cli_plugin_micro (1.1798.0)
- agent_client (~> 1.1798.0)
- bosh-registry (~> 1.1798.0)
- bosh-stemcell (~> 1.1798.0)
- bosh_aws_cpi (~> 1.1798.0)
- bosh_cli (~> 1.1798.0)
- bosh_cpi (~> 1.1798.0)
- bosh_openstack_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh_cli_plugin_micro (1.1836.0)
+ agent_client (~> 1.1836.0)
+ bosh-registry (~> 1.1836.0)
+ bosh-stemcell (~> 1.1836.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1836.0)
+ bosh_cli (~> 1.1836.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1836.0)
+ bosh_openstack_cpi (~> 1.1836.0)
bosh_vcloud_cpi (~> 0.4.9)
- bosh_vsphere_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh_vsphere_cpi (~> 1.1836.0)
sqlite3 (~> 1.3.7)
PATH
remote: bosh_common
specs:
- bosh_common (1.1798.0)
+ bosh_common (1.1836.0)
PATH
remote: bosh_cpi
specs:
- bosh_cpi (1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
+ bosh_cpi (1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
PATH
remote: bosh_openstack_cpi
specs:
- bosh_openstack_cpi (1.1798.0)
- bosh-registry (~> 1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
- bosh_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh_openstack_cpi (1.1836.0)
+ bosh-registry (~> 1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1836.0)
fog (~> 1.14.0)
httpclient (= 2.2.4)
yajl-ruby (>= 0.8.2)
PATH
remote: bosh_vsphere_cpi
specs:
- bosh_vsphere_cpi (1.1798.0)
- bosh_common (~> 1.1798.0)
- bosh_cpi (~> 1.1798.0)
+ bosh_vsphere_cpi (1.1836.0)
+ bosh_common (~> 1.1836.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1836.0)
membrane (~> 0.0.2)
sequel (~> 3.43.0)
PATH
remote: simple_blobstore_server
specs:
- simple_blobstore_server (1.1798.0)
+ simple_blobstore_server (1.1836.0)
sinatra (~> 1.4.2)
thin (~> 1.5.0)
@@ -1,7 +1,7 @@
module Bosh
module Agent
class Client
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
end
@@ -1,7 +1,7 @@
module Bosh
module Blobstore
class Client
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Core
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Director
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Monitor
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Registry
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Release
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Stemcell
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -2,7 +2,7 @@
module Bosh
module Agent
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
BOSH_PROTOCOL = "1"
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module AwsCloud
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Cli
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Aws
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Deployer
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Common
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Clouds
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -3,6 +3,6 @@
module Bosh
module OpenStackCloud
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
@@ -1,7 +1,7 @@
module Bosh
module Clouds
class VSphere
- VERSION = '1.1798.0'
+ VERSION = '1.1836.0'
end
end
end
@@ -91,3 +91,8 @@ builds:
version: 19
sha1: !binary |-
YTU3NDgwNjM0NWI5OTJmN2JmZTFjZTE2NWI2YWQ2ODM4YjUxNjZhZQ==
+ !binary "ZWUxZWQ2YTYzNDE4NjVhZWM1ZmMwMTY4ZWJhMjdlMDJjNjhlZDYyYQ==":
+ blobstore_id: 879db5f3-8d20-469e-964e-127f8d81626c
+ version: 20
+ sha1: !binary |-
+ ZDY5ZWMzOTExMDcwN2Y0OWU2OGY5OTljZWU1ODQ1MjQ1YzY4YTg3NA==
@@ -119,3 +119,8 @@ builds:
version: 26
sha1: !binary |-
ZGVkZDlhNTVlZGM2Y2EwZWZmZmEyY2U5ZDYwODU0MWNlNDUyMjk5OA==
+ !binary "ZmYxYjdhMGJjZDc0ODI4ZWU2Nzk0ZDQ3MGQzOWE4ODdiOGE4NGQwMA==":
+ blobstore_id: b1b78146-4ec0-4447-a6c0-f91a33f7150f
+ version: 27
+ sha1: !binary |-
+ MGE5ZGY0MTI0YTBiNDViMzJkZjBkNTdkY2IwZjEwNjZkOWEwODY5Ng==
@@ -95,3 +95,8 @@ builds:
version: 20
sha1: !binary |-
NWE5N2MzOWZhZDlhZDBkNzIzM2RkMGM0N2NhNDMwMzBjOTFiMDE3Ng==
+ !binary "Mzc2ZjkyOGQxOWNiMTRiNjhkMmNjZDRiMzk3OGU4ODY4ZmNhZTgzZg==":
+ blobstore_id: 9c0ec057-72de-4187-898c-57ef3037e02f
+ version: 21
+ sha1: !binary |-
+ YTFhNGQ0MzM2NmIzNzUzYzJhMjg1NTM2ODNiZDRmMDJjZTA5NzFlMA==
@@ -75,3 +75,8 @@ builds:
version: 15
sha1: !binary |-
NDkxNGZlNmZiOTc5OGY3ZWUyZTJlMjA3YTAxNWJkNDA3NTliNDM5OA==
+ !binary "MDI1NzJhNDQ1Yjc5ZjQxODQ4ZGVmZTZlOGQ2ZjMxYTFlZDJlY2QxNg==":
+ blobstore_id: d983ba4e-dd44-469a-b9e7-f1ea89e407b3
+ version: 16
+ sha1: !binary |-
+ M2I0NWI0ZDM0MjVkMDRlYzUwNWU3YzdjMGNjMzQ3OTQwYWIzNjQ1ZQ==
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 9657e1d

Please sign in to comment.