Permalink
Browse files

Adding final release for build 1722

  • Loading branch information...
1 parent c2a0758 commit a618e0aa4c7dbbc09a75172f32eda197d1d994e5 Jenkins User committed Jan 4, 2014
View
@@ -1,16 +1,16 @@
PATH
remote: agent_client
specs:
- agent_client (1.5.0.pre.1657)
+ agent_client (1.1722.0)
httpclient (= 2.2.4)
yajl-ruby (~> 1.1.0)
PATH
remote: blobstore_client
specs:
- blobstore_client (1.5.0.pre.1657)
+ blobstore_client (1.1722.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
fog (~> 1.14.0)
httpclient (= 2.2.4)
multi_json (~> 1.1)
@@ -19,7 +19,7 @@ PATH
PATH
remote: bosh-core
specs:
- bosh-core (1.5.0.pre.1657)
+ bosh-core (1.1722.0)
gibberish (~> 1.2.0)
yajl-ruby (~> 1.1.0)
@@ -38,16 +38,16 @@ PATH
PATH
remote: bosh-director
specs:
- bosh-director (1.5.0.pre.1657)
+ bosh-director (1.1722.0)
bcrypt-ruby (~> 3.0.1)
- blobstore_client (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh-core (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_aws_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_openstack_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ blobstore_client (~> 1.1722.0)
+ bosh-core (~> 1.1722.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1722.0)
+ bosh_openstack_cpi (~> 1.1722.0)
bosh_vcloud_cpi (~> 0.4.9)
- bosh_vsphere_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_vsphere_cpi (~> 1.1722.0)
eventmachine (~> 0.12.9)
fog (~> 1.14.0)
httpclient (= 2.2.4)
@@ -67,7 +67,7 @@ PATH
PATH
remote: bosh-monitor
specs:
- bosh-monitor (1.5.0.pre.1657)
+ bosh-monitor (1.1722.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
dogapi (~> 1.6.0)
em-http-request (~> 0.3.0)
@@ -82,7 +82,7 @@ PATH
PATH
remote: bosh-registry
specs:
- bosh-registry (1.5.0.pre.1657)
+ bosh-registry (1.1722.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
fog (~> 1.14.0)
sequel (~> 3.43.0)
@@ -93,26 +93,26 @@ PATH
PATH
remote: bosh-release
specs:
- bosh-release (1.5.0.pre.1657)
- agent_client (~> 1.5.0.pre.1657)
- blobstore_client (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh-release (1.1722.0)
+ agent_client (~> 1.1722.0)
+ blobstore_client (~> 1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
trollop (~> 1.16)
yajl-ruby (~> 1.1.0)
PATH
remote: bosh-stemcell
specs:
- bosh-stemcell (1.5.0.pre.1657)
- bosh_aws_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh-stemcell (1.1722.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1722.0)
PATH
remote: bosh_agent
specs:
- bosh_agent (1.5.0.pre.1657)
- blobstore_client (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh-core (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_agent (1.1722.0)
+ blobstore_client (~> 1.1722.0)
+ bosh-core (~> 1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
crack (~> 0.3.2)
httpclient (= 2.2.4)
nats (~> 0.4.28)
@@ -126,20 +126,20 @@ PATH
PATH
remote: bosh_aws_cpi
specs:
- bosh_aws_cpi (1.5.0.pre.1657)
+ bosh_aws_cpi (1.1722.0)
aws-sdk (= 1.8.5)
- bosh-registry (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh-registry (~> 1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1722.0)
httpclient (= 2.2.4)
yajl-ruby (>= 0.8.2)
PATH
remote: bosh_cli
specs:
- bosh_cli (1.5.0.pre.1657)
- blobstore_client (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_cli (1.1722.0)
+ blobstore_client (~> 1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
highline (~> 1.6.2)
httpclient (= 2.2.4)
json_pure (~> 1.7)
@@ -154,62 +154,62 @@ PATH
PATH
remote: bosh_cli_plugin_aws
specs:
- bosh_cli_plugin_aws (1.5.0.pre.1657)
- bosh-stemcell (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_aws_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cli (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cli_plugin_micro (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_cli_plugin_aws (1.1722.0)
+ bosh-stemcell (~> 1.1722.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1722.0)
+ bosh_cli (~> 1.1722.0)
+ bosh_cli_plugin_micro (~> 1.1722.0)
PATH
remote: bosh_cli_plugin_micro
specs:
- bosh_cli_plugin_micro (1.5.0.pre.1657)
- agent_client (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh-registry (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh-stemcell (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_aws_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cli (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_openstack_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_cli_plugin_micro (1.1722.0)
+ agent_client (~> 1.1722.0)
+ bosh-registry (~> 1.1722.0)
+ bosh-stemcell (~> 1.1722.0)
+ bosh_aws_cpi (~> 1.1722.0)
+ bosh_cli (~> 1.1722.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1722.0)
+ bosh_openstack_cpi (~> 1.1722.0)
bosh_vcloud_cpi (~> 0.4.9)
- bosh_vsphere_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_vsphere_cpi (~> 1.1722.0)
sqlite3 (~> 1.3.7)
PATH
remote: bosh_common
specs:
- bosh_common (1.5.0.pre.1657)
+ bosh_common (1.1722.0)
PATH
remote: bosh_cpi
specs:
- bosh_cpi (1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_cpi (1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
PATH
remote: bosh_openstack_cpi
specs:
- bosh_openstack_cpi (1.5.0.pre.1657)
- bosh-registry (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_openstack_cpi (1.1722.0)
+ bosh-registry (~> 1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1722.0)
fog (~> 1.14.0)
httpclient (= 2.2.4)
yajl-ruby (>= 0.8.2)
PATH
remote: bosh_vsphere_cpi
specs:
- bosh_vsphere_cpi (1.5.0.pre.1657)
- bosh_common (~> 1.5.0.pre.1657)
- bosh_cpi (~> 1.5.0.pre.1657)
+ bosh_vsphere_cpi (1.1722.0)
+ bosh_common (~> 1.1722.0)
+ bosh_cpi (~> 1.1722.0)
membrane (~> 0.0.2)
sequel (~> 3.43.0)
PATH
remote: simple_blobstore_server
specs:
- simple_blobstore_server (1.5.0.pre.1657)
+ simple_blobstore_server (1.1722.0)
sinatra (~> 1.4.2)
thin (~> 1.5.0)
@@ -1,7 +1,7 @@
module Bosh
module Agent
class Client
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
end
@@ -1,7 +1,7 @@
module Bosh
module Blobstore
class Client
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Core
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Director
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Monitor
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Registry
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Release
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Stemcell
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -2,7 +2,7 @@
module Bosh
module Agent
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
BOSH_PROTOCOL = "1"
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module AwsCloud
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Cli
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Aws
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Deployer
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Common
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,5 +1,5 @@
module Bosh
module Clouds
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -3,6 +3,6 @@
module Bosh
module OpenStackCloud
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
@@ -1,7 +1,7 @@
module Bosh
module Clouds
class VSphere
- VERSION = '1.5.0.pre.1657'
+ VERSION = '1.1722.0'
end
end
end
@@ -56,3 +56,8 @@ builds:
version: 12
sha1: !binary |-
MmVkMTFhZjFkYTkzMjFjOGFjYjZmZWFlZGY5YzhkNzRlMGQzOGRmMw==
+ !binary "Njk0ZmM3ZjdkNTI1MDFjM2Y2ZWJjMWNjOTc0OTc0OGY4MTY1ZmE5Nw==":
+ blobstore_id: 0de4f7c5-fa47-4a72-a22d-d26874a7eee7
+ version: 13
+ sha1: !binary |-
+ Yjk2NDUwMjIyZTJhZWNhN2QwM2NiZTNiOWU4NjAwNWE3MGIzYjFhNg==
@@ -84,3 +84,8 @@ builds:
version: 19
sha1: !binary |-
NGRlNTE3YzhiNDg1ZTE2YjgwNDQ5MWEwM2ZhOGQ4MTAwZDVhZTM0MQ==
+ !binary "ZjA3MmU0NmRmNmExMTkzOTk0NjM2Yzg1Nzg0ZWEyNWVlYTlmZGU2NA==":
+ blobstore_id: 3ab5791c-7a6a-4e88-8f67-970eb205c1ce
+ version: 20
+ sha1: !binary |-
+ MmZmODhjMmUxMWJkZjI4NWE1MGMxYmM3NWE2NDllZTQ2NjZiMDU5ZQ==
@@ -60,3 +60,8 @@ builds:
version: 13
sha1: !binary |-
NGU0NDUxN2M3OTY4YzM5ZmYxOTNiZTczNTM3MjNhYzljOWRiYmYzYw==
+ !binary "NmUyYmU2YzY2MTMyYTQ3N2VlMWM0Y2I3NWZiZjBmNjg0MzIxYjgxMA==":
+ blobstore_id: 5a2cd797-9ec4-495d-9c30-b92bec6425b5
+ version: 14
+ sha1: !binary |-
+ MWM4NzQwZmM1MDcyMTcwMjM2MmUwZTVmMTEyMTI5OGEwYWM1OGJkNQ==
@@ -40,3 +40,8 @@ builds:
version: 8
sha1: !binary |-
YTk1ZjQ4N2Y0MmRlNGQ2MTA0YjkyMGQ3YzBmMjk5ZjdlMDM1OWVjZA==
+ !binary "ZWZkN2VlYmVkYmUzYzQ0NWJlNjgzODVkNWMwYWMxNTYwMTA1NjM2Nw==":
+ blobstore_id: 5977240e-2b2a-4954-ae33-99474b31a007
+ version: 9
+ sha1: !binary |-
+ ZDM2ZmRjYjRkMjhlM2EzMGQ1NmJhNDc3ZmVkOTQyMDVkNGNjNGVhMg==
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a618e0a

Please sign in to comment.