Skip to content
Browse files

CF push 54 release 119

Change-Id: Id68297e467e15823eaa054f22bb64363a1d58d96
 • Loading branch information...
1 parent 0963f95 commit 49c6bf842da286cc78222b818cb30795a05d4d2c Gary Liu committed
Showing with 842 additions and 0 deletions.
 1. +4 −0 .final_builds/jobs/atmos_gateway/index.yml
 2. +4 −0 .final_builds/jobs/backup_manager/index.yml
 3. +4 −0 .final_builds/jobs/cloud_controller/index.yml
 4. +4 −0 .final_builds/jobs/dashboard/index.yml
 5. +4 −0 .final_builds/jobs/filesystem_gateway/index.yml
 6. +4 −0 .final_builds/jobs/login/index.yml
 7. +4 −0 .final_builds/jobs/memcached_gateway/index.yml
 8. +4 −0 .final_builds/jobs/memcached_node/index.yml
 9. +4 −0 .final_builds/jobs/memcached_node_ng/index.yml
 10. +4 −0 .final_builds/jobs/micro/index.yml
 11. +4 −0 .final_builds/jobs/mongodb_gateway/index.yml
 12. +4 −0 .final_builds/jobs/mongodb_node/index.yml
 13. +4 −0 .final_builds/jobs/mongodb_node_ng/index.yml
 14. +4 −0 .final_builds/jobs/mysql_gateway/index.yml
 15. +4 −0 .final_builds/jobs/mysql_node/index.yml
 16. +4 −0 .final_builds/jobs/mysql_node_ng/index.yml
 17. +4 −0 .final_builds/jobs/postgresql_gateway/index.yml
 18. +4 −0 .final_builds/jobs/postgresql_node/index.yml
 19. +4 −0 .final_builds/jobs/postgresql_node_ng/index.yml
 20. +4 −0 .final_builds/jobs/rabbit_gateway/index.yml
 21. +4 −0 .final_builds/jobs/rabbit_node/index.yml
 22. +4 −0 .final_builds/jobs/rabbit_node_ng/index.yml
 23. +4 −0 .final_builds/jobs/redis_gateway/index.yml
 24. +4 −0 .final_builds/jobs/redis_node/index.yml
 25. +4 −0 .final_builds/jobs/redis_node_ng/index.yml
 26. +4 −0 .final_builds/jobs/serialization_data_server/index.yml
 27. +4 −0 .final_builds/jobs/service_broker/index.yml
 28. +4 −0 .final_builds/jobs/vblob_gateway/index.yml
 29. +4 −0 .final_builds/jobs/vblob_node/index.yml
 30. +4 −0 .final_builds/jobs/vblob_node_ng/index.yml
 31. +4 −0 .final_builds/packages/dashboard/index.yml
 32. +4 −0 .final_builds/packages/login/index.yml
 33. +4 −0 .final_builds/packages/memcached_gateway/index.yml
 34. +4 −0 .final_builds/packages/memcached_node_ng/index.yml
 35. +4 −0 .final_builds/packages/mongodb_gateway/index.yml
 36. +4 −0 .final_builds/packages/mongodb_node_ng/index.yml
 37. +4 −0 .final_builds/packages/mongodb_proxy/index.yml
 38. +4 −0 .final_builds/packages/mysql_gateway/index.yml
 39. +4 −0 .final_builds/packages/mysql_node_ng/index.yml
 40. +6 −0 .final_builds/packages/postgresql91/index.yml
 41. +4 −0 .final_builds/packages/postgresql_gateway/index.yml
 42. +4 −0 .final_builds/packages/postgresql_node_ng/index.yml
 43. +4 −0 .final_builds/packages/rabbit_gateway/index.yml
 44. +4 −0 .final_builds/packages/rabbit_node_ng/index.yml
 45. +4 −0 .final_builds/packages/redis_gateway/index.yml
 46. +4 −0 .final_builds/packages/redis_node_ng/index.yml
 47. +4 −0 .final_builds/packages/uaa/index.yml
 48. +4 −0 .final_builds/packages/vblob_gateway/index.yml
 49. +4 −0 .final_builds/packages/vblob_node_ng/index.yml
 50. +642 −0 releases/appcloud-119.yml
 51. +2 −0 releases/index.yml
View
4 .final_builds/jobs/atmos_gateway/index.yml
@@ -40,3 +40,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMTUxYmMwNTA0ZWNj%0ANDI2YjNlNiIsInNpZyI6IjJSMjZwSTZRY2xuQU5qRnJ4QUd0U3B3a2tFST0i%0AfQ==%0A
version: 10
sha1: 3a67d18435ad75820035cc4b6d00e62dfe7087a2
+ aaf34f716bcdaf51648e7fa2c911e13c3e706478:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlNTM5MjEwNTBhMTk3%0AMTg0YjcxMSIsInNpZyI6Im01cDVuaGR5d2FTZ21UeENpc2haWC96MnVoYz0i%0AfQ==%0A
+ version: 11
+ sha1: 37c5a23696a7e8cf3ffe8b372a4093c45897d34d
View
4 .final_builds/jobs/backup_manager/index.yml
@@ -48,3 +48,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDdhNTQwNTAxMDg5%0AMzI1MzdhOCIsInNpZyI6IjVLVnV2VlRCRVRGb0ZnUnlsamROU24wZjlNRT0i%0AfQ==%0A
version: 12
sha1: bd0edcc744c9851d07ed01ba25b83524d886361a
+ 43542ae9f85270f02230479fe62f43d0a0570bb8:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2YjQ0YjYwNTBhMTk3%0AMThiZWY2NyIsInNpZyI6IllxRGJ4TkpOWHE2cXhRckNsdnNIV0x6dTFFND0i%0AfQ==%0A
+ version: 13
+ sha1: e72de5937b0b78cf69242b936089b7859a04b05d
View
4 .final_builds/jobs/cloud_controller/index.yml
@@ -216,3 +216,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMzk2OTIwNTA3NjU1%0AOGQ1NTA3YSIsInNpZyI6Imo2YkVESWUrUi9qVUxSb21Yc3hiaVhjQkI3WT0i%0AfQ==%0A
version: 54
sha1: ecd34eac418458d7e50e9ddc283bd57dac951a7d
+ 826dad9e6f18be4bcdc7d099270d99623837e8eb:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIyMDRlNGU5ODY0M2Q5YWUwNTBhMTk3%0AMThlM2U0ZCIsInNpZyI6IlllUHpyaGhXT2F0NzNHT2VPNEY3VVFYK3B4ND0i%0AfQ==%0A
+ version: 55
+ sha1: 57ecb51109e3b5930c2884d9c6dc1f07eaf85598
View
4 .final_builds/jobs/dashboard/index.yml
@@ -28,3 +28,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDZlMjEwNTA4NjA1%0AN2ZhNWQzMiIsInNpZyI6IkVQUThNLzJ6bk1oK04xRE45WldNQjJxNHZLOD0i%0AfQ==%0A
version: 7
sha1: 17c95308f4dcc4a8cb9e35ae988b309dc47561fd
+ 75b549827178d0a6fb2b9263ee79da5f38f6c6be:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxMWY4MjEwNTBhMTk3%0AMTkwZTU2NCIsInNpZyI6IjJmaWJmVnRPYTBValJ3am4xVFVyd3dra0NWST0i%0AfQ==%0A
+ version: 8
+ sha1: 363e5d1a7d376f342ce43d0725cb1a7cd2c07c3a
View
4 .final_builds/jobs/filesystem_gateway/index.yml
@@ -36,3 +36,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNDc0NWYwNTA0ZWNj%0ANDNjZTFiNSIsInNpZyI6IkdYUkVmWGV2SnRRYzdvS2ZTM1RhZjVHRGNkaz0i%0AfQ==%0A
version: 9
sha1: 5326acc525ec84f194845bb853f5f49087b896d9
+ 6b49ec9eaf952ea0940aa9073571f408d7bceac4:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlOGUyYzkwNTBhMTk3%0AMTkyMjEzMCIsInNpZyI6ImRFVHhqM3cyR2gvWkQzMmF1NE5PVytYM2VjND0i%0AfQ==%0A
+ version: 10
+ sha1: 1efecfb0e2cfd15fed03aed9e11265f5599f61f8
View
4 .final_builds/jobs/login/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDZlMjEwNTA5YTJh%0AYjIwMDliNCIsInNpZyI6IjUwd3F6QzhZWjBSRmdvbXVqaG5NL1N3aEFBQT0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: 4714832f36191fb46528bff0cddfe4c49fabe527
+ e36b23b07b934129a9bab5420fbfc62634dc1988:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2ODQwNzcwNTBhMTk3%0AMTk1ZWM3MCIsInNpZyI6Ii80MDRMNGlXZDBmQm5CdGd5ck5BelhzSHFUOD0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: a7ac645522da4f33b0a7b4bf1b6e88ad10799cfa
View
4 .final_builds/jobs/memcached_gateway/index.yml
@@ -32,3 +32,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOGI3NjMwNTA3YmE0%0AYWRkNDVjOCIsInNpZyI6InRxR0Q5TFJOckFJR2hFS0MwTGNuck9mUE1oTT0i%0AfQ==%0A
version: 8
sha1: d42d9498cd9e73095d6b7538cf285b24c7c50bae
+ 5707e997bf83febb7971114e58331747a6a19532:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzYjFiNzQwNTBhMTk3%0AMTk5ZTFhMyIsInNpZyI6IjNFaXVWOUhIZHAvVmRNbW5PemdSRHd4OE9FMD0i%0AfQ==%0A
+ version: 9
+ sha1: ebde40ce26aad43a5d3be5267efcbe230a16f385
View
4 .final_builds/jobs/memcached_node/index.yml
@@ -12,3 +12,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDZlMjEwNTAzNTJj%0ANDRjZDJiYSIsInNpZyI6ImJlTTg3cWVCU1RJNExnbHZxY3E0N1RWMzQwWT0i%0AfQ==%0A
version: 3
sha1: 76345d0b4b4323b97531caae8cedcd559850f43a
+ 4a3a81ccfc08650c5ce08d1610505c789415d753:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNzYxOGYwNTBhMTk3%0AMTk5ZDRmZSIsInNpZyI6InRDaTNoSWFjZUdUY2NnVC85amszQ1VrakI0dz0i%0AfQ==%0A
+ version: 4
+ sha1: af4256417b6831fe585df121640d2499fdfb2813
View
4 .final_builds/jobs/memcached_node_ng/index.yml
@@ -16,3 +16,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOTI2YjEwNTA5ODYy%0AYjM2Y2FkYSIsInNpZyI6IkgzdnpSbE5Pb2ZzSGIxcGtwNXJYMitpczkxOD0i%0AfQ==%0A
version: 4
sha1: 74d4230a7d5d946c38be7c3a22d67b00c7fc918f
+ 241f8060b3d60cec9d2ed9b5dc4311c823979d9a:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxZDk1MGUwNTBhMTk3%0AMWNiYjI5ZSIsInNpZyI6IkpCaStlOWJvNGpBdU1LdVN4L1ZQZG12Qkd1MD0i%0AfQ==%0A
+ version: 5
+ sha1: 14583520e94d32075c04b426aacedb204cc8755d
View
4 .final_builds/jobs/micro/index.yml
@@ -332,3 +332,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlOGUyYzkwNTA5YTJh%0AYjE0ZTRmNCIsInNpZyI6Im81QmdrTzM4TGJhV3lXSzA4L3lDY1h6UHJZaz0i%0AfQ==%0A
version: 83
sha1: d2a52e1d91755826d708a4984e890142affd2fd4
+ d46776facc506c1b8863a44d9b03b035e79d43ad:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlNTM5MjEwNTBhMTk3%0AMWE0NTI0NCIsInNpZyI6InMvL2haRU5xc2ozQjZpZDIxVXRxdmNDL1dzND0i%0AfQ==%0A
+ version: 84
+ sha1: 4038c87a661c251426e55691cac1f0928a2ac045
View
4 .final_builds/jobs/mongodb_gateway/index.yml
@@ -108,3 +108,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxMWY1NTMwNTA3NjU1%0AOGZhMzQ4ZiIsInNpZyI6IlJvUXRtSjVZU1VDc3BOK1h2c1o5NVA3N3lqQT0i%0AfQ==%0A
version: 27
sha1: c3746f319dcc5a1d3e1c15c151046852b5912e33
+ 80fefe918d0efc89bbae7668d5444df7c1cf9ec8:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDdhNTQwNTBhMTk3%0AMWE5ODQzNSIsInNpZyI6Ikl5a1ROckZJWVFZYmQ3MTNDaTBOdWw1dlYyST0i%0AfQ==%0A
+ version: 28
+ sha1: 2dc8c128d69eef93c016dd9f6b19f10104ea04a2
View
4 .final_builds/jobs/mongodb_node/index.yml
@@ -92,3 +92,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlNTM5MjEwNTAzNTJj%0ANDVkNzAyMCIsInNpZyI6IldsaFM2NWF0NFR5Mm15SHBvU3Q2UGxiUUxucz0i%0AfQ==%0A
version: 23
sha1: 621d90b8ed970faad415539f14bdc8b259419105
+ 3d894b78ee7dd40e89c2baab5358d91cdcf42f05:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOTI2YjEwNTBhMTk3%0AMWFhNmFmYSIsInNpZyI6InEwZGJnczR3RzJFdCtLOGhadTVkSHNCVTBUbz0i%0AfQ==%0A
+ version: 24
+ sha1: 2058023c158f6f5368150c8ec9a2c33471290c81
View
4 .final_builds/jobs/mongodb_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxMWY1NTMwNTA5YTJh%0AYjI1ZWNmYSIsInNpZyI6Ik8rZnlqOWY0cFpaNndTTWZFSlNrbElpL1lHMD0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: 97d01fbbeabfade186ea7ddfdc49509cccd5c0a9
+ 947e0e86e0459e16aefa59b10d8dcbf05a202da7:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlYmU1OTEwNTBhMTk3%0AMWNkZjYzZSIsInNpZyI6InpPK0JlOVd4ZGlFRlkvMHBPcDM3UHZLbytsYz0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: 4fd570e18ccbbb8fcdcc7b573324d1881afd1bce
View
4 .final_builds/jobs/mysql_gateway/index.yml
@@ -92,3 +92,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlNTM5MjEwNTA3NjU1%0AOTAxNzAwYSIsInNpZyI6IlZ1Z0l6dHpoQWRpeGNTTUVWbHBWZWZoelpkQT0i%0AfQ==%0A
version: 23
sha1: b472e9d31c3f07f580752cc6a7fcef61b20fc49c
+ 422471d78b4ace59778cc9b88ecd6d71417a4373:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNDc0NWYwNTBhMTk3%0AMWFkY2Y5OSIsInNpZyI6Im1vcE9kWkIyMkJxOU9lM2hQK1FTU2UyekdXQT0i%0AfQ==%0A
+ version: 24
+ sha1: 760ba3e3ce1c424b42ed87244b810ddb572022f9
View
4 .final_builds/jobs/mysql_node/index.yml
@@ -112,3 +112,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMzk2OTIwNTA2OWRl%0AMjM0YTk2MiIsInNpZyI6IitFNmh0U2lzSFdYZklLdXVFUkE4dnRyRVl1Yz0i%0AfQ==%0A
version: 28
sha1: 2bb044af33500087e0b42b78b4be7d5a808e0fd6
+ 610a101938bf68d90950ec34c99782b14d67d2c8:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMzk2OTIwNTBhMTk3%0AMWIwZWQzNiIsInNpZyI6IkYybmw0VnZpdndocHdPQThFZExWR2dTc05PWT0i%0AfQ==%0A
+ version: 29
+ sha1: 8ae7551153c3c7a390f020fbc3ac8171b7de4592
View
4 .final_builds/jobs/mysql_node_ng/index.yml
@@ -20,3 +20,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlYmU1OTEwNTA5YTJh%0AYjI3YjI3MSIsInNpZyI6IlpJbEhYVHlLTGJ4akdIZi9TcnZObUIyNHcrST0i%0AfQ==%0A
version: 5
sha1: d73d69ca6b276c3ae967ba90fef929d462f7801c
+ bfd00a022d5275a0c24815e78c966b68433b961d:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NWY2N2YwNTBhMTk3%0AMWQzYjI4MSIsInNpZyI6Ik1pZXB4dWplbVJWOVRoZU9hbExKVFlxVk5Tdz0i%0AfQ==%0A
+ version: 6
+ sha1: fa194c4e68f984225d0507720714f78071b75254
View
4 .final_builds/jobs/postgresql_gateway/index.yml
@@ -88,3 +88,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOTI2YjEwNTA3NjU1%0AOTEyZmRjYyIsInNpZyI6ImRtYTgrcWZvN0RmNFNId0xSOHFUZnJTMXoyTT0i%0AfQ==%0A
version: 22
sha1: d8f971080ae50adf540b86da4892f5da25681981
+ 7aba35004004cebacdc183ce8a68345ce0c1c4e4:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2ODQwNzcwNTBhMTk3%0AMWI1YmNjNSIsInNpZyI6IjNGWFlzOW8va0h2SUZ6SDZlMGhvUHFsRFpZdz0i%0AfQ==%0A
+ version: 23
+ sha1: 12ad4c3fe6cc1551b838804249f3ccf1bd07eff3
View
4 .final_builds/jobs/postgresql_node/index.yml
@@ -80,3 +80,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDdhNTQwNTA4ZjE5%0AYWQ3ZjJmYSIsInNpZyI6InRDNXBIc3Zib1FMbThuaVhZYk9rcHNwN09GND0i%0AfQ==%0A
version: 20
sha1: 4634d542b71481809c4d9ae27e4daad6c1afd848
+ 4937faf8c2f011f7ef2996a3d66f48fc0f83c7e5:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzYjFiNzQwNTBhMTk3%0AMWI3ZTQ1MiIsInNpZyI6IitZMmVoeHZhZDc0OEtvNGFNWjczZktLUTZRTT0i%0AfQ==%0A
+ version: 21
+ sha1: 3aa9399afd05ab0d41118ef895064d9dd8b6738e
View
4 .final_builds/jobs/postgresql_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2YjQ0YjYwNTA5YTJh%0AYjJkODI1MyIsInNpZyI6IkZva0FTd29hNDM0TERVZHcxMCt6OTYzbEdGYz0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: 732d78d8cf6b0ef3dd02715d8d394831cb7fb82c
+ 54fd8fbedadff7561c9d2bf004a59c95e47fef78:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjIyMDRlNGU5ODYzZDA3NjMwNTBhMTk3%0AMWQ2M2IxMyIsInNpZyI6IktvcHA0WjJuM1hWTDlUdVY1VXg5dU1aLzkycz0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: aa30f76d4829aab0497ab3e8177d66b00f18f86c
View
4 .final_builds/jobs/rabbit_gateway/index.yml
@@ -64,3 +64,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTA3NjU1%0AOTE2MzAwNCIsInNpZyI6Ik4rMjh1M241bDdOTXJBRVA4MDdRNFhQUEVpVT0i%0AfQ==%0A
version: 16
sha1: 3f877f3271432300acb9aa7c2521d978174da6bd
+ d360e970deb25c4e2b2ddacebd547e7f016ef8ba:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxZDk1MGUwNTBhMTk3%0AMWI3YzJhZCIsInNpZyI6Ii8za0VLdUZkVnVDVEtUTjVlMkdJcVcxUjNqbz0i%0AfQ==%0A
+ version: 17
+ sha1: e5c4102496a42c4ab1ade0fdf71a9b6d95f31284
View
4 .final_builds/jobs/rabbit_node/index.yml
@@ -68,3 +68,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIyMDRlNGU5ODY0M2Q5YWUwNTA4ZjE5%0AYWQ5Y2ExMSIsInNpZyI6IjJLSFo5dVRHK1BTanZ6bEVTa3kvSG9TZnA5VT0i%0AfQ==%0A
version: 17
sha1: 733f44303939b70bfe81cae5d7b73ad45110f292
+ d8c31393b113982278cf47e6f1338f23ac093297:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlYmU1OTEwNTBhMTk3%0AMWI5NTNkYyIsInNpZyI6Im9hRU5FOGs0RSs1L2RCUklpd2pIb2Z6d1ZjUT0i%0AfQ==%0A
+ version: 18
+ sha1: ce0d004e0d3c08dda6fb5017ae20ff96388692f9
View
4 .final_builds/jobs/rabbit_node_ng/index.yml
@@ -20,3 +20,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOTI2YjEwNTA5YTJh%0AYjMxODk3NyIsInNpZyI6InpxejNld0djckllcG1TekNQRElVRm5DcldVZz0i%0AfQ==%0A
version: 5
sha1: 9de7f74dc782ae874b8e69b46029537748e52cea
+ 4e1c9f21300f647dd7c8badb1a6f45705503fbf2:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTBhMTk3%0AMWQ4OTg5ZiIsInNpZyI6IlBQR0VCWkNXZDhRZEZhaTdKUVFFM1Z2a2xJQT0i%0AfQ==%0A
+ version: 6
+ sha1: 2481b10666ba755cb0e055074ceeef504d4c644b
View
4 .final_builds/jobs/redis_gateway/index.yml
@@ -84,3 +84,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlOGUyYzkwNTA3NjU1%0AOTE4MTg4ZCIsInNpZyI6IjhOT3h5bitDam9hYTlsd3l3UHBSWExOMWJyST0i%0AfQ==%0A
version: 21
sha1: 6489ff23db481c7842ae1fc48f64ce217b15e953
+ a82f2de86ded76ce9937637f1c5420db59646908:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NWY2N2YwNTBhMTk3%0AMWMyMzIxZSIsInNpZyI6IjIydFNONEdEemZacnlSenhSQnhqaEFHclovST0i%0AfQ==%0A
+ version: 22
+ sha1: 975a2cbc234b49f1f6f911089a98b73a58259b4d
View
4 .final_builds/jobs/redis_node/index.yml
@@ -88,3 +88,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxMWY1NTMwNTA5ODYy%0AYjA2Mzg4YyIsInNpZyI6Ilk2eTJydXZERWlIMVJ0OEdTSTBNUnNBcjRpcz0i%0AfQ==%0A
version: 22
sha1: 7284b95a90d2aad2b46e0338fe9c69e1c14f5e17
+ 6579eeafc35004159ad13e4f4e11f63982598d50:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOTI2YjEwNTBhMTk3%0AMWMzMTA3NCIsInNpZyI6Imtrc0wzSGRuek04YS9NckR2WVNFbzZ1VzZDRT0i%0AfQ==%0A
+ version: 23
+ sha1: 038445a754e4a56e3328e0dd25465949dfdc5a64
View
4 .final_builds/jobs/redis_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTA5YTJh%0AYjMyZWIwMiIsInNpZyI6ImgwaHVaMTdSSFBMc21MQXMrdklJSm5sRTY4VT0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: cb7c6410d3e315aa7f6639ed40b06ee26c6a8097
+ 642c77cb72a26ef615629f85c054ad81e7555972:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMTUyOTQwNTBhMTk3%0AMWQ4Yzc4ZCIsInNpZyI6IlluUFNjRXhMOS9WVnRIRTZtZXdwYjlZUFphUT0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: 7eb7fea9439bc47c4bdeb3e48014b28d5d712b6e
View
4 .final_builds/jobs/serialization_data_server/index.yml
@@ -28,3 +28,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNDc0NWYwNTAyMjJl%0AYzEzYjE2NyIsInNpZyI6InhWQUZNK2lGSzF6MWtBcUZFM3dDaS8zeFRoVT0i%0AfQ==%0A
version: 7
sha1: 29074997c1320a84391686e08c731138e51f6a25
+ a5a7b6b88c316be621dbbaadca8cab999e04b326:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTBhMTk3%0AMWM0ZDUzNCIsInNpZyI6ImdtTG85a0xOMWRBTm1RYlJsS3hndXIzeVBHTT0i%0AfQ==%0A
+ version: 8
+ sha1: 9fc242e1048b65b6373329353a1583580d43ff7a
View
4 .final_builds/jobs/service_broker/index.yml
@@ -20,3 +20,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNzYxOGYwNGZlMjQ3%0AMzg5NTNlMSIsInNpZyI6IkY0VXR2emtGNGRBMElPbEJoWEhGUG91TjJVOD0i%0AfQ==%0A
version: 5
sha1: 55761bde1639f9a9eb59b18b986e5868a4aa651e
+ 07100b7807ba7665a0f645f6e6cb815cffecccec:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlOGUyYzkwNTBhMTk3%0AMWM0Zjc3OSIsInNpZyI6InJ5VXJEREpubm5tRk1WbTAwYzdRMEZFNnY3VT0i%0AfQ==%0A
+ version: 6
+ sha1: a9f4ba03a66372dc98f1f72bbf56e2514c09d2d0
View
4 .final_builds/jobs/vblob_gateway/index.yml
@@ -44,3 +44,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIyMDRlNGU5ODYzZjI4ZjMwNTA3NjU1%0AOTIwMmY0NCIsInNpZyI6IkExaTlZNncySzNJVHczUkZOVmxvYjRPdmYwVT0i%0AfQ==%0A
version: 11
sha1: d4d44bb0cbb33862316e7ce21dd38a15f6e4bcdf
+ 9b48a2199bb29397cfab8e5083d5a78b27e2de7f:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDg0MzEwNTBhMTk3%0AMWM5NWZiMSIsInNpZyI6Im1UTWRoWDVGNkMyS0ZhNC9VN2FsZElmbEVIcz0i%0AfQ==%0A
+ version: 12
+ sha1: fa156350f79b7355f5ba8542e3b2a699646bbfff
View
4 .final_builds/jobs/vblob_node/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOTI2YjEwNTAzNTJj%0ANDhjODQ5ZiIsInNpZyI6IlAwdS9YR3FjMkdxWDRCMEltdFFON0QrUGVxaz0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: ed2db649c28b1047141c94732a4f42a450c2aa02
+ 0eaa634213354a3dc140c3b6c59d73ebc747f233:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzYjFiNzQwNTBhMTk3%0AMWNiNGQ5OCIsInNpZyI6Imx1YU13cFptMlMzNnl5TS9sUzdzcHEvVTlOND0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: 2a3387721577c64a562ef4cda83726bf5fed7e9d
View
4 .final_builds/jobs/vblob_node_ng/index.yml
@@ -20,3 +20,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMzk2OTIwNTA5YTJh%0AYjM0YmYzMSIsInNpZyI6IlBxdVlCVEpSUGl5WTRNVlYwNGlvZW84TDlqOD0i%0AfQ==%0A
version: 5
sha1: fbc4fa5eca41240f626461b1b97bb319fcbacc7d
+ 81c82f35ea22bf01a478cab02dc539f4c1341d35:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDZlMjEwNTBhMTk3%0AMWRlYmUwNCIsInNpZyI6Imx6aTdUdFBpRFVQRzg4WHpLeWxVUHhvNklXOD0i%0AfQ==%0A
+ version: 6
+ sha1: 0cde54ea6da68e5f8d8a49e617b2410978b0b0c4
View
4 .final_builds/packages/dashboard/index.yml
@@ -40,3 +40,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNzYxOGYwNTA4ZjE5%0AODJkYzJiMiIsInNpZyI6IlZGZytFWUlVbkdzTVcwZG92NlV6T01QNG80QT0i%0AfQ==%0A
version: 10
sha1: 2e655551cf0d78e43a42c30b7bb26e5ad559718a
+ 94c4b849988c9dabff0ffe5cc0b3fe0973cbc0b7:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNDc0NWYwNTBhMTk2%0AZTk0ZTg5ZiIsInNpZyI6Im1OMFdVckhqUGlFdzB1NUtKdVJuNFhyL08xbz0i%0AfQ==%0A
+ version: 11
+ sha1: da0c372661c3650816fc91ace5036dff8da496a6
View
4 .final_builds/packages/login/index.yml
@@ -32,3 +32,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIyMDRlNGU5ODYzZjI4ZjMwNTA5ODYy%0AOGEwMjlhZiIsInNpZyI6ImVSMVcwVGlLYXNJVys0TFd5L1VuaHNqVE10Yz0i%0AfQ==%0A
version: 8
sha1: 528fff2db3041a32c8333d48e4ffe154a9d7843c
+ 4974043571b91e5a3bd1307030c4697e7afae40b:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOGI3NjMwNTBhMTk3%0AMDU1NzVlNCIsInNpZyI6IldyUHozS041RWVWbENMMFY2c3B5YWVoZ09mdz0i%0AfQ==%0A
+ version: 9
+ sha1: efea0efccaeefaccc85d83a877fdc7e7e5c103e4
View
4 .final_builds/packages/memcached_gateway/index.yml
@@ -72,3 +72,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTA5YTJh%0AOTU5NzIxYyIsInNpZyI6InlyZldxU1RZZnE3aVBLMmNoZkc3RHkzNkE4ND0i%0AfQ==%0A
version: 18
sha1: a345a2ebb3a8b4102498df05c3d40972e7567a58
+ 6fe26833a8575bd46e7de07baa37f5b6e91ff3b6:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIyMDRlNGU5ODYzZjI4ZjMwNTBhMTk2%0AZWVkOTQ1NyIsInNpZyI6Im1rUEJBdzBGcmR5UnlqbllGNW1HcnVDajdhTT0i%0AfQ==%0A
+ version: 19
+ sha1: 26a5a1f11cf33ae9dca9269575fbd045cc97f0e3
View
4 .final_builds/packages/memcached_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2ODQwNzcwNTA5YTJh%0AYTk1NWE1YSIsInNpZyI6Img1cFVkWkcxYzNuYXdLcTBEQ0hSdnFESnovMD0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: 234f7e31ea9a777477f71cbc920bdc5d404c2c30
+ 184a30d92ac7479d7831345cc266ac15dc0b6a8c:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxZDk1MGUwNTBhMTk3%0AMGY3ODkwMSIsInNpZyI6IklrVXpaQlcvYUx4T3ZscFpSR0FOZ3JFQTB2ST0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: 8bddd13d20366d387ff72ca3eb7ec9d9bf562f2b
View
4 .final_builds/packages/mongodb_gateway/index.yml
@@ -196,3 +196,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2ODQwNzcwNTA5YTJh%0AOTg1Y2U1MCIsInNpZyI6IjQ1bmdrYnFLdmVJU08xNGZUTnQ4N1hPTlEvQT0i%0AfQ==%0A
version: 49
sha1: e7f793f42dc75bdecebfa65d1fe000fca5be9bf0
+ 42e9ab98b94e1987313bca6776485db952ebe646:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxNzYxOGYwNTBhMTk2%0AZjEwNmIwZiIsInNpZyI6IkducUMwMFBTNjdPSlVLemlrZFgwTjZ1VllxZz0i%0AfQ==%0A
+ version: 50
+ sha1: afac026a6278caccdf6519408eb1e7bcbaea66cb
View
4 .final_builds/packages/mongodb_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOGI3NjMwNTA5YTJh%0AYWE0MDUyOCIsInNpZyI6InREcTNZclZPOUNBMDZ5NFJSTUJQeENoN3hpRT0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: 8927ef9d0ee92e9e69f45d84176e6a1baee01cff
+ e5221a85f6c0cdad33bbea688d6245e604ca4b44:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlNTM5MjEwNTBhMTk3%0AMTBjNTkxZiIsInNpZyI6ImdqRCtUY1ozd3B1VzA2OWtKNUFmd2Q3ZTlwdz0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: d0c7fd4ecb08d647a649fd7dc59cde104872a4d9
View
4 .final_builds/packages/mongodb_proxy/index.yml
@@ -4,3 +4,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlOGUyYzkwNTA5ODYy%0AYWNiMTlmZSIsInNpZyI6IjY1YklnNGtMY3ZvcW1FSTl0ZEZuZlA3K3MvQT0i%0AfQ==%0A
version: 1
sha1: 7b4295d3150d57fa3430300c14f36e805ea55f25
+ ae1722f0636077d09934d2f4ac5235ca42cbb099:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzOGI3NjMwNTBhMTk3%0AMTYzODcxZCIsInNpZyI6ImVteXFtdTluYllITWE5NjcybDlyUmFvQTFmQT0i%0AfQ==%0A
+ version: 2
+ sha1: 97fa15cdf1c6983beeda883879e8d340f69f1080
View
4 .final_builds/packages/mysql_gateway/index.yml
@@ -216,3 +216,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxZDk1MGUwNTA5YTJh%0AOWE1MmNhMiIsInNpZyI6InlXbldlanZSUGRPZE13SzNydVNkWFk0di9kRT0i%0AfQ==%0A
version: 54
sha1: 1312555ba3611576a4ea1fc483e143bd36d3cedb
+ a6e74f98a1dae54bb51e8641fac4aa2651f6a453:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlYmU1OTEwNTBhMTk2%0AZjI1ZDExOSIsInNpZyI6Ikg0b0owdmR6OFZQelhSTmVhMzhHVnJwUEIyTT0i%0AfQ==%0A
+ version: 55
+ sha1: 3b750a327c2c5960a40c7fec4b70815cb3ae4b72
View
4 .final_builds/packages/mysql_node_ng/index.yml
@@ -28,3 +28,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxZDk1MGUwNTA5YTJh%0AYWFlZTU0ZiIsInNpZyI6IkE5cE1qeERMUStOLzlTYVZlanRVY3JMY1RHWT0i%0AfQ==%0A
version: 7
sha1: a0bf9415ef626ec1814ddef15e740aabae4480ca
+ c67bfa85f08507d6c1f22733c3901ad0a3f3801a:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2YjQ0YjYwNTBhMTk3%0AMTIzNWVjNCIsInNpZyI6Ik1HeTFEMEVXQzUwZnQvd293c2gzZXBZOTFVQT0i%0AfQ==%0A
+ version: 8
+ sha1: a4f99f2b9176c23b329f11365ee9d37005e53300
View
6 .final_builds/packages/postgresql91/index.yml
@@ -0,0 +1,6 @@
+---
+builds:
+ 4be1b98e9b37d78a909f417fae8d7bf6e05f961d:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxMWY1NTMwNTBhMTk3%0AMTY5N2IwMiIsInNpZyI6IkR1eitjM2t2NzlRM3gxMzU4NlFzSG1XRGJZUT0i%0AfQ==%0A
+ version: 1
+ sha1: d6097ccefd94de94520fc5778d0f97758b942167
View
4 .final_builds/packages/postgresql_gateway/index.yml
@@ -148,3 +148,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIyMDRlNGU5ODY0M2Q5YWUwNTA5YTJh%0AOWU3MjE5NSIsInNpZyI6IlBwTUVQTUIzRUthNkRwMi9Ra0xkdnpMNG5OTT0i%0AfQ==%0A
version: 37
sha1: cdd500afafaa04b2c5a707ead24f9500e2686e9b
+ f5c92ad61ace9b912e447244339abca657f7370b:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EyMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDdhNTQwNTBhMTk2%0AZjQ2ZGFmMyIsInNpZyI6InpKeTdhMk1QcmtqVno5VlAzUzNpc2YwcTJTOD0i%0AfQ==%0A
+ version: 38
+ sha1: 065883e1df7c1a647f21670a03b3f3c773c4f3a0
View
4 .final_builds/packages/postgresql_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlYmU1OTEwNTA5YTJh%0AYWJjMTdmMiIsInNpZyI6Ikh3aTl4T3FZNzJLZXViMXpLZ20rRXNUTVIyTT0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: 813967ad210a6e196a90364ae4d4b9ad2fffec2e
+ dc58bad05f399d88add972857b86c0f5eaec1487:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIyMDRlNGU5ODY0M2Q5YWUwNTBhMTk3%0AMTJlN2Y3NCIsInNpZyI6IjJVL3RjSHBPRUhyRVZhZlFoZlRqejdMNDR6cz0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: 14fa42015f1e85eff2b37c28e14a04aba85665db
View
4 .final_builds/packages/rabbit_gateway/index.yml
@@ -180,3 +180,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMTUyOTQwNTA5YTJh%0AOWY4NDYyMyIsInNpZyI6IkNGZWVORThMd2FvcGJ5eVh1cjNIeWRDdXRMUT0i%0AfQ==%0A
version: 45
sha1: 138ae1a31509b81f7365061ac36bd53d6096f256
+ 710f30897af906af08ef6aba0f73329b3c595f71:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E2MWUxMjIyMDRlNGU5ODY0M2Q5YWUwNTBhMTk2%0AZjUxNTRiYSIsInNpZyI6IlhHNWJZRUo2WGxkdkl0ZlVwNDdwYTQ1Sy9pRT0i%0AfQ==%0A
+ version: 46
+ sha1: ad179aa2056e4cd8aaa0c516ae4134669f4de1d8
View
4 .final_builds/packages/rabbit_node_ng/index.yml
@@ -24,3 +24,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NWY2N2YwNTA5YTJh%0AYWRlNGJjOCIsInNpZyI6IjduSE5RSzRGYXZmVHpxM2ZtZFczR1BDa0lVbz0i%0AfQ==%0A
version: 6
sha1: cf968baa77be209f36416ae9ed06ff85bcf08d82
+ 01c0f46bfaad9588d3368bdfc9b8548d9913777c:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTBhMTk3%0AMTNhNjY3MiIsInNpZyI6IlEzOTJpYnZhMUFvSFE1QTRkR2RaTlVZS2hMWT0i%0AfQ==%0A
+ version: 7
+ sha1: 4ebefccb354cc658cd45edd77fe1c984c17f867c
View
4 .final_builds/packages/redis_gateway/index.yml
@@ -200,3 +200,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIyMDRlNGU5ODYzYjFiNzQwNTA5YTJh%0AYTEzMGJkMSIsInNpZyI6InJHSmdEM28rLzJiaG8vbitXZytqMHR6cW1nZz0i%0AfQ==%0A
version: 50
sha1: ff8a68f6bd4bc76d7ff616a6ddd2599e12f23830
+ 09887dda8bff7b012154302e1a53a10fbaece0c9:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxMWY4MjEwNTBhMTk2%0AZjYyMjE3NSIsInNpZyI6IlhybVdXdHo3SVp0ZVp2andiajd0eDhHTkVHdz0i%0AfQ==%0A
+ version: 51
+ sha1: af7184f288759a79f842d054381d88f6847f8ed3
View
4 .final_builds/packages/redis_node_ng/index.yml
@@ -28,3 +28,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjIyMDRlNGU5ODYzZDA3NjMwNTA5YTJh%0AYWU5YTE4YiIsInNpZyI6IlRXTE5SY2NQZzIyUWRnNTYzb1h2QW52S3Vpcz0i%0AfQ==%0A
version: 7
sha1: 6275305ca99e9baa109c45c3c7dd039d5ad5300d
+ 711e20a44164ad5e0edf024f1720d1ef26ef8129:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEyMDRlNGU4NmVlOGUyYzkwNTBhMTk3%0AMTQ3YzFhOCIsInNpZyI6IlZZZGRabHRsdUNDcERoZkY4ejZzSWpDcEYyVT0i%0AfQ==%0A
+ version: 8
+ sha1: 47016ba447412957b4a0d146b819bb47425b4009
View
4 .final_builds/packages/uaa/index.yml
@@ -76,3 +76,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2EzMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDZlMjEwNTA5ODYy%0ANzc1NjkwZSIsInNpZyI6IlorMERHSTJHUG9PcnpvYVJKMXhaczV6bXc0WT0i%0AfQ==%0A
version: 19
sha1: 784423b79392348afb43bf4c06380dc50261156a
+ 9f11bee762e454182e5a73e6ad49801537c03749:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjEyMDRlNGU4NmVlMTUyOTQwNTBhMTk2%0AZjg0MDU2ZiIsInNpZyI6IndRWGtSOUNuNWJDbGZFeDA5NGI4YnVKUWo1cz0i%0AfQ==%0A
+ version: 20
+ sha1: b33429c94f458e27d67515d14f04781b9a197d96
View
4 .final_builds/packages/vblob_gateway/index.yml
@@ -76,3 +76,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E0MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NWY2N2YwNTA5YTJh%0AYTViMDY4NiIsInNpZyI6ImRuMzhmQTBKVXFtMmFtdGdob1pCNVRCb3JJND0i%0AfQ==%0A
version: 19
sha1: 41fa5d869ec669bf5a21eb2bd8e05574afcb69a9
+ 33f98cb34222f221d2d7939c2e4dcefecec62637:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2ODQwNzcwNTBhMTk3%0AMDI5NTI5NSIsInNpZyI6Ik9UNEdFcUwvUHg4WnZ3VzRGMk1TWWtaSkMzUT0i%0AfQ==%0A
+ version: 20
+ sha1: f461a68852bb66494310006810579ead549874e1
View
4 .final_builds/packages/vblob_node_ng/index.yml
@@ -20,3 +20,7 @@ builds:
blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2E1MWUxMjEwMDRlNGU3ZDUxOTA2Y2QwNTA5YTJh%0AYWY3MzBjNiIsInNpZyI6IlVaSktENSs3Z1M5SmFvQjBUdS9TRldBS0dCUT0i%0AfQ==%0A
version: 5
sha1: 68c6b07f88eb89867f5b31338fdf8b1fa3a28b08
+ 2a871e2a41a11e496739980c213cd1c8054fac7e:
+ blobstore_id: eyJvaWQiOiI0ZTRlNzhiY2ExMWUxMjIwMDRlNGU4ZWM2NDg0MzEwNTBhMTk3%0AMTU5MTY4MiIsInNpZyI6InhVUUQzMkFzcnRuU0F4bUJsMUpRcWNNNFd2WT0i%0AfQ==%0A
+ version: 6
+ sha1: 1cde5c4d5910e57563be44f3bf15433a3136e5e0
View
642 releases/appcloud-119.yml
@@ -0,0 +1,642 @@
+---
+packages:
+- name: acm
+ version: 11
+ sha1: 3028f44c5d55acb96cc8be5bf6408cb94701c1dc
+ dependencies:
+ - libpq
+ - ruby
+- name: atmos_gateway
+ version: 31
+ sha1: 70131f00fc7c4cef7cb3e3058585d28ec4aed2bc
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: backup_manager
+ version: 34
+ sha1: 5de67cfb772c6c35b5d3072456f0da97eb17c4b6
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: cloud_controller
+ version: 73
+ sha1: b9a5c2f6ffd8c17647d33286baeae00aed84cac2
+ dependencies:
+ - libpq
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - ruby
+ - insight_agent
+- name: cloud_controller_ng
+ version: 6
+ sha1: 1531fe9aaf3398bef174dbe4d646e25018f18b4b
+ dependencies:
+ - libpq
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: collector
+ version: 6
+ sha1: 8547685c9ade3959d8d8d71801ebbd030a9bf29f
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: common
+ version: 5
+ sha1: 011659ac713ed3c8e3d741d1bad627e4d9d68cc1
+ dependencies: []
+
+- name: dashboard
+ version: 11
+ sha1: da0c372661c3650816fc91ace5036dff8da496a6
+ dependencies:
+ - ruby
+ - dea_jvm
+- name: dea
+ version: 50
+ sha1: d95a60bbff07389b9e2b3ac8a4be8c8287475d6e
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: dea_jvm
+ version: 3
+ sha1: 08b14a9b0eef13839fe28ca1058d94b5430343f1
+ dependencies: []
+
+- name: dea_jvm7
+ version: 1
+ sha1: 81d38be6003360bdbfe5d5aaefc4716a95ac4dce
+ dependencies: []
+
+- name: dea_next
+ version: 5
+ sha1: 95369f66dfb016f13cd94bc24494ee39f9b7e47b
+ dependencies:
+ - ruby
+ - warden
+ - golang
+- name: dea_node04
+ version: 3
+ sha1: e6a315f21c267736fb9173473ffe9c156882915d
+ dependencies: []
+
+- name: dea_node06
+ version: 3
+ sha1: b9a44e4306f6b9f682fd7fd309e5bca306e24e46
+ dependencies: []
+
+- name: dea_node08
+ version: 1
+ sha1: cafa2db2d00f595d5a5365cf0d67e05553a361c3
+ dependencies: []
+
+- name: dea_ruby18
+ version: 7
+ sha1: 2a8b65a2a6fa51b7695c121b476b9f99281b8bb6
+ dependencies: []
+
+- name: dea_ruby19
+ version: 6
+ sha1: 44947dd7f39ce76f6b45287dd3222bc4d769442f
+ dependencies: []
+
+- name: dea_seed
+ version: 8
+ sha1: 0c8c3d354f032f19478cf8cb5b815f43bcda7482
+ dependencies:
+ - ruby
+ - dea_ruby18
+ - dea_ruby19
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - dea_transition
+ - libpq
+- name: dea_transition
+ version: 4
+ sha1: cdb8a2f034f5ca18b2fe543a87aa4bb4f4ca0e89
+ dependencies:
+ - dea_ruby18
+ - dea_ruby19
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - libpq
+- name: debian_nfs_server
+ version: 3
+ sha1: 98fa4dcb91aba8e04492713d81af8e68894c0812
+ dependencies: []
+
+- name: erlang
+ version: 3
+ sha1: 2be4285850e4982ab7c07f647f99be08d6a65e53
+ dependencies: []
+
+- name: filesystem_gateway
+ version: 23
+ sha1: b13cd05a5dda1d1e19227a0e9b88f290a7880290
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: git
+ version: 1
+ sha1: f80aecc5c171a805ce40bf40bcf5a01f0977b219
+ dependencies: []
+
+- name: hadoop
+ version: 1
+ sha1: 6f6538c09e16db1b1093d6fd053fab15185741d6
+ dependencies: []
+
+- name: hbase
+ version: 4
+ sha1: 6d07b56a893b39d7f8217c51818806fef9397645
+ dependencies: []
+
+- name: health_manager_next
+ version: 11
+ sha1: 66142b8ae7ce0538fb781a70b31a1c6c68a69364
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: imagemagick
+ version: 2
+ sha1: ab404661204ae5960ef6dd1a7b2f05a0e5e1f97b
+ dependencies: []
+
+- name: insight_agent
+ version: 2
+ sha1: ff3b06bd99454aef8ec1d7323455dae417bd1a69
+ dependencies: []
+
+- name: libpq
+ version: 4
+ sha1: 59115395e2c1b32ef053c56a13dbf302e114e293
+ dependencies: []
+
+- name: memcached
+ version: 1
+ sha1: 2fb79b316516813888f18208d106a688756b9bbe
+ dependencies: []
+
+- name: memcached_gateway
+ version: 19
+ sha1: 26a5a1f11cf33ae9dca9269575fbd045cc97f0e3
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: memcached_node
+ version: 17
+ sha1: 5c49290558967cee044cfa59cf06021a77d613a1
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: mongodb18
+ version: 1
+ sha1: e624d23717ff89c660608298567c90d33b0a562c
+ dependencies: []
+
+- name: mongodb20
+ version: 1
+ sha1: 274f8711062db1a1247fb699f7a90666b2c42395
+ dependencies: []
+
+- name: mongodb_gateway
+ version: 50
+ sha1: afac026a6278caccdf6519408eb1e7bcbaea66cb
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: mongodb_node
+ version: 49
+ sha1: db326976630a8c685261622ff7353f567d0ed6c0
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: mysql
+ version: 9
+ sha1: c385c5e632f22d6cc8f38f7e861f7f9fd7bbe32c
+ dependencies: []
+
+- name: mysql_gateway
+ version: 55
+ sha1: 3b750a327c2c5960a40c7fec4b70815cb3ae4b72
+ dependencies:
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: mysql_node
+ version: 53
+ sha1: e4ea7ef5a36b9d05e71635343014432a95987fa0
+ dependencies:
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: mysqlclient
+ version: 3
+ sha1: 044ba054c52347ba3153eacd1c863e2792a27e14
+ dependencies: []
+
+- name: nats
+ version: 7
+ sha1: 42c2eb662737d15d65804d0ced0f99d6815c7774
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: nginx
+ version: 9
+ sha1: d83cfc2d38f3eb7a27aceb4b62482fde64456110
+ dependencies: []
+
+- name: nginx_next
+ version: 1
+ sha1: c3c6c445536625567f0796fbb392505731d241e9
+ dependencies: []
+
+- name: node
+ version: 2
+ sha1: 02b867543e9e4448cd3db63d90556c2364f47bc6
+ dependencies: []
+
+- name: opentsdb
+ version: 4
+ sha1: 813ab91e8276c78a535e5caa7fcf8ac105316abd
+ dependencies: []
+
+- name: postgres
+ version: 4
+ sha1: 30c1abbf72468fcb5112a01d4f84c21243678a85
+ dependencies: []
+
+- name: postgresql
+ version: 5
+ sha1: 60209d197f9f93a338c93af3228739cdfbd38992
+ dependencies: []
+
+- name: postgresql_gateway
+ version: 38
+ sha1: 065883e1df7c1a647f21670a03b3f3c773c4f3a0
+ dependencies:
+ - postgresql
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: postgresql_node
+ version: 36
+ sha1: 3741fbe45c488c73e4da50215fe93a723d19b571
+ dependencies:
+ - postgresql
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: rabbit_gateway
+ version: 46
+ sha1: ad179aa2056e4cd8aaa0c516ae4134669f4de1d8
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: rabbit_node
+ version: 44
+ sha1: 75b11d512ea057a1d8fbd5533a5ffc6b6f774b8d
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: rabbitmq
+ version: 4
+ sha1: 3bb4b107e3e31617929f5418694e69c3a7af17b3
+ dependencies: []
+
+- name: mysql55
+ version: 1
+ sha1: 0a3c35a4fac8a3739c6fa6e1a2ecc16216b7ce71
+ dependencies: []
+
+- name: redis_gateway
+ version: 51
+ sha1: af7184f288759a79f842d054381d88f6847f8ed3
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: redis_node
+ version: 49
+ sha1: f65bb1ff91fadff53c0a741d40494cd47298ebd7
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: router
+ version: 41
+ sha1: ddef6f664ff39cac3ee69cba4224dfeea44f965e
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: ruby
+ version: 6
+ sha1: 42d622f7cdd3636aec563da9680eb8008655d0c7
+ dependencies: []
+
+- name: serialization_data_server
+ version: 14
+ sha1: 6fcb500861ae558677219a2a8ad74902b65cab8f
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: service_broker
+ version: 29
+ sha1: 303f8630d82883112c2261d04206097ae1057948
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: service_utilities
+ version: 8
+ sha1: 4d9fd97c073fdb5761907c7a2c5eeb955bbd93ec
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: sqlite
+ version: 3
+ sha1: 8a7f0d1572edb46a1fb5690c27b5fc720076675c
+ dependencies: []
+
+- name: stager
+ version: 43
+ sha1: 397b4fbdfd8e20ea7d97758e08cf7a14993e4fb3
+ dependencies:
+ - libpq
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - ruby
+ - insight_agent
+- name: syslog_aggregator
+ version: 3
+ sha1: 1673f0976f308f9c075635e0a4af1a0b3236eba0
+ dependencies: []
+
+- name: uaa
+ version: 20
+ sha1: b33429c94f458e27d67515d14f04781b9a197d96
+ dependencies:
+ - ruby
+ - dea_jvm
+- name: vblob
+ version: 5
+ sha1: aaf00c1eb33d63388a46a3ea862ad39d791de19f
+ dependencies: []
+
+- name: vblob_gateway
+ version: 20
+ sha1: f461a68852bb66494310006810579ead549874e1
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: vblob_node
+ version: 19
+ sha1: 11d1ccd42d772b8635870d19fb86527b385b7bdf
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: warden
+ version: 21
+ sha1: ac557bae6afd5c51a72ad29818dd724e4545e7ab
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: golang
+ version: 1
+ sha1: fecad1a0528f54eaa3e98789c223c63b1415b1e6
+ dependencies: []
+
+- name: login
+ version: 9
+ sha1: efea0efccaeefaccc85d83a877fdc7e7e5c103e4
+ dependencies:
+ - ruby
+ - dea_jvm
+- name: marketplace
+ version: 9
+ sha1: 02a8ebbe89efafe1456b4328215d9958e9b3a16b
+ dependencies:
+ - ruby
+ - sqlite
+- name: memcached_node_ng
+ version: 7
+ sha1: 8bddd13d20366d387ff72ca3eb7ec9d9bf562f2b
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: mongodb_node_ng
+ version: 7
+ sha1: d0c7fd4ecb08d647a649fd7dc59cde104872a4d9
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: mysql_node_ng
+ version: 8
+ sha1: a4f99f2b9176c23b329f11365ee9d37005e53300
+ dependencies:
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: postgresql_node_ng
+ version: 7
+ sha1: 14fa42015f1e85eff2b37c28e14a04aba85665db
+ dependencies:
+ - postgresql
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: rabbit_node_ng
+ version: 7
+ sha1: 4ebefccb354cc658cd45edd77fe1c984c17f867c
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: redis_node_ng
+ version: 8
+ sha1: 47016ba447412957b4a0d146b819bb47425b4009
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: vblob_node_ng
+ version: 6
+ sha1: 1cde5c4d5910e57563be44f3bf15433a3136e5e0
+ dependencies:
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: bandwidth_proxy
+ version: 1
+ sha1: 1d05c6f293705e6dfdec9e16c0c88356c7f394f6
+ dependencies:
+ - golang
+- name: redis22
+ version: 1
+ sha1: a6d59f2b3899bbc49d971659d1fa7c3384b7ad3e
+ dependencies: []
+
+- name: redis24
+ version: 1
+ sha1: 3db64bea49abc7e49b62a4603c00e445aac2787b
+ dependencies: []
+
+- name: mongodb_proxy
+ version: 2
+ sha1: 97fa15cdf1c6983beeda883879e8d340f69f1080
+ dependencies:
+ - golang
+- name: redis26
+ version: 1
+ sha1: 83e3e420413ef21772f610df3d58ba7a7447cbf7
+ dependencies: []
+
+- name: postgresql91
+ version: 1
+ sha1: d6097ccefd94de94520fc5778d0f97758b942167
+ dependencies: []
+
+jobs:
+- name: acm
+ version: 2
+ sha1: b63f9fb689c5782f4f21bbca0b23c9c9c4c340d1
+- name: atmos_gateway
+ version: 11
+ sha1: 37c5a23696a7e8cf3ffe8b372a4093c45897d34d
+- name: backup_manager
+ version: 13
+ sha1: e72de5937b0b78cf69242b936089b7859a04b05d
+- name: ccdb_postgres
+ version: 6
+ sha1: 6a421086557cd1e584b4d5306e647acdbe744e4e
+- name: cloud_controller
+ version: 55
+ sha1: 57ecb51109e3b5930c2884d9c6dc1f07eaf85598
+- name: cloud_controller_ng
+ version: 1
+ sha1: 71bd0c7e5097217082716eac9764dc5290ea15b8
+- name: collector
+ version: 5
+ sha1: 40bec25b5bd2d27ee821aeca0cd6495b28357159
+- name: dashboard
+ version: 8
+ sha1: 363e5d1a7d376f342ce43d0725cb1a7cd2c07c3a
+- name: dea
+ version: 21
+ sha1: 8e8a01a0c466e908240f9a25d6a59cabc4657f56
+- name: dea_next
+ version: 7
+ sha1: 6b2a174a2fa4ba82eb49130e63f3aab2195b8386
+- name: debian_nfs_server
+ version: 7
+ sha1: b228ecb96ec5551ab7239ea6fdfa352931dfe454
+- name: filesystem_gateway
+ version: 10
+ sha1: 1efecfb0e2cfd15fed03aed9e11265f5599f61f8
+- name: hbase_master
+ version: 1
+ sha1: 4ef068c42ca07d83c0cb9c60858a655e4f495e5f
+- name: login
+ version: 7
+ sha1: a7ac645522da4f33b0a7b4bf1b6e88ad10799cfa
+- name: health_manager
+ version: 19
+ sha1: 8bf46d9f42d447b719e84800799041b56e9e1cb4
+- name: health_manager_next
+ version: 4
+ sha1: c23d64332a0a2b8278c0be2d30a19af4b7d227c9
+- name: memcached_gateway
+ version: 9
+ sha1: ebde40ce26aad43a5d3be5267efcbe230a16f385
+- name: memcached_node
+ version: 4
+ sha1: af4256417b6831fe585df121640d2499fdfb2813
+- name: micro
+ version: 84
+ sha1: 4038c87a661c251426e55691cac1f0928a2ac045
+- name: mongodb_gateway
+ version: 28
+ sha1: 2dc8c128d69eef93c016dd9f6b19f10104ea04a2
+- name: mongodb_node
+ version: 24
+ sha1: 2058023c158f6f5368150c8ec9a2c33471290c81
+- name: mysql_gateway
+ version: 24
+ sha1: 760ba3e3ce1c424b42ed87244b810ddb572022f9
+- name: mysql_node
+ version: 29
+ sha1: 8ae7551153c3c7a390f020fbc3ac8171b7de4592
+- name: nats
+ version: 8
+ sha1: 8ef951bdae325d5f67264d9c1fae6aabe35b7ee6
+- name: opentsdb
+ version: 15
+ sha1: 5b85bae57003d3a0b28f023709178461d2aa2fd8
+- name: postgres
+ version: 2
+ sha1: 24aeaf29768a100d500615dc02ae6126e019f99f
+- name: postgresql_gateway
+ version: 23
+ sha1: 12ad4c3fe6cc1551b838804249f3ccf1bd07eff3
+- name: postgresql_node
+ version: 21
+ sha1: 3aa9399afd05ab0d41118ef895064d9dd8b6738e
+- name: rabbit_gateway
+ version: 17
+ sha1: e5c4102496a42c4ab1ade0fdf71a9b6d95f31284
+- name: rabbit_node
+ version: 18
+ sha1: ce0d004e0d3c08dda6fb5017ae20ff96388692f9
+- name: redis_gateway
+ version: 22
+ sha1: 975a2cbc234b49f1f6f911089a98b73a58259b4d
+- name: redis_node
+ version: 23
+ sha1: 038445a754e4a56e3328e0dd25465949dfdc5a64
+- name: router
+ version: 17
+ sha1: 8946d912ee6e4d8084b1dcda911821271c6ad8dd
+- name: router_next
+ version: 7
+ sha1: 2b6835145c897313da2eddd0d427886186a193f8
+- name: serialization_data_server
+ version: 8
+ sha1: 9fc242e1048b65b6373329353a1583580d43ff7a
+- name: service_broker
+ version: 6
+ sha1: a9f4ba03a66372dc98f1f72bbf56e2514c09d2d0
+- name: service_utilities
+ version: 2
+ sha1: 30c2ca57bc324b94c5bc53d36e61c343bd1dfc33
+- name: stager
+ version: 20
+ sha1: c9f5aa54b40003524ff512df0a402618979b6d7c
+- name: syslog_aggregator
+ version: 9
+ sha1: 26a79db636eb99e1540ea381cf3fef4c8d093ceb
+- name: uaa
+ version: 22
+ sha1: b2af16f9ace9b5e7dfe2cd0a5b220e39fa3e5ebd
+- name: vblob_gateway
+ version: 12
+ sha1: fa156350f79b7355f5ba8542e3b2a699646bbfff
+- name: vblob_node
+ version: 7
+ sha1: 2a3387721577c64a562ef4cda83726bf5fed7e9d
+- name: vcap_redis
+ version: 6
+ sha1: a8f193bc19ee992e3ab3d6d279d84a2480383de8
+- name: warden
+ version: 7
+ sha1: 8dc3c55285f63acd609f8e61888c1d7da3387cdf
+- name: hbase_slave
+ version: 2
+ sha1: 3a1ad425cc4c4cf06d4ddf5940dc8ac3d4359969
+- name: marketplace_gateway
+ version: 4
+ sha1: 625eaef20b8c10d1dc16176d6dbd69571844b777
+- name: memcached_node_ng
+ version: 5
+ sha1: 14583520e94d32075c04b426aacedb204cc8755d
+- name: mongodb_node_ng
+ version: 7
+ sha1: 4fd570e18ccbbb8fcdcc7b573324d1881afd1bce
+- name: mysql_node_ng
+ version: 6
+ sha1: fa194c4e68f984225d0507720714f78071b75254
+- name: postgresql_node_ng
+ version: 7
+ sha1: aa30f76d4829aab0497ab3e8177d66b00f18f86c
+- name: rabbit_node_ng
+ version: 6
+ sha1: 2481b10666ba755cb0e055074ceeef504d4c644b
+- name: redis_node_ng
+ version: 7
+ sha1: 7eb7fea9439bc47c4bdeb3e48014b28d5d712b6e
+- name: vblob_node_ng
+ version: 6
+ sha1: 0cde54ea6da68e5f8d8a49e617b2410978b0b0c4
+name: appcloud
+version: 119
View
2 releases/index.yml
@@ -236,3 +236,5 @@ builds:
version: 117
979df836ffd921274f67141f665a5a82834c21c8:
version: 118
+ e0426ce6556b58d1f65f1f549b629e51d6c21d6d:
+ version: 119

0 comments on commit 49c6bf8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.