Skip to content
This repository has been archived by the owner before Nov 9, 2022. It is now read-only.

cmda-minor-web/browser-technologies-1920

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Browser Technologies @cmda-minor-web 1920

//Robuuste, toegankelijke websites ontwerpen en maken …

In het vak Browser Technologies leer je hoe je goede, robuuste, toegankelijke websites maakt. Je gaat leren over Progressive Enhancement, Feature Detection en Fallback. Het web is er voor iedereen. In dit vak leer je hoe je daarvoor kan zorgen.

Een van de mooiste principes van het web is dat het er echt is voor iedereen. Iedereen met een computer en een browser moet gebruik kunnen maken van het web. Het web is geen gecontroleerde (programmeer) omgeving. Je kan er gerust van uit gaan dat niemand precies hetzelfde te zien krijgt als wat jij in jouw browser ziet. Er zijn technische beperkingen, zoals - Afmetingen van de browser - Grootte van het apparaat - Manier van interactie - Kwaliteit van de hardware - Kwaliteit van het netwerk. En er zijn mensen. Allemaal verschillende mensen ... Hoe zorg je er dan voor dat websites het altijd doen?

Opdracht 1.1 - Breek het Web

Voor deze opdracht ga je proberen het Web te laten 'breken' door features van het platform bewust uit te zetten. Images, custom fonts, JavaScript, kleur, breedband internet. Het doel van deze opdracht is om erachter komen dat je misschien aannames hebt die niet kloppen, en om je in te laten leven in de eindgebruiker.

Opdracht 1.2 - Fork je OBA

Hoe zit het eigenlijk met Progressive Enhancement van je OBA opdracht? Waarschijnlijk kan daar wel het één en ander aan verbeterd worden, dat ding is immers in een week in elkaar gehackt! Het doel van de deze opdracht is leren hoe je een website kan testen in verschillende browsers en devices, en hoe een screenreader werkt.

Opdracht 2 - Progressive Enhanced Browser Technologie

Voor dit vak maak je een demo die alle gebruikers, met alle browsers, in iedere context te zien/horen/voelen krijgen. Bouw je demo in 3 lagen, volgens het principe van Progressive Enhancement. Gebruik als enhancement een browser technologie die je gaat onderzoeken op functionaliteit, toegankelijkheid en (browser) ondersteuning. De meest 'enhanced' versie is super vet, gaaf en prettig om te gebruiken …

Leerdoelen

  • je leert Browser Technologies te onderzoeken, testen en implementeren als enhancement.
  • je leert wat Progressive enhancement is en hoe je dit kan toepassen.
  • je leert hoe je Feature Detection doet en wat je kan doen als een 'feature' niet werkt of wordt ondersteund.

Rubric

Planning

Planning Woensdag Donderdag Vrijdag
Week 1 Introductie, College over Progressive enhancement + briefing opdracht 1.1 College Browser detect + presentaties opdracht 1.1 + briefing opdracht 1.2 Fork je OBA Feedbackgesprekken
Week 2 College Feature detect & browsers + Briefing opdracht 2 College Q&A + werken aan de opdracht Feedbackgesprekken
Week 3 College Notificaties + werken aan de opdracht College Q&A + werken aan de opdracht Feedbackgesprekken
Week 4 Beoordelingsgesprekken

Programma

Browser Technologies - Week 1

Het web is voor iedereen. Leren over Progressive enhancement en kennismaken met testen en het device lab. Planning week 1

Woensdag

Weekly Nerd

Sanne 't Hooft over Interactie. Woensdag 11 Maart, 16:00 in het minorlokaal.

Donderdag

Deze les gaan we onderstaande artikelen bespreken:

Vrijdag

Feedbackgesprekken opdracht 1.2 in groepjes, met studentassistenten en docenten.

Deze les gaan we onderstaand artikel bespreken:

Browser Technologies - Week 2

Wat laat je zien als een browser of gebruiker een 'enhancement' niet kan tonen of zien? Hoe doe je Feature Detection en wat doe je als een techniek niet werkt of wordt ondersteund? Planning week 2

Woensdag

Deze les worden onderstaande artikelen besproken.:

Weekly Nerd

PE bij de Voorhoede

Donderdag

Deze les worden onderstaande artikelen besproken:

Vrijdag

Code review opdracht 2.

Browser Technologies - Week 3

Deze week werken we verder aan opdracht 2 en houden we video gesprekken om jullie vorderingen te bespreken en vragen te beantwoorden. Planning week 3

Woensdag

Deze les gaan we onderstaande artikelen bespreken:

Weekly Nerd

Op bezoek bij Bol.com

Donderdag

Lezen:

Vrijdag

Verder werken aan opdracht 2.

Browser Technologies - Week 4

In week 4 wordt opdracht 2 beoordeeld. Dan gaan we je werk bekijken, bespreken en beoordelen. Planning week 4

Dinsdag

Deadline opdracht 2.

Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Beoordelingsgesprekken in duo's.

Releases

No releases published

Packages

No packages published