Skip to content

cmda-minor-web/web-design-1920

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web Design @cmda-minor-web 1920

//Interactie ontwerpen: Rapid prototypen en testen met echte mensen

Web Design gaat over het ontwerpen en testen van Interactie. Het voordeel van een Frontend Developer (en Web Designer) is dat die techniek begrijpt, kan toepassen én verstand heeft van UX en design. Als je Web technieken begrijpt kun je je ideeën snel prototypen en testen met echte gebruikers, in een browser. Je kan dan aanpassingen doorvoeren, uitproberen en weer testen ...

In het vak Web design gaan we dingen ontwerpen voor echte mensen. Is er goede interactie? Kan je 'mens' je product op een prettige manier bedienen? Wat voor principes heb je gebruikt en getest? En zit er wel nonsense in?

Opdracht 1 - Ontwerpen met en voor echte mensen

Voor dit vak krijg je een ontwerp-opdracht die je gaat maken voor 1 mens. Een echt mens. Je moet je ontwerp 3 keer testen. Door te testen en te itereren ga je je ontwerp verbeteren. Uiteindelijk heb je een ontwerp dat exclusief gemaakt is voor 1 persoon. Een exclusive design ... Wie is deze persoon dan voor wie je dit gaat maken? Wat vindt deze persoon leuk of juist niet? En hoe bedient deze persoon een computer?

Leerdoelen

 • Leren hoe je (design) principles in een ontwerp kan toepassen.
 • User needs begrijpen en gebruiken in je ontwerp.
 • Leren hoe je moet testen en de resultaten gebruiken voor het verbeteren van je ontwerp.

Rubric

Planning

Planning Woensdag Donderdag Vrijdag
Week 1 Introductie, College Exclusive design + Briefing opdracht 1

Aannames testen met echte mensen

Gastcollege Inclusive Design van Marie van Driessche - VPRO

Coachingsgesprekken

Goede vrijdag
Week 2 College Principles, User Needs & Testen

Prototype Testen met echte mensen

Gastcollege Toegankelijkheid Johan Huijkman - Q42 en Roger Ravelli

Coachingsgesprekken

Feedbackgesprekken
Week 3 College Web Design

Prototype testen met echte mensen

Gastcollege Experimental features van Léonie Watson - W3C

Coachingsgesprekken

Feedbackgesprekken
Meivakantie
Week 4 Teampresentaties Beoordelingsgesprekken Beoordelingsgesprekken

Programma

Web Design - Week 1

Deze week krijg je een college over Exclusive Design Principles. Deze Principles ga je toepassen in de opdracht. Op woensdag gaan we kennis maken met de echte mensen voor wie we gaan ontwerpen. Je kan dan al een kleine interactieve demo maken om te testen.

Woensdag 8 april

Woensdag is de eerste les van het vak Web Design. Je krijgt een intro college over het vak en Vasilis gaat vertellen over Exclusive Design. Planning week 1

's Middags gaan we kennismaken met mensen met wie jullie gaan samenwerken. Wie zijn deze mensen? Wat vinden ze leuk of juist niet? En hoe bedienen ze een computer?

 1. Marie van Driessche om 14:00
 2. Larissa Klaassen om 14:00.
 3. Roger Ravelli om 14:00.
 4. Marijn Meijles om 16:00.

Donderdag 9 april

Donderdag begint de les met een Q&A. Hoe gingen de gesprekken jullie mensen? Hoe kun je testen nu we remote werken? Bedenk alvast vragen en opmerkingen om te bespreken. Marie van Driessche van de VPRO geeft een gastcollege over Inclusive Design.

Deze les gaan we onderstaande artikelen bespreken:

In de middag zijn er coachingsgesprekken in groepjes.

Vrijdag 10 april

Vrijdag is het Goede vrijdag. Geen les.

Web Design - Week 2

Deze week heb je het tweede gesprek met je mens. Wat ga je testen? Wat wil je weten? Planning week 2

Woensdag 15 april

Woensdag krijg je een college over principles, user needs & testen.

Deze les gaan we dit artikel bespreken:

's Middags gaan we weer testen:

 1. Marie van Driessche om 12:00
 2. Larissa Klaassen om 14:00.
 3. Roger Ravelli om 14:00.
 4. Marijn Meijles om 16:00.

Donderdag 16 april

Donderdag begint de les met een Q&A. Tips en triks voor remote testen? Johan Huijkman van Q42 geeft samen met Roger Ravelli een gastcollege over toegankelijkheid.

Deze les gaan we dit artikel bespreken:

In de middag zijn er coachingsgesprekken in groepjes.

Vrijdag 17 april

Vrijdag zijn er feedbackgesprekken met Vasilis en Koop.

Web Design - Week 3

In week 3 gaan we verder met testen, itereren en reflecteren. Woensdag is de laatste sessie met je mens. Planning week 3

Woensdag 22 april

Woensdag beginnen we met een college. Dan gaan we twee artikelen bespreken.

Deze les gaan we dit artikel bespreken:

's Middags gaan we voor de laatste keer testen.

 1. Marie van Driessche om 14:00
 2. Larissa Klaassen om 14:00.
 3. Roger Ravelli om 14:00.
 4. Marijn Meijles om 16:00.

Donderdag 23 april

Donderdag begint de les met een Q&A. Léonie Watson van W3C geeft een gastcollege over experimental features.

Deze les gaan we dit artikel bespreken:

In de middag zijn er weer coachingsgesprekken in groepjes.

Vrijdag 24 april

Vrijdag zijn er feedbackgesprekken met Vasilis en Koop.

Web Design - Week 4

Deze week hebben we een gesprek waarin we je vorderingen en bevindingen bespreken. We verwachten dat je op Github je tests en iteraties hebt beschreven. Belangrijk is dat je reflecteert op de leerdoelen van het vak. Planning week 4

Lees hier de criteria van opdracht 1

Woensdag 6 mei

Teampresentaties.

Donderdag 7 mei

Beoordelingsgesprekken

Vrijdag 8 mei

Beoordelingsgesprekken

Releases

No releases published

Packages

No packages published