This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit鈥
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
data.tsv
index.css
index.html
index.js
preview.png
readme.md
woman.pee.png

readme.md

WC gebruik

Barchart over hoevaak ik naar de WC ben gegaan op een dag.

Background

Tijdens het vak Datavisualisatie is gevraagd verschillende data bij te houden. Onder andere heb ik bijgehouden hoevaak ik elke dag naar de WC ben gegaan. Ik moet erg vaak plassen op een dag en vond het daarom interessant bij te houden hoevaak dit is.

Data

Op de y-as staan de aantal keren dat ik naar de WC geweest ben. Op de x-as staan de dagen van de week. Ik heb 茅茅n week naar de WC gaan visueel weergegeven. In het TSV bestand heb ik de waardes van de x- en y-as aangepast.

Features

Ik heb mijn barchart van Mike Bostock: https://bl.ocks.org/mbostock/3885304 en heb deze aangepast.

License

Released under the GNU General Public License, version 3.

barchart