Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Kodeks Postępowania Społeczności CNCF v1.0

Kodeks postępowania współtwórców projektu

My, współtwórcy i gospodarze tego projektu, dbając o to, aby nasza społeczność była otwarta i przyjazna, zobowiązujemy się szanować wszystkich, którzy uczestniczą w projekcie zgłaszając problemy, prośby o dodatkowe funkcjonalności, aktualizując dokumentację, rozbudowując lub poprawiając oprogramowanie, a także angażując się na inne sposoby.

Staramy się, aby udział w tym projekcie był wolny od jakichkolwiek form nękania dla każdego, bez względu na doświadczenie, płeć, orientację i identyfikację seksualną, niepełnosprawność, wygląd zewnętrzny, budowę ciała, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, wyznawaną religię czy narodowość.

Przykładowe zachowania, które są nieakceptowalne:

  • Używanie języka lub obrazów o podtekście seksualnym,
  • Ataki osobiste,
  • Trollowanie, obraźliwe bądź urągające komentarze,
  • Nękanie, zarówno na forum publicznym, jak i prywatnie,
  • Publikowanie danych osobistych innych osób — takich jak adres fizyczny, czy elektroniczny — bez ich wyraźnej zgody,
  • Inne zachowania nieetyczne lub nieprofesjonalne.

Opiekunowie projektu mają prawo i są odpowiedzialni za usuwanie, edycję oraz odrzucanie komentarzy, zmian w kodzie (commits), edycji Wiki, oraz innych treści, które łamią niniejszy Kodeks Postępowania. Przyjmując ten Kodeks Postępowania, opiekunowie projektu zobowiązali sie do rzetelnego i konsekwentnego stosowania tych zasad w każdym aspekcie zarządzania tym projektem. Opiekunowie projektu, którzy nie respektują i nie egzekwują Kodeksu Postępowania, mogą zostać na stałe usunięci z zespołu projektowego.

Ten Kodeks Postępowania ma zastosowanie w obrębie projektu, a także w sferze publicznej, jeśli indywidualna osoba reprezentuje projekt lub jego społeczność.

Przypadki nękania, gróźb oraz innych form nieakceptowalnego zachowania w projekcie Kubernetes mogą być zgłaszane poprzez kontakt z Komitetem Kodeksu Postępowania pod adresem conduct@kubernetes.io. W przypadku innych projektów, prosimy o kontakt z opiekunem projektu z CNCF lub z naszą mediatorką, Mishi Choudhary mishi@linux.com.

Ten Kodeks Postępowania jest adaptacją Contributor Covenant (http://contributor-covenant.org) w wersji 1.2.0, dostępnej na http://contributor-covenant.org/version/1/2/0/

Kodeks postępowania dla wydarzeń organizowanych przez CNCF

Wydarzenia organizowane przez CNCF podlegają Kodeksowi Postępowania dostępnemu na stronie danego wydarzenia. Ma to na celu zapewnienie zgodności z powyższą polityką oraz zawiera szczegółowe wytyczne postępowania w przypadku zaistnienia niepożądanych incydentów.