Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5766 lines (4506 sloc) 169 KB
# Belarusian translation of geany.
# Copyright (C) 2006-2009 THE geany'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Yura Siamashka <yurand2@gmail.com>, 2006 - 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-18 12:57+0300\n"
"Last-Translator: Yura Siamashka <yurand2@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <geany-i18n@uvena.de>\n"
"Language: be\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Belarusian\n"
"X-Poedit-Country: BELARUS\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Інтэграванае асяроддзе распрацоўкі"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Хуткае і легкаважнае асяроддзе распрацоўкі, выкарыстоўваючае GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "Змена"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "Фармат"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "Уставіць"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Уставіць ChangeLog запіс"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Уставіць апісанне функцыі"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Уставіць шматрадковы каментарый"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "Больш"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Уставіць загаловак файла"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Уставіць GPL паведамленне"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Уставіць BSD паведамленне"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Уставіць дату"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "нябачна"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Уставіць \"include <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Уставіць іншае вольнае месца (прабел, адступ...)"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "Шукаць"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Адчыніць вылучаны файл"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Знайсці выкарыстоўванне"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Знайсці выкарыстоўванне дакумента"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Перайсці да рэалізацыі"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Кантэкставае дзеянне"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Нічога"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Базавы"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Цяперашнія літары"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Парныя дужкі"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Уласцівасці"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Загрузіць файлы з апошняга сеансу"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Адчыняць файлы з апошняга сеансу пры старце"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Загружаць эмулятар тэрмінала"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Ці трэба загружаць эмулятар тэрмінала (VTE) пры старце. Забараніце, калі ён "
"не патрэбен."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Дазволіць падтрымку ўбудоў"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Запуск</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Захаваць пазіцыю вакон і геаметрыю"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Захаваць пазіцыю вакон і геаметрыю, і аднаўляць яе пры старце"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Пацвярджаць выхад"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Паказваць пацвярджаючы дыялог пры выхадзе."
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Завяршэнне</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Стартавая дырэкторыя:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Стартавая дырэкторыя пры адчыненні або захаванні файлаў. Павінна быць "
"абсалютным шляхам. Пакіньце пустой для выкарыстоўвання цяперашней працоўнай "
"дырэкторыі."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Файлы праекта:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Стартавая дырэкторыя пры адкрыцці файлаў праекта"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Дадатковы шлях да ўбудоў:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany па змоўку шукае убудовы ў дырэкторыі інсталяцыі і наладак. Гэты шлях "
"будзе дададзены для пошуку ўбудоў. Пакіньце пустым каб забараніць."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Шляхі</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Запуск"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Гудок пры памылках, ці на завяршэнне кампіляцыі"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr "Ці трэба гудзець пры памылцы, ці на завяршэнне кампіляцыі."
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Пераключацца ў вакно паведамленняў, пры з'яўленні новага"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr "Пераключацца ў вакно паведамленняў, пры атрыманні новага."
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Забараніць паведамленні статуса ў радку стану"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Выдаліць усе паведамленні з радка стану. Паведамленні паказваюцца ў акне "
"стану."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Аўта фокус віджэтаў (фокус ідзе за мышам)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Перадаваць фокус аўтаматычна віджэту на якім знаходзіцца мышыны курсор. "
"Працуе для галоўнага вакна рэдактара, VTE, пошуку і пераходу да радка на "
"панелі прыладаў."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Выкарыстоўваць Адчыніць/Захаваць дыялог Windows"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Вызначае ці выкарыстоўваць родны дыялог Адчыніць/Захаваць Windows ці "
"выкарыстоўваць дыялог GTK"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Іншае</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Заўсёды пракручваць пошук і хаваць дыялог пошуку"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Заўсёды пракручваць пошук і хаваць дыялог пошуку"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Заўсёды пракручваць пошук і хаваць дыялог пошуку пасля націскання Шукаць "
"Наступны/Папярэдні."
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Выкарыстаць слова пад курсорам для дыялогаў пошуку"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"У адсутнасці вылучанага фрагмента тэксту выкарыстоўваць слова, змешчанае пад "
"курсорам, пры адчыненні дыялогаў \"Пошук\", \"Шукаць у файлах\" або "
"\"\"Замяніць\"."
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Выкарыстоўваць цяперашнюю дырэкторыю для пошуку ў файлах"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Шукаць</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Выкарыстоўваць файлы сесій праекта"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Ці захоўваць спіс адчыненых файлаў у праекце і адчыняць іх пры адкрыцці "
"праекта"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Захоўваць файл праекта ў базавай дырэкторыі праекта"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Калі уключана, файл праекта захоўваецца ў базавай дырэкторыі праекта, пры "
"стварэнні новага праекта, замест дырэкторыі вышэй базавай дырэкторыі "
"праекта. Вы можаце змяніць шлях да файла праекта ў дыялогу Новы Праект."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Праекты</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Разнастайнае"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Агульны"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Паказваць спіс сімвалаў"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Паказаць/Схаваць спіс сімвалаў"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Паказаць спіс дакументаў"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Паказаць/Схаваць спіс дакументаў"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Паказваць бакавую панэль"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Пазіцыя:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Улева"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Справа"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Бакавая панэль</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Спіс сімвалаў:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Акно паведамленняў:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Рэдактар:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Усталяваць шрыфт для вакна паведамленняў"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Усталяваць шрыфт для спісу сімвалаў"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Шрыфт рэдактара"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Шрыфты</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Паказваць радок стану"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Ці паказваць радок стану ўнізе галоўнага вакна"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Інтэрфейс"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Паказваць закладкі рэдактара"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Паказваць зачыняючыя кнопкі"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Паказваць маленькія кнопкі з крыжыкам, на ўкладках, побач з назвамі файлаў, "
"каб можна было лёгка зачыняць іх адным пстрычкам (патрэбен перазапуск Geany)."
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Пазіцыя новых файлаў ў закладцы файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Новыя файлы будуць змешчаны злева у закладцы файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Новыя файлы будуць змешчаны справа у закладцы файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Адразу за цяперашней"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr "Змяшчаць новую ўкладку адразу за цяперашней ці самай апошняй"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Падвоены клік хавае ўсе дадатковыя віджэты"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Перамкнуць усе дадатковыя віджэты"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Пераключыцца на апошні выкарыстаны дакумент"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Укладкі редактара тэкста</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Бакавая панэль:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Месца укладак</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
#, fuzzy
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Укладкі"
#: ../data/geany.glade.h:105
#, fuzzy
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Паказваць панэль прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:106
#, fuzzy
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "Дадаць панэль прылад да меню"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
"Далучыць панэль прыладаў да меню каб захаваць больш вертыкальнага месца"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Наладзіць панэль прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:109
#, fuzzy
msgid "System _default"
msgstr "Прадвызначаны"
#: ../data/geany.glade.h:110
#, fuzzy
msgid "Images _and text"
msgstr "Малюнкі і тэкст"
#: ../data/geany.glade.h:111
#, fuzzy
msgid "_Images only"
msgstr "Толькі малюнкі"
#: ../data/geany.glade.h:112
#, fuzzy
msgid "_Text only"
msgstr "Толькі тэкст"
#: ../data/geany.glade.h:113
#, fuzzy
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Стыль значкоў</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
#, fuzzy
msgid "S_ystem default"
msgstr "Прадвызначаны"
#: ../data/geany.glade.h:115
#, fuzzy
msgid "_Small icons"
msgstr "Паменшаныя значкі"
#: ../data/geany.glade.h:116
#, fuzzy
msgid "_Very small icons"
msgstr "Вельмі малыя значкі"
#: ../data/geany.glade.h:117
#, fuzzy
msgid "_Large icons"
msgstr "Павялічаныя значкі"
#: ../data/geany.glade.h:118
#, fuzzy
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Памер значкоў</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Панэль прыладаў</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Панэль прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Перанос радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Пераносіць доўгія радкі пры дасягненні боку акна, працягваючы іх з новага "
"радка. Увага: дынамічны перанос радкоў з'яўляецца рэсурсаёмістым працэсам "
"пры працы з вялікімі дакументамі, таму на слабых машынах варта яго адключыць."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Разумная\" клявіша home"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Калі \"разумная\" клавіша home дазволена, HOME перамясціць курсор да першай "
"не пустой літары ў радку, калі курсор яшчэ не там, інакш курсор перамясціцца "
"на пачатак радка. Калі гэта ўласцівасць забаронена курсор заўсёды "
"перамяшчаецца ў пачатак радка, незалежна ад цяперашняга палажэння."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Забараніць перацягванне"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Забараніць перацягванне увогуле, так, каб нельга было перацягваць вылучэнне "
"ў акне рэдактара або за яго межамі"
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Згортванне блокаў"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Згарнуць/разгарнуць усе ўкладзеныя элементы"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Згарнуць ці разгарнуць усе ўкладзеныя элементы. Пры націску клавішы shift, "
"выкарыстоўваюцца адваротныя дзеянні."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Выкарыстоўваць індыкатары для памылак кампіляцыі"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Ці выкарыстоўваць індыкатары(падкрэсліванне) для пазначэння радка, калі "
"кампілятар знойдзе ў ім папярэджанне ці памылку"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Выдаляць завяршаючыя прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr ""
"Убіраць завяршаючыя прабелы с папярэдняга радка пры стварэнні новага радка."
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Разбіваць радок па слупку:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Перамыкач маркёра каментарыяў:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Тэкст, дабаўленне якога прывядзе да пераключэння рэжыму каментавання радкоў "
"у зыходным файле."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Магчымасці</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Магчымасці"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Заўвага: для прымянення гэтых наладаў да ўсіх адчыненых дакумэнтаў, "
"выкарыстоўвайце <i>Праект->Прымяніць прадвызначаныя налады</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Шырыня:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Шырыня ў літарах аднаго адступа"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Рэжым аўта-водступу:"
#: ../data/geany.glade.h:143
#, fuzzy
msgid "Detect type from file"
msgstr "Вызначаць па зместу файла"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Ці вызначаць тып водступаў па змесціве адчыняемага файла."
#: ../data/geany.glade.h:145
#, fuzzy
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "Адступы і прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Выкарыстоўваць прабелы калі агульная шырыня адступа менш чым шырыня літары "
"адступа, інакш выкарыстоўваць абодва"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "Прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Выкарыстоўваць прабелы для адступаў"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "Адступы"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Выкарыстоўваць адзін адступ"
#: ../data/geany.glade.h:151
#, fuzzy
msgid "Detect width from file"
msgstr "Вызначаць па зместу файла"
#: ../data/geany.glade.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Ці вызначаць тып водступаў па змесціве адчыняемага файла."
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Тып:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Шырыня адступа"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Націск Tab (Shif-Tab) павялічвае (памяншае) водступ замест устаўкі літары "
"адступа."
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Водступы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Водступы"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Аўта дапаўненне канструкцый"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Набярыце вызначаную кароткую паслядоўнасць літар і змяніце яе на больш "
"складаную адным націскам клавішы"
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Аўта дадатак XML/HTML тэгаў"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Уставіць адпаведны зачыняючы тэг XML/HTML"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Аўтаматычны працяг шматрадковых каментарыяў"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Аўтаматычна працягваць шматрадковыя каментарыі ў такіх мовах, як C, C++ і "
"Java, калі ў тэкст такога каментара дадаецца новы радок."
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Аўта-дадатак сімвалаў"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Аўтаматычнае завяршэнне вядомых імёнаў аб'ектаў у адчыненых файлах (імёны "
"функцый, глабальныя зменныя і г.д.)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Аўта-дадатак усіх слоў у дакуменце"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Выдаляць канец слова пры аўта-дадатку"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Макс. колькасць прапаноў для імя слова:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Вышыня спіса дадаткаў:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Колькасць знакаў, неабходных для аўта-дадатку:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Колькасць знакаў, неабходных для з'яўлення спісу аўта-дадатку"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Колькасць радкоў для паказу ў спісе аўта дадатку"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Максімальная колькасць радкоў для паказу ў спісе аўта дадатку"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Дадаткі</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Дужкі ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Аўтаматычна ставіць ) пры друку ("
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Адзінарныя двукоссі ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Аўтаматычна ставіць зачыняючы ' пры друку адчыняючай '"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Фігурныя дужкі { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Аўтаматычна ставіць } пры друку {"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Квадратныя дужкі [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Аўтаматычна ставіць ] пры друку ["
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Падвойныя двукоссі \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Аўтаматычна ставіць зачыняючы \" пры друку \""
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Аўта зачыненне дужак і двукоссяў</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Дадаткі"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Інвертаваць колер падсветкі сінтаксіса"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Інвертаваць усе колеры, выкарыстоўваць белыя літары на чорным фоне"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Паказваць індыкатары водступу"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
"Паказваць маленькія рысы з кропкамі для дапамогі ў выбару правільнага "
"водступу"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Паказваць прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Пазначыць прабелы кропкамі, адступы стрэлкамі."
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Паказваць завяршэнне радка"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Паказваць літары завяршэння радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Паказваць нумары радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Паказаць/Схаваць нумары радкоў."
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Паказваць вылучэнне радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Паказаць/Схаваць маленькі адступ, які выкарыстоўваецца для вылучэння радкоў, "
"справа ад нумару радка"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Спыніць прагортку на апошнім радку"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Спыняць прагортку на апошнім радку дакумента"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Паказваць</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Слупок:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Колер:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Усталяваць колер маркёра доўгага радка"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Выбар колеру"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Маркёр доўгага радка - тонкая вертыкальная рыса ў рэдактары. Яна дапамагае "
"вылучыць доўгія радкі. Усталюйце значэнне больш за 0 для вызначэння на якім "
"радку яна павінна з'явіцца."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Рыса"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Паказваць вертыкальную рысу ў акне рэдактара на указанай пазіцыі (глядзі "
"ніжэй)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Фон"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Колер фону пасля зададзенай пазіцыі курсора (гл. далей) змяняецца на колер, "
"які ўсталяваны ніжэй (рэкамендуецца, калі вы выкарыстоўваеце прапарцыйныя "
"шрыфты)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Уключана"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Маркёр доўгага радка</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Забаронены"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Не паказваць уяўныя прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Толькі для прамавугольных вылучэнняў"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Паказваць віртуальныя прабелы за канцом радка толькі пры маляванні "
"прамавугольнага вылучэння"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Заўсёды"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Заўсёды паказваць уяўныя прабелы за канцамі радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Уяўныя прабелы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Паказваць"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Рэдактар"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Адчыняць новыя дакументы з каманднага радка"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr "Ствараць новы файл для кожнага неіснуючага файла ў камандным радку"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Прадвызначаная літара завяршэння радкоў:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Новыя файлы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Прадвызначаны знаканабор (новых файлаў):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Вызначыць прадвызначаны знаканабор для новых файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr ""
"Выкарыстоўваць адзін і той жа знаканабор для адчынення не юнікодных файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Гэта наладка адключае аўтаматычнае вызначэнне знаканабору пры адкрыцці не "
"юнікодных файлаў, файл адчыняецца ў абраным знаканабору (звычайна ў гэтым "
"няма неабходнасці)."
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Прадвызначаны знаканабор (існуючых не юнікодных файлаў):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr ""
"Вызначыць прадвызначаны знаканабор для адчынення існуючых юнікодных файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Знаканаборы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Забяспечыць пусты радок у канцы файла"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Забяспечыць пусты радок у канцы файла"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Забяспечыць паслядоўнасць канцоў радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Сымбалі канцоў радкоў заўсёды ператвараюцца, што дазваляе пазбегнуць "
"змешвання розных тыпаў канцоў радкоў у адным файле"
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Выдаляць завяршаючыя прабелы і адступы"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Выдаляць завяршаючыя прабелы на канцах радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Змяніць адступы на прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Змяніць усе адступы ў дакуменце на прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Захаваць файлы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Даўжыня спіса апошніх файлаў:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Вызначае колькі файлаў трэба паказваць у спісе нядаўніх файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Таймаўт праверкі дыска:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Перыядычнасць праверкі на змену файлаў на дыске (у секундах). Нулявое "
"значэнне адключае праверку."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Файлы"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Тэрмінал:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Браўзер:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Тэрмінал эмулятар як xterm, gnome-terminal o konsole (павінен прымаць -е "
"аргумент)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Пуць і (магчыма) дадатковыя аргументы да браўзера"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Шлях да прыладаў</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Кантэкстныя дзеянні:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Каманда для кантэкстнага дзеяння. Цяперашняе вылучанае слова можна "
"падстаўляць з дапамогай %s. Яго можна ўстаўляць у любым месцы каманды і "
"падстаноўка будзе выкананая да яе выканання."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Каманды</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Прылады"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "e-mail адрас распрацоўшчыка"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Ініцыялы распрацоўшчыка"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Пачатковая версія:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Нумар версіі, які файл мае у пачатку."
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Імя кампаніі"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Распрацоўшчык:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Кампанія:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Паштовы адрас:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Ініцыялы:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "імя распрацоўшчыка"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Год:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Дата:"
#: ../data/geany.glade.h:272
#, fuzzy
msgid "Date & time:"
msgstr "Дата & Час:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Вызначце фармат для групавога знака {datetime}. Можна выкарыстоўваць любыя "
"параметры, якія падыходзяць для функцыі strftime ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Вызначце фармат для групавога знака {year}. Можна выкарыстоўваць любыя "
"параметры, якія падыходзяць для функцыі strftime ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Вызначце фармат для групавога знака {date}. Можна выкарыстоўваць любыя "
"параметры, якія падыходзяць для функцыі strftime ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Дадзеныя шаблонаў</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Шаблоны"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "Змяніць"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Наладка клавіш</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Прывязкі клавіш"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Каманда:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Шлях да каманды для друку (выкарыстоўвайце %f у якасці імя файла)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Выкарыстоўваць знешнюю праграму для друку"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Друкаваць нумары радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Дадаць нумары радкоў на старонку друку"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Друкаваць нумары старонак"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
"Дадаць нумар старонцы ўнізе кожнай старонцы. Гэта зойме два радка на "
"старонцы."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Друкаваць загалоўкі старонкі"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Дадаць невялікі загаловак да кожнай старонцы, які змяшчае нумар старонкі, "
"імя файла і дату (глядзі ніжэй). Гэта зойме тры радка на старонцы."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Выкарыстоўваць базавае імя друкуемага файла"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Друкаваць толькі базавае імя (без поўнага шляху) файла"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Фармат даты:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Вызначце фармат для групавога знака {datetime}. Можна выкарыстоўваць любыя "
"параметры, якія падыходзяць для функцыі strftime ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Выкарыстоўваць механізм друку GTK"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Друкуецца</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Друкаваць"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Шрыфт:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Усталяваць шрыфт тэрмінала."
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Абраць шрыфт"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Колер літар:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Колер фону:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Прагарнуць назад радкі"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Абалонка:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Усталяваць колер тэксту для тэрмінала"
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Усталяваць колер паперы для тэрмінала"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Указаць колькі радкоў гісторыі можна прагарнуць у тэрмінале"
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Усталёўвае шлях абалонкі, якая павінна запускацца ў тэрмінале"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Прагарнуць уніз пры націску клавішы"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Ці прагортваць уніз пры націску клавішы"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Прагарнуць уніз пры дадатку да вываду"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Ці прагортваць уніз, калі нешта было выведзена"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Мільганне курсорам"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Ці мільгаць курсорам"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Замяніць спалучэнні клавіш"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr "Дазваляе тэрміналу атрымліваць цэтлікі (акрамя каманд фокусу)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Забараніць цэтлік меню (F10 па прадвызначэнню)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Гэтая наладка адключае цэтлік для выкліку меню (звычайна F10). Гэта можа "
"спатрэбіцца, напрыклад, калі вы выкарыстоўваеце MC у акне тэрмінала."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Следаваць за цяперашнім файлам"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr "Ці запускаць \"cd $path\" пры пераключэнні адчыненых файлаў"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Выконваць праграмы ў VTE"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Не выкарыстаць просты скрыпт, які звычайна выкарыстоўваецца для "
"адлюстравання кода завяршэння выкананай праграмы."
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Не выкарыстоўваць скрыпт запуску"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Запускаць праграмы ў VTE, замест таго, каб адчыняць асобнае акно з "
"тэрміналам. Увага: праграмы, выкананыя ў VTE, нельга спыніць"
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Права доступу:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Тэрмінал"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:328
#, fuzzy
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Уяўныя прабелы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
#, fuzzy
msgid "Various"
msgstr "Папярэдні"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Уласцівасці праекта"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Імя файла:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Імя:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Апісанне:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Базавы шлях:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Патэрны файла:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Базавая дырэкторыя да ўсіх файлаў, што ўтвараюць праект. Гэта можа быць новы "
"шлях, або ужо існуючая дырэкторыя. Вы можаце задаць шлях адносна ад файла "
"праекта."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Праект"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Паказваць:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Свой"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Выкарыстоўваць глабальныя наладкі"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Верх"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Ніз"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Уласцівасці панэлі прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "Схаваць панэль прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "Файл"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Новы (з шаблонам)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "Нядаўнія файлы"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Захаваць усе"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Загрузіць зноў"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Загрузіць зноў як"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Наладка старонкі"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Зачыніць іншыя дакументы"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Зачыніць усе"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "Каманды"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Выразаць цяперашні радок(і)"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Капіяваць цяперашні радок(і)"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "Выдаліць цяперашні радок(і)"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Дубліраваць радок ці вылучэнне"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Вылучыць цяперашні радок(і)"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Вылучыць цяперашні параграф"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "Паслаць вылучэнне ў тэрмінал"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Фарматаваць Радок/Вылучэнне "
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Пераключыць рэгістр у вылучэнні"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Пераставіць цяперашні радок"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "Каментаваць радок"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "Раскаментаваць радок"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Каментаваць/Раскаментаваць радок"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Павялічыць адступ"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Зменшыць адступ"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Разумныя адступы"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Паслаць вылучэнне да"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Уставіць каментарый"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "Уласцівасці"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Уласцівасці ўбудоў"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Шукаць наступны"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Шукаць папярэдні"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Шукаць у файлах"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Замяніць"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Наступнае паведамленне"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Папярэдняе паведамленне"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Перайсці да наступнага маркёра"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Перайсці да папярэдняга маркёра"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Ісці да радка"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Шукаць наступнае вылучэнне"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Шукаць папярэдняе вылучэнне"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "Пазначыць усё"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Перайсці да аб'явы"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Выгляд"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Змяніць шрыфт"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Паказаць/Схаваць усе дадатковыя віджэты"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Увесь экран"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Паказваць вакно паведамленняў"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Паказваць панэль прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Паказваць панэль прыладаў"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Выбар колеру"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Паказваць Markers Margin"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Паказваць нумар радка"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Паказваць прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Паказваць літары завяршэння радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Паказваць індыкатары водступу"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "Дакумент"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Дынамічны перанос радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Перанос радкоў"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "Аўта-водступ"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Тып водступу"
#: ../data/geany.glade.h:408
#, fuzzy
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Вызначаць па зместу файла"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "Адступы і прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Шырыня водступу"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Талькі чытаць"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Пісаць юнікодны BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Усталяваць тып файла"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Усталяваць знаканабор"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Усталяваць завяршэнне радка"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Змяніць на CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Змяніць на LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Змяніць на CR (Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Выдаляць завяршаючыя прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Змяняць адступы на прабелы"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Змяняць прабелы на адступы"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "Згарнуць усе"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "Разгарнуць усе"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "Убраць пазначальнікі"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Выдаліць індыкатары памылак"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "Праект"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Новы"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "Адчыніць"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Нядаўнія праекты"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "Зачыніць"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Прымяніць прадвызначаныя наладкі адступаў да ўсіх дакумэнтаў"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Прымяніць прадвызначаныя налады"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "Пабудаваць"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Прылады"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "Загрузіць канфігурацыю зноў"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Файлы наладаў"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "Выбар колеру"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Лічыць словы"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Загрузіць тэгі"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "Дапамога"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Клавішы"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Паведамленні адладкі"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "Інтэрнэт старонка"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "Не захоўваць"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Сімвалы"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Дакументы"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Стан"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Кампілятар"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Паведамленні"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Для заметак"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Пра Geany"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Хуткае і легкаважнае асяроддзе распрацоўкі"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(пабудавана %s або пазней)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Інфармацыя"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Распрацоўшчыкі"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "вядучы распрацоўшчык"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "распрацоўшчык"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "падтрымка перакладу"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Перакладчыкі"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Былыя перакладчыкі"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Удзельнікі"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr ""
"Некаторыя з шматлікіх удзельнікаў (больш дэталёвы спіс глядзі ў файле %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Аўтары"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Ліцэнзія"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Тэкст ліцэнзіі не знойдзены, калі ласка наведаеце http://www.gnu.org/"
"licenses/gpl-2.0.txt, каб азнаёміцца з ім."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "Немагчыма замяніць %%p, няма актыўнага праекта"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Працэс скончыўся непаспяхова, няма працоўнай дырэкторыі"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (у дырэкторыі: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Працэс скончыўся непаспяхова (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Не атрымалася змяніць працоўную дырэкторыю на \"%s\""
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Памылка запуску \"%s\" (стартавы скрыпт не можа быць створаны)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr "Немагчыма запусціць файл у VTE, бо ён, магчыма, утрымлівае каманду."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Немагчыма знайсці тэрмінал '%s' (праверце шлях да тэрмінала ў уласцівасцях)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Кампіляцыя скончылася непаспяхова."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Кампіляцыя скончылася паспяхова."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Свой тэкст"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Увядзіце тут свой тэкст, увесь уведзены тэкст далучыцца да каманды."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "Наступная памылка"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "Папярэдняя памылка"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Усталяваць каманды будоўлі"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Будаваць цяперашні файл"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Будаваць цяперашні файл, выкарыстоўваючы make і мэту зборкі па змоўку"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Будаваць цяперашні файл, выкарыстоўваючы make і указаную мэту"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Скампіляваць цяперашні файл, выкарыстоўваючы make"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Працэс немагчыма спыніць (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Памылак будоўлі больш няма."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Усталяваць надпіс элемента меню"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Метка"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Каманда"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Працоўная дырэкторыя"
#: ../src/build.c:1970
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Скінуць маштаб"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Пстрыкніце для ўсталявання надпісу элемента меню"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s Каманды"
#: ../src/build.c:2101
#, fuzzy
msgid "No filetype"
msgstr "Без тыпа файла"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
#, fuzzy
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Памылка ў сталым выразе:"
#: ../src/build.c:2138
#, fuzzy
msgid "Independent commands"
msgstr "Незалежныя каманды"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr "Заўвага: Элемент 2 адчыняе дыялог і дадае адказ да каманды."
#: ../src/build.c:2179
#, fuzzy
msgid "Execute commands"
msgstr "Выканаць каманды"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p замяняюцца ў камандзе і дырэкторыі, глядзі даведку для "
"дэталяў."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Усталяваць каманды будоўлі"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "Кампіляваць"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "Выканаць"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Будаваць з make (свая мэта)"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Будаваць аб'ект"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "Зрабіць"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Будаваць усе"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Вы ўпэўнены, што жадаеце выйсці?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d файл захаваны."
msgstr[1] "%d файла захавана."
msgstr[2] "%d файлаў захавана."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Усе незахаваныя змяненні знікнуць."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Вы упэўнены што жадаеце загрузіць зноў '%s?'"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Перайсці да радка"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Увядзіце радок, на які перайсці:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr ""
"Калі ласка вызначыце тып файла для цяперашняга дакумента перад "
"выкарыстоўваннем гэтай функцыі"
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "yyyy/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Выкарыстоўваць свой фармат даты"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Свой фармат даты"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Увядзіце свой фармат даты часу. Вы можаце выкарыстоўваць любыя параметры "
"канверсіі, дастасавальныя да функцыі strftime ANSI C."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Немагчыма пераўтварыць фармат даты (магчыма радок надта доўгі)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Паведамленняў больш няма."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Немагчыма адчыніць файл %s (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Вызначаць па зместу файла"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Заходне Еўрапейскі"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Усходне Еўрапейскі"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Усходне Азіяцкі"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "Паўднёва-Усходні і Паўднёва-Заходнні Азіяцкі"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Сярэдне Усході"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Юнікод"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "Дадатковыя наладкі"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Паказваць схаваныя файлы"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Усталяваць знаканабор:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Вызначае знаканабор файла, калі аўтаматычнае распазнанне не спрацуе. Гэта "
"зручна, калі вы ведаеце, што Geany няправільна вызначае знаканабор файла. \n"
"Увага: Калі Вы абралі некалькі файлаў, яны будуць адчынены ў абраным "
"знаканабору."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Усталюйце тып файла:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Вызначае тып файла, калі файл не будзе распазнаны па яго пашырэнню. \n"
"Увага: Калі Вы абралі некалькі файлаў, яны будуць адчынены з абраным тыпам "
"файла."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Адчыніць файл"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Адчыніць файл ў рэжыме \"толькі чытанне\". Калі абраць больш за адзін файл, "
"усе абраныя файлы будуць адчынены ў рэжыме \"толькі чытанне\"."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Вызначаць па пашырэнню файла"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Перапісаць?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Файл ужо існуе!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Захаваць файл"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "Пераназваць"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Захаваць і пераназваць файл"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "Адчыніць файл у новай укладцы"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Захаваць цяперашні незахаваны дакумент адчыненым, і адчыніць створаны файл у "
"новай укладцы."
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Памылка"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Пытанне"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Папярэджанне"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Інфармацыя"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "Не захоўваць"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Файл '%s' не захаваны."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Захаваць файл да зачынення?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Абраць шрыфт"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Адбылася памылка або інфармацыя аб файле не можа быць атрымана (напрыклад, "
"новы файл)."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "невядомы"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Уласцівасці"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Тып:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Памер:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Размяшчэнне:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Толькі чытанне:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(толькі ў Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Знаканабор:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(з BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(без BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Мадыфікаваны:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Зменены:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Апошні доступ:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Права доступу:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Чытаць:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Пісаць:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Выканаць:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Уладальнік:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Група:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Іншыя:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Файл %s зачынены."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Адчынены новы файл \"%s\"."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Немагчыма адчыніць файл %s (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Файл \"%s\" не з'яўляецца сапраўдным %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Файл \"%s\" не выглядае як тэкст, альбо яго знаканабор не падтрымліваецца."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Файл \"%s\" не адчыніўся як трэба і магчыма быў абрэзаны. Гэта магло "
"здарыцца таму, што файл змяшчае нулявы байт. Майце на ўвазе, захаванне можа "
"вызваць страту дадзеных.\n"
"Усталёваны рэжым толькі чытанне."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Прабелы"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Укладкі"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Адступы і прабелы"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Усталюецца %s рэжым фарматавання для %s."
#: ../src/document.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Усталюецца %s рэжым фарматавання для %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Файл %s загружаны зноў."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Файл %s адчынены (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", толькі чытаць"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Памылка пры перамяшчэнні файла."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Адбылася памылка пры пераўтварэнні фала з UTF-8 у \"%s\". Файл застанецца "
"незахаваным."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Паведамленне памылкі: %s\n"
"Памылка адбылася ў \"%s\" (радок %d, слупок: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Тэкст памылкі: (%s)."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "Збой адкрыцця файла '%s' для запісу: збой fopen(): %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Збой запісу файлу '%s': збой fwrite(): %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Збой закрыцця файлу %s': збой fclose(): %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Памылка пры захаванні файла (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Файл на дыску можа зараз быць абрэзаны!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Памылка пры захаванні файла."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Файл %s захаваны."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" не знайдзён."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Шукаць зноў с пачатку?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Супадзенні не знойдзены для \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: зменены %d выпадак \"%s\" на \"%s\"."
msgstr[1] "%s: зменена %d выпадкі \"%s\" на \"%s\"."
msgstr[2] "%s: зменены %d выпадкаў \"%s\" на \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Вы жадаеце загрузіць яго зноў?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Файл '%s' на дыску больш новы чым\n"
"цяперашні буфер."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Зачыніць без захавання"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Паспрабаваць захаваць файл зноў?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Файл \"%s\" не знайдзён на дыску!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Увядзіце шырыню ўкладкі"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr ""
"Увядзіце колькасць прабелаў якая павінна быць зменена на літару адступ."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "папярэджанне: не стандартная шырыня адступа: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Кельцкі"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Грэцкі"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Скандынаўскі"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Паўднёва Еўрапейскі"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Заходні"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Прыбалтыйскі"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Цэнтральна Еўрапейскі"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Кірыліца"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Кірыліца/Рускі"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Кірыліца/Украінскі"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Румынскі"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Арабскі"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Іўрыт"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Іўрыт (Візуальны)"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Армянскі"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Грузінскі"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Тайскі"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Турэцкі"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "В'етнамскі"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Кітайскі спрошчаны"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Кітайскі традыцыйны"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Японскі"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Карэйскі"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Без знаканабору"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "Заходне Еўрапейскі"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "Усходне Еўрапейскі"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Усходне Азіяцкі"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "Паўднёва-Усходні і Паўднёва-Заходнні Азіяцкі"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "Сярэдні Усход"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "Юнікод"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s зыходны файл"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s файл"
#: ../src/filetypes.c:311
#, fuzzy
msgid "Shell script"
msgstr "файл абалонкі"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML дакумэнт"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Файл каскаднай табліцы стыляў (CSS)"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Файл наладкаў"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext файл перакладу"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "Мовы праграміравання"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "Мовы скрыптоў"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "Мовы разметкі"
#: ../src/filetypes.c:723
#, fuzzy
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "Разнастайнае"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Усе зыходныя"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Усе файлы"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Дрэнны сталы выраз для файлаў тыпу %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "без назвы"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Нельга знайсці файл: '%s'."
#: ../src/highlighting.c:1297
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "Прадвызначаны"
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Будаваць цяперашні файл, выкарыстоўваючы make і мэту зборкі па змоўку"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "Выбар колеру"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Файл"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Буфер абмену"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Вылучыць"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Фармат"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Уставіць"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Наладкі"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Шукаць"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Перайсці да"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Выгляд"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Дакумент"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Пабудаваць"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Дапамога"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Фокус"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Укладкі"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Новы"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Адчыніць"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Адчыніць вылучаны файл"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Захаваць"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Захаваць як"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Захаваць усе"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Друкаваць"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Зачыніць"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Зачыніць усе"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Загрузіць зноў"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Адчыніць апошнюю закрытую ўкладку"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Вярнуць"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Паўтарыць"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Выдаліць завяршэнне радка"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Прагарнуць да цяперашняга радка"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Прагарнуць уверх на адзін радок"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Прагарнуць уніз на адзін радок"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Дапоўніць спалучэнне"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Перамяшчаць курсор у фрагменце"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Падавіць дапаўненне спалучэнняў"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Кантэкстныя дзеянні"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Скончыць слова"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Паказваць падказкі"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Паказваць спіс макрасаў"
#: ../src/keybindings.c:325
msgid "Word part completion"
msgstr "Аўта дапаўненне часткі слова"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Перамясціць радок(і) уверх"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Перамясціць радок(і) уніз"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Выразаць"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Капіяваць"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Уставіць"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Вылучыць усё"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Вылучыць цяперашняе слова"
#: ../src/keybindings.c:359
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Вылучыць папярэдні кавалак слова"
#: ../src/keybindings.c:361
msgid "Select to next word part"
msgstr "Вылучыць наступны кавалак слова"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Каментаваць/Рас каментаваць радок"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Каментаваць радок(і)"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Раскаментаваць радок(і)"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Павялічыць адступ"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Зменшыць адступ"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Павялічыць адступ на адзін прабел"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Зменшыць адступ на адзін прабел"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Паслаць сваю каманду 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Паслаць сваю каманду 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Паслаць сваю каманду 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Каментаваць радок(і)"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Уставіць дату"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Уставіць новы радок перад цяперашнім"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Уставіць новы радок перад цяперашнім"
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Знайсці"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Шукаць наступны"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Шукаць папярэдні"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Замяніць"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Шукаць у файлах"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Наступнае паведамленне"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Былое паведамленне"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Знайсці выкарыстоўванне"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Знайсці выкарыстоўванне дакумента"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Перамясціцца назад"
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Перамясціцца ўперад"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Перайсці да парнай дужкі"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Перамкнуць маркёр"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Перайсці да рэалізацыі"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Перайсці да аб'явы"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Перайсці да пачатка радка"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Перайсці да канца радка"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Перайсці да бачнага канца радка"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Перайсці да былога кавалка слова"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Перайсці да наступнага кавалка слова"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Перамкнуць усе дадатковыя віджэты"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Увесь экран"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Паказаць/Схаваць акно паведамленняў"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Паказаць/Схаваць бакавую панэль"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Павялічыць"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Зменшыць"
#: ../src/keybindings.c:508
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Скінуць маштаб"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Пераключыцца ў рэдактар"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Пераключыцца ў панэль пошуку"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Пераключыцца ў вакно паведамленняў"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Пераключыцца да кампілятара"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Пераключыцца да паведамленняў"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Пераключыцца ў заметкі"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Пераключыцца ў тэрмінал"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Пераключыцца ў бакавую панэль"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Пераключыцца ў бакавую панэль (спіс сімвалаў)"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Пераключыцца ў бакавую панэль (спіс дакументаў)"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Пераключыцца на левы дакумент"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Пераключыцца на правы дакумент"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Пераключыцца на апошні выкарыстаны дакумент"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Перамясціць дакумент улева"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Перамясціць дакумент управа"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Перамясціць дакумент у пачатак"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Перамясціць дакумент у канец"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Перамкнуць перанос радкоў"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Перамкнуць абрыў радкоў"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Змяняць прабелы адступамі"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Перамкнуць цяперашнюю схованку"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Згарнуць усе"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Разгарнуць усе"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Загрузіць спіс сімвалаў зноў"
#: ../src/keybindings.c:571
msgid "Remove Markers"
msgstr "Убраць пазначальнікі"
#: ../src/keybindings.c:573
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Убраць індыкатары памылак"
#: ../src/keybindings.c:575
#, fuzzy
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Убраць індыкатары памылак"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Кампіляваць"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Збудаваць усё"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Будаваць з make (свая цэль)"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Будаваць аб'ект"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Наступная памылка"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Папярэдняя памылка"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Запусціць"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Наладкі будоўлі"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Паказаць вылучыць колер"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Камбінацыі клавіш"