Croatia open data repository (Open Data HR)
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
2015
ISSUE_TEMPLATE.md
LICENSE
README.md

README.md

Croatia open data

Slack Status

Open data priorities

Stories in Ready

Datasets we got so far

folder: 2015

 • djecji_vrtici_rh.xls, file date 9-SEP-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • popis_osnovnih_i_srednjih_skola_u_Republici_Hrvatskoj.xlsx, file date 11-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • KartaProjekataZaWeb_6-8-2015.xls, karta projekata na kojoj su prikazani projekti koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini, a financirani su u okviru operativnih programa Regionalna konkurentnost, Promet, Zaštita okoliša i Jačanje ljudskih potencijala u razdoblju 2007.-2013., file date 10-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Drustva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.xlsx, Drustva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.csv, Registar društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, file date 19-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Ovlasteni aktuari.xlsx, Ovlasteni aktuari.csv, Registar ovlaštenih aktuara, file date 19-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Registar stambenih stedionica koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju.xlsx, Registar stambenih stedionica koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju.csv, Registar stambenih štedionice koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju, file date 3-SEP-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Ovlasteni posrednici u osiguranju.xlsx, Ovlasteni posrednici u osiguranju.csv, Registar posrednika u osiguranju, file date 26-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Drustva za zastupanje u osiguranju.xlsx, Drustva za zastupanje u osiguranju.csv, Registar društva za zastupanje u osiguranju, file date 26-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Registar obrta za zastupanje u osiguranju.xlsx, Registar obrta za zastupanje u osiguranju.csv, Registar obrta za zastupanje u osiguranju, file date 8-SEP-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Registar banaka koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju.xlsx, Registar banaka koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju.csv, Registar banke koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju, file date 3-SEP-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • ftjv.xls, Funkcije u tijelima javne vlasti - imenik, file date 18-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • FnkTJV.xls, Funkcije u tijelima javne vlasti - klasifikacije, file date 6-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • pfnk.xls, Popis dužnosnika u RH, file date 11-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Popis turistickih zajednica.xlsx, Popis turističkih zajednica u RH, file date 18-AUG-2015, source ImamoPravoZnati.org

 • Tablica kvaliteta goriva 18 12 14.doc, Tablica kvaliteta goriva 18 12 14.xlsx, Provedene kontrole goriva u 2014. godini, file date 28-JUL-2015, source ImamoPravoZnati.org

Other open data resources

https://app.box.com/s/66w21zd6p1aquac6hk1b

https://communities.socrata.com/catalog/code-for-croatia/

http://data.zagreb.hr

http://data.gov.hr