Polskie pliki językowe dla frameworka CodeIgniter.
PHP
Latest commit 0e02731 Jan 23, 2015 @michalsn michalsn informacje o wersjach

README.md

Polskie pliki językowe dla frameworka CodeIgniter

Pliki są przeznaczone dla wersji 2.x. Dla wersji 3, proszę skorzystać z plików z oficjalnego repozytorium

Instalacja

Utworz folder o nazwie polish w katalogu application/language wgraj do niego wszystkie pliki z repozytorium.

W pliku konfiguracji application/config/config.php ustaw domyślny język na polski:

$config['language'] = 'polish';

Dodatkowe informacje

Po więcej informacji, tutoriali zapraszamy na polską stronę CodeIgniter.

Autorzy

Michal Ś. Sławomir J.