Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (28 sloc) 3.17 KB

Detta är en utskriftsvänlig version av Malin Christerssons Scratch-utmaningar

Scratch-utmaningar

Gör ett Scratch-konto på scratch.mit.edu.

Lär dig grunderna genom att följa "Kom igång med Scratch", vilket visas till höger efter att du klickat på "Skapa".

Labyrint

Rita en labyrint som bakgrund eller remixa Labyrint utan kod, scratch.mit.edu/projects/25805116/.

Gör ett labyrintspel. Se till att det händer något om man går in i väggen eller når målet. Lägg in de funktioner du vill ha med, exempelvis plocka ballongerna men undvik spöket.

Labyrinten blir något svårare om sprajten går hela tiden och man måste svänga vänster/höger för att undvika att gå in i väggen.

croppercapture 4

Styr exemplet med piltangenterna.

Pricka katten

Gör ett spel där sprajten går hela tiden och studsar vid kanten. Ge poäng varje gång användaren prickar sprajten. Lägg själv till den funktionalitet du tycker spelet ska ha.

Det kan vara svårt att få poängräkningen att funka så länge du kör inifrån kodfönstret. Klicka "Se projektsida" överst i högra hörnet för att provköra spelet som en vanlig användare.

croppercapture 5

Pricka katten med muspekaren för att få poäng.

Passera rörliga hinder

Gör ett spel där man ska ta sig förbi rörliga hinder. En enkel sorts rörlighet får du genom att använda blocket glid.

code1

Lägg själv till den sorts funktionalitet du vill ha. Man kan också styra katten genom att klicka, låt katten vända sig mot muspekaren (i en för-alltid-loop) och låt den gå 10 steg när användaren klickar med musen.

croppercapture 6

Styr exemplet med upp- och nerpil.

Accelerera och styr

Styr en sprajt på samma sätt som man kör en bil, så att man gasar, bromsar och svänger. Gör en variabel fart för att hålla reda på farten.

Ett sätt att undvika att man kan köra in i saker, är att göra en prick i någon färg längst fram på sprajten. Med en röd prick kan man undvika att köra in i grönt med koden:

code2

Lägg själv till den sorts funktionalitet du vill ha. Tyvärr klarar Scratch-ritprogrammet inte å, ä, ö.

croppercapture 7

Gasa och bromsa med upp- och nerpil. Styr med höger- och vänsterpil.