Skip to content
Block or report user

Report or block codingserwis

Hide content and notifications from this user.

Contact Support about this user’s behavior.

Report abuse
Pro

Popular repositories

 1. IJP-Opole

  Aplikacja zbierająca dane na temat IJP w Opolu z czujników LOOKO2. Na stronie można też znaleźć aktualne dane pogodowe dla Opola i okolic.

  JavaScript

 2. NASA-photo-API

  Aplikacja wykorzystująca AJAX i API Nasa. Storna wyświetla "zdjęcie dnia" udostępniane przez NASA za pomocą API. Aplikacja umożliwia też oglądanie zdjęć z Marsa, z wybranego łazika marsjańskiego i …

  CSS

 3. Centrum-Dobrego-Wzroku

  Strona sieci salonów optycznych i okulistycznych w Opolu. Projekt został wykonany w oparciu o CMS WordPress

  CSS

 4. gymbox-opole

  HTML

 5. ijp-ng

  TypeScript

 6. Sasanka-Centrum-Ogrodnicze

  Strona firmowa Centrum Ogrodniczego Sasanka w Opolu

  CSS

19 contributions in the last year

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Mon Wed Fri

Contribution activity

January - March 2019

codingserwis has no activity yet for this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.