Workshop 2019 Budapest

krajcsi edited this page Feb 11, 2019 · 2 revisions

Időpont 2019 február 22., 15 órától

Helyszín ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, Izabella utca 46. 402-es terem

A workshopról A workshop bemutatja a CogStat szoftvert, a mögötte lévő megfontolásokat, és speciális javaslatokat tesz az oktatásban való használatával kapcsolatban. A workshop során többek közt kipróbáljuk a szoftvert, megbeszéljük a használattal kapcsolatos specifikus megoldásokat, bemutatjuk a CogStat megkülönböztető tulajdonságait, áttekintjük az oktatással kapcsolatos sajátos megoldásokat.

A workshopot elsősorban a statisztikát és adatelemzést is tanító kollégáknak, illetve az elemzések iránt érdeklődőknek szánjuk (alapvető statisztikai tudás ismeretét feltételezzük a résztvevőktől).

A workshop tervezett menete

  • A szoftver használatának technikai részletei (telepíts, adatkezelés, elemzések indítása, kimenet kezelése, stb.)
  • A szoftver megkülönböztető tulajdonságai
    • Automatikus elemzés
    • Kimenet finomhangolása az értelmezés megkönnyítésére
  • Oktatás CogStat-tal

Néhány hasznos link

Jelentkezés Az esemény ingyenes, de a korlátozott férőhely miatt jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a krajcsi@gmail.com címre küldött emaillel lehet.

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.