Basic Joomla template with Bootstrap, Font Awesome and JQuery
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
conconnl Update template.less
Moved font to variable
Latest commit 92b9c00 May 29, 2018

README.md

joomla-basictemplate

Basic Joomla frontend template with Bootstrap, Font Awesome and JQuery

Fonts

Dutch

Credits

Perfect Web Team (https://perfectwebteam.nl/)

Rene Kreijveld (https://github.com/renekreijveld)

Jeroen Moolenschot (https://www.joomill-extensions.com/)

Basis

Deze template is op basis van de gebruikte basis opzet van Rachel Walraven gemaakt, haar basis is te vinden op: https://www.joomlacommunity.nl/downloads/divers/16-basistemplate-rachel-walraven. Er zal regelmatig uitbreidingen en aanpassingen plaatsvinden.