Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
111 lines (98 sloc) 13.1 KB

Dataoversigt

Mine ture

Denne funktion giver dig mulighed for at få historik over bilens kørte ture. Du kan se hvor du har kørt, hvor langt du har kørt, hvor lang tid du har kørt og hvor langt på literen du har kørt.

Parameter Formål med behandling Opbevaring
Bilens GPS position Så brugeren kan se bilens rute på et kort Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning af turen
Bilens retning Så brugeren kan se bilens rute på et kort, anvendes til at kvalitetsoptimere rutevisning Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning af turen
Bilens brændstofsniveau Så brugeren kan se bilens estimeret brændstofsforbrug 8 dages historisk data. Udregnet brændstofsforbrug gemmes indtil brugeren anmoder om sletning af turen
Bilens kilometerstand Så brugeren kan se antal kørte kilometer for hver tur 60 dages historisk data. Udregnet distance på ture gemmes indtil brugeren anmoder om sletning af turen
Bilens brændstofsforbrug Så brugeren kan se bilens estimeret brændstofsforbrug for hver tur 8 dages historisk data. Udregnet brændstofsforbrug gemmes indtil brugeren anmoder om sletning af turen
Køreturen i tid Så brugeren kan se køreturens varighed Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning af turen

Aktuel status på din bil

Denne funktion, giver dig et overblik over din bils aktuelle tilstand/ status og tid til næste service og olieskift

Parameter Formål med behandling Opbevaring
Bilens GPS position Så brugeren kan se hvor bilen er 1 times historisk data og seneste værdi
Tænding slået til Anvendes til logikker, som kvalitetssikrer data 7 dages historisk data og seneste værdi
Tænding slået fra Anvendes til logikker, som kvalitetssikrer data 7 dages historisk data og seneste værdi
Bilens kilometerstand Så brugeren kan se bilens kilometerstand i app'en 60 dages historisk data og seneste værdi
Bilens brændstofsniveau Så brugeren kan se bilens brændstofsniveau i app'en 7 dages historisk data og seneste værdi
Bilens låsestatus Så brugeren kan se i app'en om bilen er låst eller ulåst 7 dages historisk data og seneste værdi
Bilens serviceinterval i dage Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen  60 dages historisk data og seneste værdi
Bilens serviceinterval i kilometer Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal dage siden sidste service Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal kilometer siden sidste service Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal kilometer til næste olieskift Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal dage til næste olieskift Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen 60 dages historisk data og seneste værdi
Bilens oliekvalitet (dårlig/god) Bruges til beregning, så brugeren kan se hvornår bilen skal til service igen 60 dages historisk data og seneste værdi
Batteriets spænding Så brugeren kan få advarsel hvis bilens batterispænding er lav Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Batteriets helbred Så brugeren kan få advarsel hvis bilens batterispænding er lav Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Advarsel hvis bilen bliver bugseret Så brugeren kan få advarsel hvis bilen skulle blive bugseret 7 dages historisk data og seneste værdi
Spinklervæskelampe Så brugeren kan få advarsel hvis sprinklervæskelampen lyser i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
Kølervæskelampe Så brugeren kan få advarsel hvis kølervæskelampen lyser i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
Bremsesystemslampe Så brugeren kan få advarsel hvis bremsystemslampen lyser i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
Olielampe Så brugeren kan få advarsel hvis olielampen lyser i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
Airbag aktiveret Så brugeren kan få advarsel hvis airbag bliver aktiveret i bilen eller airbag er i stykker 7 dages historisk data og seneste værdi
Fejlkoder fra bilen Så brugeren kan få advarsel om tekniske fejl på bilen, som ikke udløser advarselslamper 7 dages historisk data og seneste værdi
Strømafbrydelse på OBD-enhed Så brugeren kan få advarsel hvis OBD-enheden i bilen demonteres 7 dages historisk data og seneste værdi
Mistanke om kollision Så brugeren kan få advarsel hvis der er mistanke om en kollision 7 dages historisk data og seneste værdi
Olieniveau i mm Så brugeren kan få advarsel hvis bilens olieniveau er for lavt 7 dages historisk data og seneste værdi
Olietemperatur Så brugeren kan få advarsel hvis bilens olietemperatur er for høj 7 dages historisk data og seneste værdi
Dæktryksalarm Så brugeren kan få advarsel om lavt dæktryk 7 dages historisk data og seneste værdi
Bremsevæskelampe Så brugeren kan få advarsel hvis bremsevæskelampen lyser i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
Advarsel ved lavt olieniveau Så brugeren kan få advarsel om lavt olieniveau 7 dages historisk data og seneste værdi
ABS advarselslampe Så brugeren kan få advarsel hvis der er fejl på ABS systemet 7 dages historisk data og seneste værdi
ESP deaktiveringslampe Så brugeren kan få advarsel hvis ESP er deaktiveret eller i stykker 7 dages historisk data og seneste værdi
ESP aktiveringslampe Så brugeren kan få advarsel hvis ESP er deaktiveret eller i stykker 7 dages historisk data og seneste værdi
Advarsel ved lav batterispænding på bilens batteri Så brugeren kan få advarsel hvis bilens batterispænding er lav 7 dages historisk data og seneste værdi
Advarsel ved ændring i bilens batterispænding Så brugeren kan få advarsel hvis der er ændring i bilens batterispænding 7 dages historisk data og seneste værdi

Teknisk hjælp af dit foretrukne værksted

Denne funktion sikrer at du kan få den rette rådgiving fra dit foretrukne værksted baseret på data direkte fra bilen

Parameter Formål med behandling Opbevaring
Bilens kilometerstand Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive om det bedste service baseret på bilens kilometerstand 60 dages historisk data og seneste værdi
Bilens serviceinterval i dage Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive om det bedste service baseret på bilens serviceinterval 60 dages historisk data og seneste værdi
Bilens serviceinterval i kilometer Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive om det bedste service baseret på bilens serviceinterval 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal dage siden sidste service Så brugerens foretrukne værksted kan indkalde din bil når der er tid til service/ olieskift 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal kilometer siden sidste service Så brugerens foretrukne værksted kan indkalde din bil når der er tid til service/ olieskift 60 dages historisk data og seneste værdi
Antal kilometer til næste olieskift Så brugerens foretrukne værksted kan indkalde din bil når der er tid til service/ olieskift  60 dages historisk data og seneste værdi
Antal dage til næste olieskift Så brugerens foretrukne værksted kan indkalde din bil når der er tid til service/ olieskift  60 dages historisk data og seneste værdi
Bilens oliekvalitet (dårlig/god) Så brugerens foretrukne værksted kan indkalde din bil når der er tid til service/ olieskift  60 dages historisk data og seneste værdi
Kølervæskelampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis der er en fejl på kølervæskesystemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Bremsesystemslampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis der er en fejl på bremsesystemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Olielampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis der er en fejl på oliesystemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Airbag aktiveret Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis der er en fejl på airbagsystemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Strømafbrydelse på OBD-enhed Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis der er strømafbrydelse på OBD enheden i bilen Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Olieniveau i mm Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis bilens olieniveau er for lavt Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Olietemperatur Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis bilens olietemperatur bliver for høj Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Dæktryksalarm Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis bilen mangler luft i et eller flere dæk  Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Bremsevæskelampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis bilen mangler bremsevæske Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Advarsel ved lavt olieniveau Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis bilen mangler olie Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
ABS advarselslampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren hvis der er fejl på ABS systemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
ESP deaktiveringslampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive i forbindelse med problemer med ESP systemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
ESP aktiveringslampe Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive i forbindelse med problemer med ESP systemet Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Advarsel ved lav batterispænding på bilens batteri Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren i tilfælde af batteri- og/eller startproblemer Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Advarsel ved ændring i bilens batterispænding Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren i tilfælde af batteri- og/eller startproblemer Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Fejlkoder fra bilen Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren om tekniske fejl på bilen  Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Brugerens fulde navn Så brugerens foretrukne værksted har kontaktoplysninger Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Brugerens telefonnummer  Så brugerens foretrukne værksted har kontaktoplysninger Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Brugerens email Så brugerens foretrukne værksted har kontaktoplysninger Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Bilens stelnummer Så brugerens foretrukne værksted kan identificere bilen Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Bilens registeringsnummer  Så brugerens foretrukne værksted kan identificere bilen Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Bruger ID Så brugerens foretrukne værksted kan identificere bilen Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
OBD-enheds ID Så brugerens foretrukne værksted kan identificere bilen Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Bilens modelinformation Så brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren og booke korrekt service eller reparation hvis det er nødvendigt Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
Brugerens chat historik med foretrukne værksted  Så brugerens foretrukne værksted kan få indblik i bilens historik og tidligere dialog for bedst muligt at kunne guide brugeren Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning
GPS status ok (ja/nej) Så brugeres foretrukne værksted kan sikre at der er ikke er fejl på OBD-enheden i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
GPRS status ok (ja/nej) Så brugeres foretrukne værksted kan sikre at der er ikke er fejl på OBD-enheden i bilen 7 dages historisk data og seneste værdi
OBD-enhed aktiveret (ja/nej) Så brugeres foretrukne værksted kan sikre at der er ikke er fejl på OBD-enheden i bilen Gemmes indtil brugeren anmoder om sletning

Accessorisk data

Data, som er teknisk nødvendige for at garantere sikker og effektiv udlæsning af data fra bilen

Parameter Formål med behandling Opbevaring
Bilens stelnummer Anvendes til at sikre at den korrekte software indlæses på OBD-enheden Altid
Bilens tekniske konfiguration Anvendes til at sikre at den korrekte software indlæses på OBD-enheden Altid
Scanning af bilens elektroniske configuration Anvendes til at sikre at den korrekte software indlæses på OBD-enheden Altid
CAN-Bus rå-data Anvendes til fejlfinding Altid
CAN-Bus aktivitet on/off Anvendes til kvalitetssikring af indsamlet data 7 dages historisk data og seneste værdi