Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (5 sloc) 322 Bytes
<h2 class="usp__title">Speak no evil</h2>
<hr class="usp__divider">
<p class="usp__text">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sit, quia magni ipsum sapiente libero perspiciatis adipisci quibusdam nam nemo aut asperiores deserunt consectetur. Rem distinctio libero amet molestias saepe vero!
</p>