Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Here are the tutorials for the opengl.
C++ Objective-C C Lua
Branch: master

ReadMe.txt

Качил съм сорсовете на всичко, което сме учили. Единствено трябва да хванете Visual Studio и да ги билднете. Като си копирате съдържанието на .cpp и .h файловете съответно в нов проект на Visual Studio. Също така някои файлове(тутовете за OpenGL най-вече) трябва да се линкнат. Това съм го описал в първото клипче за OpenGL.
Something went wrong with that request. Please try again.