Permalink
Browse files

Restage all 4.0 Basque translations

Corrected Maori in the footer
  • Loading branch information...
georgehari committed Sep 20, 2018
1 parent f0f0256 commit 01c433158ef18a3ef88656a26bfb8fe6f471340a
@@ -154,7 +154,7 @@ <h3>Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa L
<p class="shaded">Creative Commons ez da bere lizentzia publikoen alderdietako bat. Hala ere, Creative Commons-ek erabaki dezake bere Lizentzia Publikoetako bat aplikatzea berak argitaratutako materialari eta, kasu horretan, «Lizentzia-emaile» izango da. Creative Commons lizentzia publikoen testua jabari publikorako jarri da <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.eu">CC0 Jabari Publikoaren Eskaintzaren arabera</a>. Ez baldin bada, bakar-bakarrik, materiala Creative Commons lizentzia publikoarekin partekatzen dela edo Creative Commons-ek <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> webgunean argitaratutako politiketan onartutako beste edozein modutan partekatzen dela adierazteko, Creative Commons-ek ez du baimenik ematen «Creative Commons» marka erabiltzeko edo Creative Commons-en bestelako marka edo logotiporik erabiltzeko, aldez aurreko idatzizko baimenik gabe, barne hartuz, besteak beste, bere lizentzia publikoetan -edo material lizentziatua erabiltzeko bestelako edozein akordio, adostasun edo hitzarmenetan- baimenik gabeko aldaketak egiteko. Zalantzarik gelditu ez dadin, paragrafo hau ez da lizentzia publikoaren barnean sartzen.
<br><br>
Creative Commons-ekin harremanetan jar daiteke <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> webgunean.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo MÄori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
Irakurri <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> atala itzulpen ofizialen inguruko informazio gehiago izateko. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
@@ -163,7 +163,7 @@ <h3>Creative Commons Aitortu-EzKomertziala 4.0 Nazioartekoa Lizentzia Publikoa</
<p class="shaded">Creative Commons ez da bere lizentzia publikoen alderdietako bat. Hala ere, Creative Commons-ek erabaki dezake bere Lizentzia Publikoetako bat aplikatzea berak argitaratutako materialari eta, kasu horretan, «Lizentzia-emaile» izango da. Creative Commons lizentzia publikoen testua jabari publikorako jarri da <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.eu">CC0 Jabari Publikoaren Eskaintzaren arabera</a>. Ez baldin bada, bakar-bakarrik, materiala Creative Commons lizentzia publikoarekin partekatzen dela edo Creative Commons-ek <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> webgunean argitaratutako politiketan onartutako beste edozein modutan partekatzen dela adierazteko, Creative Commons-ek ez du baimenik ematen «Creative Commons» marka erabiltzeko edo Creative Commons-en bestelako marka edo logotiporik erabiltzeko, aldez aurreko idatzizko baimenik gabe, barne hartuz, besteak beste, bere lizentzia publikoetan -edo material lizentziatua erabiltzeko bestelako edozein akordio, adostasun edo hitzarmenetan- baimenik gabeko aldaketak egiteko. Zalantzarik gelditu ez dadin, paragrafo hau ez da lizentzia publikoaren barnean sartzen.
<br><br>
Creative Commons-ekin harremanetan jar daiteke <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> webgunean.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.mi">te reo MÄori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
Irakurri <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> atala itzulpen ofizialen inguruko informazio gehiago izateko. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
@@ -153,7 +153,7 @@ <h3>Creative Commons Aitortu-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa Lizentzia Publi
<p class="shaded">Creative Commons ez da bere lizentzia publikoen alderdietako bat. Hala ere, Creative Commons-ek erabaki dezake bere Lizentzia Publikoetako bat aplikatzea berak argitaratutako materialari eta, kasu horretan, «Lizentzia-emaile» izango da. Creative Commons lizentzia publikoen testua jabari publikorako jarri da <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.eu">CC0 Jabari Publikoaren Eskaintzaren arabera</a>. Ez baldin bada, bakar-bakarrik, materiala Creative Commons lizentzia publikoarekin partekatzen dela edo Creative Commons-ek <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> webgunean argitaratutako politiketan onartutako beste edozein modutan partekatzen dela adierazteko, Creative Commons-ek ez du baimenik ematen «Creative Commons» marka erabiltzeko edo Creative Commons-en bestelako marka edo logotiporik erabiltzeko, aldez aurreko idatzizko baimenik gabe, barne hartuz, besteak beste, bere lizentzia publikoetan -edo material lizentziatua erabiltzeko bestelako edozein akordio, adostasun edo hitzarmenetan- baimenik gabeko aldaketak egiteko. Zalantzarik gelditu ez dadin, paragrafo hau ez da lizentzia publikoaren barnean sartzen.
<br><br>
Creative Commons-ekin harremanetan jar daiteke <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> webgunean.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.mi">te reo MÄori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
Irakurri <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> atala itzulpen ofizialen inguruko informazio gehiago izateko. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
@@ -164,7 +164,7 @@ <h3>Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa Lizentzia Publikoa
<p class="shaded">Creative Commons ez da bere lizentzia publikoen alderdietako bat. Hala ere, Creative Commons-ek erabaki dezake bere Lizentzia Publikoetako bat aplikatzea berak argitaratutako materialari eta, kasu horretan, «Lizentzia-emaile» izango da. Creative Commons lizentzia publikoen testua jabari publikorako jarri da <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.eu">CC0 Jabari Publikoaren Eskaintzaren arabera</a>. Ez baldin bada, bakar-bakarrik, materiala Creative Commons lizentzia publikoarekin partekatzen dela edo Creative Commons-ek <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> webgunean argitaratutako politiketan onartutako beste edozein modutan partekatzen dela adierazteko, Creative Commons-ek ez du baimenik ematen «Creative Commons» marka erabiltzeko edo Creative Commons-en bestelako marka edo logotiporik erabiltzeko, aldez aurreko idatzizko baimenik gabe, barne hartuz, besteak beste, bere lizentzia publikoetan -edo material lizentziatua erabiltzeko bestelako edozein akordio, adostasun edo hitzarmenetan- baimenik gabeko aldaketak egiteko. Zalantzarik gelditu ez dadin, paragrafo hau ez da lizentzia publikoaren barnean sartzen.
<br><br>
Creative Commons-ekin harremanetan jar daiteke <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> webgunean.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.mi">te reo MÄori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
<p class="shaded"><a name="languages">Eskuragarri dauden beste hizkuntza batzuk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es">Español</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.tr">Türkçe</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ru">русский</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
Irakurri <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> atala itzulpen ofizialen inguruko informazio gehiago izateko. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 01c4331

Please sign in to comment.