Permalink
Browse files

Add links to Swedish translations to cc4.0 legalcode.

 • Loading branch information...
robmyers committed Dec 23, 2016
1 parent 01320d1 commit 35f9de4498af28fb82257a4ed272ef8fb673866c
Showing with 48 additions and 48 deletions.
 1. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_fi.html
 2. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_id.html
 3. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_ja.html
 4. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_mi.html
 5. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_nl.html
 6. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_no.html
 7. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_pl.html
 8. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-nd_4.0_uk.html
 9. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_fi.html
 10. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_id.html
 11. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_ja.html
 12. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_mi.html
 13. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_nl.html
 14. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_no.html
 15. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_pl.html
 16. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_uk.html
 17. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_fi.html
 18. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_id.html
 19. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_ja.html
 20. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_mi.html
 21. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_nl.html
 22. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_no.html
 23. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_pl.html
 24. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc_4.0_uk.html
 25. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_fi.html
 26. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_id.html
 27. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_ja.html
 28. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_mi.html
 29. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_nl.html
 30. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_no.html
 31. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_pl.html
 32. +1 −1 docroot/legalcode/by-nd_4.0_uk.html
 33. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_fi.html
 34. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_id.html
 35. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_ja.html
 36. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_mi.html
 37. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_nl.html
 38. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_no.html
 39. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_pl.html
 40. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_uk.html
 41. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_fi.html
 42. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_id.html
 43. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_ja.html
 44. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_mi.html
 45. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_nl.html
 46. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_no.html
 47. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_pl.html
 48. +1 −1 docroot/legalcode/by_4.0_uk.html
@@ -213,7 +213,7 @@ <h3>Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkin
<p class="shaded">Creative Commons ei ole julkisten lisenssiensä osapuoli. Siitä huolimatta Creative Commons voi päättää asettaa julkaisemaansa aineistoa saataville jollakin julkisista lisensseistään, jolloin tällaisissa tapauksissa sen katsotaan olevan “Lisenssinantaja”. Creative Commonsin julkisten lisenssien teksti on asetettu vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">CC0 Public Domain -lausuman</a> mukaisesti. Creative Commons ei salli ilman etukäteistä kirjallista suostumusta tavaramerkkinsä “Creative Commons” tai minkään muunkaan tavaramerkin taikka Creative Commons -logon käyttöä, mukaan lukien tapauksissa, joissa Creative Commonsin julkisia lisenssejä on luvatta muunneltu, tai liittyen mihin tahansa muihin järjestelyihin, yhteisymmärryksiin tai sopimuksiin, jotka koskevat lisensoidun materiaalin käyttöä. Edellisessä virkkeessä sanottu ei kuitenkaan koske niitä rajoitettuja tapauksia, joissa tarkoitus on ilmaista materiaalin olevan lisensoitu Creative Commonsin julkisella lisenssillä tai joissa käyttö on muutoin Creative Commonsin osoitteessa <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> julkaisemien käytännesääntöjen sallimaa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä kappale ei ole osa Creative Commonsin julkisia lisenssejä.<br><br>
Creative Commonsiin voi ottaa yhteyttä osoitteessa <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a>.</p>
- <p class="shaded"><a id="languages">Saatavilla muilla kielillä</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Lisätietoa virallisista käännöksistä <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a>-sivulla.</p>
+ <p class="shaded"><a id="languages">Saatavilla muilla kielillä</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Lisätietoa virallisista käännöksistä <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a>-sivulla.</p>
</div>
</div>
<div id="deed-foot">
@@ -152,7 +152,7 @@ <h3>Lisensi Publik Creative Commons Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 4.0 Inter
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons bukanlah pihak dalam lisensi publik. Walau demikian, Creative Commons dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari lisensi publik yang ada untuk materi yang dipublikasikan oleh kami dan dalam hal demikian dianggap sebagai "Pemberi Lisensi." Teks dari lisensi publik Creative Commons disebarluaskan di bawah <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">Dedikasi Domain Publik CC0</a>. Kecuali untuk tujuan tertentu dalam hal menyatakan bahwa materi tersebut disebarluaskan di bawah lisensi publik Creative Commons atau sebagaimana diizinkan oleh aturan Creative Commons yang dicantumkan pada <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a>, Creative Commons tidak mengizinkan penggunaan merek dagang “Creative Commons” atau setiap merek dagang atau logo Creative Commons tanpa izin tertulis termasuk, tanpa terbatas pada, dalam hubungannya dengan setiap modifikasi tanpa izin yang dilakukan terhadap lisensi publik atau setiap aturan, kesepakatan, atau perjanjian lainnya terkait penggunaan materi berlisensi. Untuk menghindari keraguan, paragraf ini tidak menjadi bagian dari lisensi publik.<br><br>
Creative Commons dapat dihubungi melalui <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a>.</p>
-<p class="shaded"><a name="languages">Bahasa lain yang tersedia</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Baca <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">Pertanyaan Umum</a> untuk informasi lebih lanjut mengenai terjemahan resmi. </div>
+<p class="shaded"><a name="languages">Bahasa lain yang tersedia</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Baca <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">Pertanyaan Umum</a> untuk informasi lebih lanjut mengenai terjemahan resmi. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.id">« Kembali ke Lisensi Ringkas</a></p>
@@ -207,7 +207,7 @@ <h3>クリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-改変禁止 4.0 国
<p class="shaded">クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンスの当事者ではありません。ただし、クリエイティブ・コモンズは、自らが公開するマテリアルに、自らのパブリック・ライセンスのいずれかを適用すると決定することができ、その場合には許諾者とみなされます。クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンスの文章は<a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja">CC0パブリック・ドメイン宣言</a>のもとで提供されています。本マテリアルがクリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンスで共有されていることを公衆に示すという限られた目的の場合、または<a href="https://creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a>で公表されているクリエイティブ・コモンズの方針に基づいて許容される場合を除き、クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズとの事前の書面による同意なしに、「クリエイティブ・コモンズ」の商標や関連商標もしくはクリエイティブ・コモンズのロゴを使用することを認めていません。ここで認められていない使用には、クリエイティブ・コモンズのパブリック・ライセンスの許可されていない改変との関係での利用、その他のライセンスされたマテリアルの利用に関するいかなる取り決め、了解事項または合意との関係での利用を含みますが、これらに限られません。誤解を避けるために記すと、この項はパブリック・ライセンスの一部ではありません。<br><br>
クリエイティブ・コモンズには<a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a>から連絡することができます。</p>
- <p class="shaded"><a name="languages">入手可能なその他の言語</a>:<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>。公式翻訳に関する追加情報は<a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a>をご覧ください。 </div>
+ <p class="shaded"><a name="languages">入手可能なその他の言語</a>:<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>。公式翻訳に関する追加情報は<a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a>をご覧ください。 </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja">« コモンズ証にもどる</a></p>
@@ -201,7 +201,7 @@ <h3>Raihana Tūmatanui ā-Ao Tautohu Matatiki-Arumoni Kore-Taketake Anake Creati
</ol>
<p class="shaded">Kāore a Creative Commons e whakauru ana ki ōna Raihana Tūmatanui. Ahakoa rā, ka kōwhiri pea a Creative Commons ki te whakahāngai i tētahi o ōna raihana tūmatanui ki ngā rawa e whakaputaina ana e ia, ā, i ērā wā ka kīia te &quot;Kaituku Raihana&quot;. Kua tāpaea ngā kupu o ngā raihana tūmatanui a Creative Commons ki te iwi whānui i raro i te <a href="https://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/legalcode">Tāpaetanga CC0 ki te Iwi Whānui</a>. Hāunga te pūtake whakatiki e tiritiria ai he rawa i raro i tētahi raihana Creative Commons, he rawa rānei e whakaaetia kētia ai e ngā kaupapahere Creative Commons he mea whakaputa i <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a>, kāore a Creative Commons e whakamana i te whakamahinga o te moko &quot;Creative Commons&quot; o tētahi atu moko, waitohu rānei a Creative Commons me te kore whiwhi tōmua i te whakaaetanga ā-tuhi, tae atu, me te kore herenga, ki ētahi whakarerekētanga pokanoa ki tētahi o ōna raihana tūmatanui, ki ētahi atu whakaritenga, aweko, whakaaetanga rānei e pā ana ki te whakamahi rawa kua raihanatia. Hei karo i te rangirua, kāore tēnei kōwae e whai wāhi ki ngā raihana tūmatanui.<br><br> Ka taea te whakapā ki a Creative Commons ki <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a>.</p>
- <p class="shaded"><a name="languages">E wātea ana ētahi atu reo</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Pānuitia ngā <a href="https://wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> mō ētahi anō mōhiohio mō ngā whakamāoritanga ōkawa.</p>
+ <p class="shaded"><a name="languages">E wātea ana ētahi atu reo</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Pānuitia ngā <a href="https://wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> mō ētahi anō mōhiohio mō ngā whakamāoritanga ōkawa.</p>
</div>
</div>
<div id="deed-foot">
@@ -196,7 +196,7 @@ <h3>Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Int
<p class="shaded">Creative Commons is geen partij bij haar publieke licenties. Niettegenstaande kan Creative Commons er voor kiezen een van de publieke licenties toe te passen op materiaal dat het zelf publiceert, en in die gevallen zal Creative Commons beschouwd worden als de ‘Licentiegever’. De tekst van de Creative Commons publieke licenties is toegewijd aan het publieke domein onder de <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl">Creative Commons CC0 Publieke Domein Afstandsverklaring</a>. Met uitzondering van het beperkte doel om kenbaar te maken dat materiaal onder een Creative Commons Publieke Licentie is vrijgegeven, of anderszins is toegestaan op grond van het beleid van Creative Commons gepubliceerd op <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a>, geeft Creative Commons geen toestemming voor het gebruik van het merk “Creative Commons” of enig ander merk of logo van Creative Commons zonder voorafgaande schriftelijke toestemming inclusief, zonder beperking, in verband met ongeautoriseerde wijzigingen aan een van haar openbare licenties of alle andere regelingen, afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van gelicenseerde materiaal. Om twijfel te voorkomen, deze paragraaf maakt geen deel uit van de publieke licenties.<br><br>
Creative Commons kan gecontacteerd worden op <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a>.</p>
- <p class="shaded"><a name="languages">Additionele talen beschikbaar</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Lees de <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> voor meer informatie over officiële vertalingen.
+ <p class="shaded"><a name="languages">Additionele talen beschikbaar</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Lees de <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> voor meer informatie over officiële vertalingen.
</div>
</div>
<div id="deed-foot">
@@ -274,7 +274,7 @@ <h3>Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser 4.0 Internas
<p class="shaded"><a name="languages">Andre språk tilgjengelig</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>,
<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>,
-<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
+<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
Vennligst les vår <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> for mer informasjon om offisielle oversettelser.</p>
</div>
@@ -482,7 +482,7 @@ <h3>Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
<a href=
"//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>,
<a href=
-"//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>,
+"//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>,
<a href=
"//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo
Māori</a>, <a href=
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 35f9de4

Please sign in to comment.