Permalink
Browse files

Corrected Turkish 4.0 files

- link to English missing in all files in footer
- double semicolon after “İlave diller mevcuttur”
- In BY, the link to Deutsch was pointing to BY-NC-SA
  • Loading branch information...
georgehari committed Oct 28, 2017
1 parent f8721a7 commit 98583fbfed8ddee8885b49a061539c429f84c15c
@@ -3,8 +3,8 @@
<head>
<title>Creative Commons — Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası — CC BY-NC-ND 4.0</title>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3.css" media="screen"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-print.css" media="print"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-print.css" media="print" />
<!--[if lt IE 7]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-ie.css" media="screen" /><![endif]-->
<script type="text/javascript" src="//creativecommons.org/includes/errata.js"></script>
<style type="text/css">#deed-main a{font-weight:normal;}.shaded{background-color:#eeeeee;margin:15px 0;padding:8px;clear:both;}h3{margin-top:0;padding-left:0;}</style>
@@ -53,7 +53,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisan
<li id="s1h"><strong>GayriTicari,</strong> temel amacı ticarî avantaj veya parasal karşılığı olmayan veya bu amaca yönelik olmayan (kullanım) anlamına gelir. İşbu Kamu Lisansı çerçevesinde, değiş tokuş ile ilgili parasal ödeme olmaması koşulu ile, dijital dosya paylaşımı veya benzeri yollarla Telif Hakkı ve Benzeri Haklara tâbi Lisanslı Materyalin başka bir materyal ile değiş tokuşu ticarî mahiyet taşımamaktadır.</li>
<li id="s1i"><strong>Paylaşım,</strong> çoğaltma, kamuya açık sergileme, performans, dağıtma, yayma, iletim veya ithal etme gibi her nevi şekil veya işlem ile materyali kamuya temin etme veya kamu bireylerinin kendilerinin bireysel olarak seçeceği bir yerden ve yine kendilerinin seçecekleri bir zamanda materyale erişebileceği şekil ve yöntemler de dâhil olmak üzere materyalin kamunun kullanımına sunulması anlamına gelmektedir.</li>
<li id="s1j"><strong>Nevi Şahsına Münhasır Veritabanı Hakları,</strong> tadil edildiği ve/veya yenisiyle değiştirildiği şekliyle, veritabanlarının yasal muhafazası hakkındaki 96/9/EC sayılı ve 11 Mart 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinden doğan telif hakkı dışındaki diğer hakları ve dünyanın herhangi bir yerinde geçerli buna eşdeğer hakları ifade etmektedir.</li>
<li id="s1k"><strong>Siz ve/veya Tarafınız,</strong> işbu Kamu Lisansı çerçevesinde Lisanslı Hakları kullanan kişi veya kuruluşu ifade eder. <strong>Sizin / Tarafınızın</strong> sözcüğü de benzer bir anlamı ifade etmektedir.</li>
<li id="s1k"><strong>Siz ve/veya Tarafınız,</strong> işbu Kamu Lisansı çerçevesinde Lisanslı Hakları kullanan kişi veya kuruluşu ifade eder. <strong>Sizin / Tarafınızın</strong> sözcüğü de benzer bir anlamı ifade etmektedir.</li>
</ol>
<p id="s2"><strong>Bölüm 2 - Kapsam.</strong></p>
<ol type="a">
@@ -152,7 +152,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisan
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons, kamu lisanslarına taraf değildir. Buna karşın Creative Commons, kamu lisanlarından birini yayınladığı materyallere uygulamayı seçebilir ve bu tür durumlarda, "Lisans Veren" sayılacaktır. Kamu lisanslarının metni, CC0 Public Domain Dedication altında kamu malına özeldir. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">CC0 Public Domain Dedication</a>. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> internet adresinde yayınlanmış olan Creative Commons politikalarının izin verdiği başka şekilde paylaşıldığının kamuya bildirilmesi şeklindeki sınırlı amaç hariç, herhangi bir sınırlama olmaksızın, kamu lisanslarından herhangi birinde yapılan her nevi değişiklik veya lisanslı materyalin kullanımına dair diğer düzenleme, mutabakat ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Creative Commons, önceden kendi yazılı rızası olmaksızın "Creative Commons" ticarî markasının veya Creative Commons'a ait diğer ticarî marka veya logonun kullanımına izin veya yetki vermemektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, mezkur paragraf, kamu lisanslarının bir parçasını teşkil etmemektedir.<br><br>
Creative Commons ile <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> üzerinden iletişim kurabilir.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr">« Commons Belgesine Dön</a></p>
@@ -3,8 +3,8 @@
<head>
<title>Creative Commons — Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası — CC BY-NC-SA 4.0</title>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3.css" media="screen"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-print.css" media="print"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-print.css" media="print" />
<!--[if lt IE 7]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-ie.css" media="screen" /><![endif]-->
<script type="text/javascript" src="//creativecommons.org/includes/errata.js"></script>
<style type="text/css">#deed-main a{font-weight:normal;}.shaded{background-color:#eeeeee;margin:15px 0;padding:8px;clear:both;}h3{margin-top:0;padding-left:0;}</style>
@@ -56,7 +56,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Ka
<li id="s1k"><strong>GayriTicari,</strong> temel amacı ticarî avantaj veya parasal karşılığı olmayan veya bu amaca yönelik olmayan (kullanım) anlamına gelir. İşbu Kamu Lisansı çerçevesinde, değiş tokuş ile ilgili parasal ödeme olmaması koşulu ile, dijital dosya paylaşımı veya benzeri yollarla Telif Hakkı ve Benzeri Haklara tâbi Lisanslı Materyalin başka bir materyal ile değiş tokuşu ticarî mahiyet taşımamaktadır.</li>
<li id="s1l"><strong>Paylaşım,</strong> çoğaltma, kamuya açık sergileme, performans, dağıtma, yayma, iletim veya ithal etme gibi her nevi şekil veya işlem ile materyali kamuya temin etme veya kamu bireylerinin kendilerinin bireysel olarak seçeceği bir yerden ve yine kendilerinin seçecekleri bir zamanda materyale erişebileceği şekil ve yöntemler de dâhil olmak üzere materyalin kamunun kullanımına sunulması anlamına gelmektedir.</li>
<li id="s1m"><strong>Nevi Şahsına Münhasır Veritabanı Hakları,</strong> tadil edildiği ve/veya yenisiyle değiştirildiği şekliyle, veritabanlarının yasal muhafazası hakkındaki 96/9/EC sayılı ve 11 Mart 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinden doğan telif hakkı dışındaki diğer hakları ve dünyanın herhangi bir yerinde geçerli buna eşdeğer hakları ifade etmektedir.</li>
<li id="s1n"><strong>Siz ve/veya Tarafınız,</strong> işbu Kamu Lisansı çerçevesinde Lisanslı Hakları kullanan kişi veya kuruluşu ifade eder. <strong>Sizin / Tarafınızın</strong> sözcüğü de benzer bir anlamı ifade etmektedir.</li>
<li id="s1n"><strong>Siz ve/veya Tarafınız,</strong> işbu Kamu Lisansı çerçevesinde Lisanslı Hakları kullanan kişi veya kuruluşu ifade eder. <strong>Sizin / Tarafınızın</strong> sözcüğü de benzer bir anlamı ifade etmektedir.</li>
</ol>
<p id="s2"><strong>Bölüm 2 - Kapsam.</strong></p>
<ol type="a">
@@ -163,7 +163,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Ka
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons, kamu lisanslarına taraf değildir. Buna karşın Creative Commons, kamu lisanlarından birini yayınladığı materyallere uygulamayı seçebilir ve bu tür durumlarda, "Lisans Veren" sayılacaktır. Kamu lisanslarının metni, CC0 Public Domain Dedication altında kamu malına özeldir. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">CC0 Public Domain Dedication</a>. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> internet adresinde yayınlanmış olan Creative Commons politikalarının izin verdiği başka şekilde paylaşıldığının kamuya bildirilmesi şeklindeki sınırlı amaç hariç, herhangi bir sınırlama olmaksızın, kamu lisanslarından herhangi birinde yapılan her nevi değişiklik veya lisanslı materyalin kullanımına dair diğer düzenleme, mutabakat ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Creative Commons, önceden kendi yazılı rızası olmaksızın "Creative Commons" ticarî markasının veya Creative Commons'a ait diğer ticarî marka veya logonun kullanımına izin veya yetki vermemektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, mezkur paragraf, kamu lisanslarının bir parçasını teşkil etmemektedir.<br><br>
Creative Commons ile <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> üzerinden iletişim kurabilir.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.it">italiano</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr">« Commons Belgesine Dön</a></p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 98583fb

Please sign in to comment.