Permalink
Browse files

Correct links to other languages in the footer

  • Loading branch information...
georgehari committed Apr 25, 2017
1 parent 45f6dfa commit f8721a7df8db71caf0ef4904c57c20985650afd6
@@ -57,7 +57,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisan
</ol>
<p id="s2"><strong>Bölüm 2 - Kapsam.</strong></p>
<ol type="a">
<li id="s2a"><strong>Lisansın verilmesi.</strong>
<li id="s2a"><strong>Lisansın verilmesi</strong>.
<ol>
<li id="s2a1">İşbu Kamu Lisansı şart ve koşullarına tâbi olmak üzere Lisans Veren, Lisans Materyaline ait Lisansa Konu Haklarını, alttaki şartları gerçekleyen dünya çapında geçerli, telif ücreti olmayan, alt lisans tanıma hakkı barındırmayan mahiyette, münhasır olmayan, gayri kabili rücu bir lisans vermektedir:
<ol type="A">
@@ -129,7 +129,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisan
<ol type="a">
<li id="s6a">İşbu Kamu Lisansı, bu çerçevede lisans verilen Telif Hakkı ve Benzeri Hakların süresi boyunca geçerli olacaktır. Ancak, bu Kamu Lisansına uymadığınız takdirde, Kamu Lisansı çerçevesinde sahip olduğunuz haklar otomatik olarak feshedilecek ve sona erecektir.</li>
<li id="s6b">
<p>Lisanslı Materyali kullanma hakkınızın 6(a) numaralı Madde kapsamında feshedilmesi durumunda:</p>
<p>Lisanslı Materyali kullanma hakkınızın <a href="#s6a">6(a)</a> numaralı Madde kapsamında feshedilmesi durumunda:</p>
<ol>
<li id="s6b1">İhlali tespitinizden sonra ihlalin 30 gün içerisinde düzeltilmesi koşuluyla, ihlalin düzeltildiği tarih itibariyle otomatik olarak veya</li>
<li id="s6b2">Lisans Veren tarafından açıkça hakların iade edilmesi üzerine hakkınız iade edilecektir.</li>
@@ -152,7 +152,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisan
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons, kamu lisanslarına taraf değildir. Buna karşın Creative Commons, kamu lisanlarından birini yayınladığı materyallere uygulamayı seçebilir ve bu tür durumlarda, "Lisans Veren" sayılacaktır. Kamu lisanslarının metni, CC0 Public Domain Dedication altında kamu malına özeldir. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">CC0 Public Domain Dedication</a>. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> internet adresinde yayınlanmış olan Creative Commons politikalarının izin verdiği başka şekilde paylaşıldığının kamuya bildirilmesi şeklindeki sınırlı amaç hariç, herhangi bir sınırlama olmaksızın, kamu lisanslarından herhangi birinde yapılan her nevi değişiklik veya lisanslı materyalin kullanımına dair diğer düzenleme, mutabakat ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Creative Commons, önceden kendi yazılı rızası olmaksızın "Creative Commons" ticarî markasının veya Creative Commons'a ait diğer ticarî marka veya logonun kullanımına izin veya yetki vermemektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, mezkur paragraf, kamu lisanslarının bir parçasını teşkil etmemektedir.<br><br>
Creative Commons ile <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> üzerinden iletişim kurabilir.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr">« Commons Belgesine Dön</a></p>
@@ -130,7 +130,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı</h3>
<ol type="a">
<li id="s6a">İşbu Kamu Lisansı, bu çerçevede lisans verilen Telif Hakkı ve Benzeri Hakların süresi boyunca geçerli olacaktır. Ancak, bu Kamu Lisansına uymadığınız takdirde, Kamu Lisansı çerçevesinde sahip olduğunuz haklar otomatik olarak feshedilecek ve sona erecektir.</li>
<li id="s6b">
<p>Lisanslı Materyali kullanma hakkınızın 6(a) numaralı Madde kapsamında feshedilmesi durumunda:</p>
<p>Lisanslı Materyali kullanma hakkınızın <a href="#s6a">6(a)</a> numaralı Madde kapsamında feshedilmesi durumunda:</p>
<ol>
<li id="s6b1">İhlali tespitinizden sonra ihlalin 30 gün içerisinde düzeltilmesi koşuluyla, ihlalin düzeltildiği tarih itibariyle otomatik olarak veya</li>
<li id="s6b2">Lisans Veren tarafından açıkça hakların iade edilmesi üzerine hakkınız iade edilecektir.</li>
@@ -153,7 +153,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı</h3>
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons, kamu lisanslarına taraf değildir. Buna karşın Creative Commons, kamu lisanlarından birini yayınladığı materyallere uygulamayı seçebilir ve bu tür durumlarda, "Lisans Veren" sayılacaktır. Kamu lisanslarının metni, CC0 Public Domain Dedication altında kamu malına özeldir. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">CC0 Public Domain Dedication</a>. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> internet adresinde yayınlanmış olan Creative Commons politikalarının izin verdiği başka şekilde paylaşıldığının kamuya bildirilmesi şeklindeki sınırlı amaç hariç, herhangi bir sınırlama olmaksızın, kamu lisanslarından herhangi birinde yapılan her nevi değişiklik veya lisanslı materyalin kullanımına dair diğer düzenleme, mutabakat ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Creative Commons, önceden kendi yazılı rızası olmaksızın "Creative Commons" ticarî markasının veya Creative Commons'a ait diğer ticarî marka veya logonun kullanımına izin veya yetki vermemektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, mezkur paragraf, kamu lisanslarının bir parçasını teşkil etmemektedir.<br><br>
Creative Commons ile <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> üzerinden iletişim kurabilir.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr">« Commons Belgesine Dön</a></p>
@@ -128,7 +128,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı</h3>
<ol type="a">
<li id="s6a">İşbu Kamu Lisansı, bu çerçevede lisans verilen Telif Hakkı ve Benzeri Hakların süresi boyunca geçerli olacaktır. Ancak, bu Kamu Lisansına uymadığınız takdirde, Kamu Lisansı çerçevesinde sahip olduğunuz haklar otomatik olarak feshedilecek ve sona erecektir.</li>
<li id="s6b">
<p>Lisanslı Materyali kullanma hakkınızın 6(a) numaralı Madde kapsamında feshedilmesi durumunda:</p>
<p>Lisanslı Materyali kullanma hakkınızın <a href="#s6a">6(a)</a> numaralı Madde kapsamında feshedilmesi durumunda:</p>
<ol>
<li id="s6b1">İhlali tespitinizden sonra ihlalin 30 gün içerisinde düzeltilmesi koşuluyla, ihlalin düzeltildiği tarih itibariyle otomatik olarak veya</li>
<li id="s6b2">Lisans Veren tarafından açıkça hakların iade edilmesi üzerine hakkınız iade edilecektir.</li>
@@ -151,7 +151,7 @@ <h3>Creative Commons Atıf-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı</h3>
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons, kamu lisanslarına taraf değildir. Buna karşın Creative Commons, kamu lisanlarından birini yayınladığı materyallere uygulamayı seçebilir ve bu tür durumlarda, "Lisans Veren" sayılacaktır. Kamu lisanslarının metni, CC0 Public Domain Dedication altında kamu malına özeldir. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">CC0 Public Domain Dedication</a>. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a> internet adresinde yayınlanmış olan Creative Commons politikalarının izin verdiği başka şekilde paylaşıldığının kamuya bildirilmesi şeklindeki sınırlı amaç hariç, herhangi bir sınırlama olmaksızın, kamu lisanslarından herhangi birinde yapılan her nevi değişiklik veya lisanslı materyalin kullanımına dair diğer düzenleme, mutabakat ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Creative Commons, önceden kendi yazılı rızası olmaksızın "Creative Commons" ticarî markasının veya Creative Commons'a ait diğer ticarî marka veya logonun kullanımına izin veya yetki vermemektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, mezkur paragraf, kamu lisanslarının bir parçasını teşkil etmemektedir.<br><br>
Creative Commons ile <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a> üzerinden iletişim kurabilir.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
<p class="shaded"><a name="languages">İlave diller mevcuttur:</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>. Resmi çeviriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">SSS’ı</a> okuyun. </div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr">« Commons Belgesine Dön</a></p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f8721a7

Please sign in to comment.