No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
arhiva
html
lib
resources
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
TODO.md
index.php

README.md

ArhivaRevisteVechi

Versiune live

Baza de date

E fundaţia site-ului şi are un proiect dedicat: https://github.com/adakaleh/revistevechi-db

Proiecte conexe

Reviste Vechi Wiki: un wiki dedicat revistelor vechi, plecând de la aceeaşi bază de date.

Road map

 • Image Gallery
 • Complex Search
 • Download CSV personalizat
 • Mai multe reviste

Current releases

v0.2 (30-12-2017)

Content update:

 • Adăugat revista Game Over
 • Adăugat revista Hobbyte's

Modificări majore:

 • Îmbunătăţit performanţa pagina ediţii

Modificări minore:

 • Îmbunătăţit/adăugat efecte shadows la toate elementele la mouse hover
 • Îmbunătăţiri minore căutare (ordonare, nume reviste colorate diferit)

v0.1 (29-11-2017)

Primul release:

 • Cuprins căutabil pentru majoritatea revistelor Level
 • Cuprins căutabil pentru Games4Kids
 • Pagini scanate Level (majoritatea existente)
 • Căutare simplă