Darmowy system pozwalający na katalogowanie i zarządzanie dowolnymi przedmiotami w szkole, firmie lub domu. Jego działanie opiera się na kodach QR.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
fonts
img
js
php
xml
.gitattributes
.htaccess
README.md
[EN] HOW TO INSTALL.txt
[EN] HOW TO UPDATE.txt
[PL] JAK ZAINSTALOWAĆ.txt
[PL] JAK ZAKTUALIZOWAĆ.txt
index.php
test.html

README.md

Oversee-Systems

Oversee jest darmowym systemem pozwalającym na katalogowanie i zarządzanie dowolnymi przedmiotami w szkole, firmie lub domu.

Jego działanie opiera się o kody QR, dzięki którym możemy mieć łatwy i szybki dostęp do dowolnych informacji na temat każdego przedmiotu znajdującego się w bazie danych.


alt text

Przykłady zaimplementowanych funkcji:

 • Graficzny instalator systemu
 • Sprawdzanie aktualizacji systemu
 • Automatyczna aktualizacja systemu bez utraty danych i konieczności ponownej konfiguracji
 • Panel administratora (zmiana loga i nazwy strony, zarządzanie użytkownikami, generowanie masowo linków [QR])
 • Ułatwiony proces dodawania nowych użytkowników (automatyczne generowanie loginów i haseł)
 • Ustawienia konta (zmiana hasła)
 • Powiadomienia email o ważnych komentarzach dla wybranych specjalistów
 • Wyszukiwanie przedmiotów według numeru ID, kategorii, nazwy lub lokalizacji + podstawowe filtrowanie wyników
 • Szybka edycja informacji o przedmiocie
 • Historia komentarzy dla danego przedmiotu
 • Dwa języki strony (PL / EN)

alt text


Stworzono z wykorzystaniem:

 • HTML
 • CSS3
 • Bootstrap
 • JavaScript / jQuery (+ AJAX)
 • PHP
 • MySQL
 • XML

alt text