Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
178 lines (137 sloc) 5.89 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Lightbox Gallery CZ\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-19 17:29+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-25 01:04+0900\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Vlastenci.cz <info@vlastenci.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n"
"X-Poedit-Basepath: ../\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: lightbox-gallery\n"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:157
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:165
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:191
msgid "Lightbox Gallery"
msgstr "Galerie Lightbox"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:179
msgid "Options updated."
msgstr "Nastavení aktualizována."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:183
msgid "Options deleted."
msgstr "Nastavení smazána."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:197
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:262
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:278
msgid "Click to toggle"
msgstr "Klikni pro změnu"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:198
msgid "Lightbox Gallery Options"
msgstr "Nastavení Galerie Lightbox"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:207
msgid "Choose the gallery loading type"
msgstr "Vybrat způsb načítání galerie"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:208
msgid "Lightbox"
msgstr "Lightbox"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:209
msgid "Highslide JS"
msgstr "Highslide JS"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:210
#, php-format
msgid "Caution: Highslide JS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License. You need the author's permission to use Highslide JS on commercial websites. <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Please look at the author's website.</a>"
msgstr "Upozornění: Highslide JS je licencováno pod licencí Creative Commons - Nekomerční licence 2.5. Musíte mít svolení autora užívat Highslide JS na komerčních stránkách. <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Prosím, přečtěte si stránky autora.</a>"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:213
msgid "In case that you would like to use the lightbox in certain categories (comma-deliminated)"
msgstr "Použít lightbox v určitých kategoriích (odděl čárkami)"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:217
msgid "In case that you would like to use the lightbox in certain pages (comma-deliminated)"
msgstr "Použít lightbox na určitých stránkách (odděl čárkami)"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:221
msgid "Enforce loading the lightbox gallery scripts"
msgstr "Vynutit načítání skriptů galerie lightbox"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:222
msgid "The lightbox gallery scripts are loaded in every page"
msgstr "Skripty galerie lightbox jsou načteny na každé stránce"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:225
msgid "In case that you would like to disable to load the lightbox-gallery.css"
msgstr "Zrušit načítání stylů z lightbox-gallery.css"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:226
msgid "Do not use the lightbox-gallery.css"
msgstr "Nepoužívat lightbox-gallery.css"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:229
msgid "In case that you would like to disable to load the column inline css"
msgstr "Nepoužívat sloupce z inline CSS"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:230
msgid "Do not use the column inline css"
msgstr "Zrušit načítání sloupců z kódu inline CSS"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:233
msgid "In case that you would like to set the default number of columns"
msgstr "Nastavit standardní počet sloupců"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:237
msgid "In case that you would like to set the default thumbnail size"
msgstr "Nastavit standardní velikost miniatur"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:241
msgid "In case that you would like to set the default lightbox size"
msgstr "Nastavení standardní velikosti lightboxu"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:248
msgid "Choose the script loading point"
msgstr "Kde se mají načíst skripty"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:249
msgid "Header"
msgstr "Hlavička"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:250
msgid "Footer"
msgstr "Patička"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:253
msgid "Update Options &raquo;"
msgstr "Ulož nastavení &raquo;"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:263
msgid "Delete Options"
msgstr "Smaž nastavení &raquo;"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:265
msgid "Are you sure to delete options? Options you set will be deleted."
msgstr "Chcete opravdu smazat vaše nastavení? Vámi nastavené hodnoty budou smazány!"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:269
msgid "Delete Options &raquo;"
msgstr "Smaž nastavení &raquo;"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:279
msgid "Donation"
msgstr "Příspějte"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:281
msgid "If you liked this plugin, please make a donation via paypal! Any amount is welcome. Your support is much appreciated."
msgstr "Pokud se vám tento plugin líbil, prosím podpořte nás přes PayPal! Jakákoliv částka je vítána. Vaši podporu velice oceníme."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:363
msgid "Pages:"
msgstr "Stránky:"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:365
msgid "Next page"
msgstr "Další strana"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:366
msgid "Previous page"
msgstr "Předchozí stana"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:448
msgid "camera"
msgstr "fotoaparát"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:450
msgid "aperture"
msgstr "clona"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:452
msgid "focal_length"
msgstr "ohnisková_vzdálenost"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:454
msgid "ISO"
msgstr "ISO"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:458
msgid "shutter_speed"
msgstr "čas_clony"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:461
msgid "created_timestamp"
msgstr "vytvořeno"