Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
197 lines (151 sloc) 6.98 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Lightbox Gallery\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-12 01:35+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-13 22:50+0900\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n"
"X-Poedit-Basepath: ../\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: lightbox-gallery\n"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:209
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:224
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:257
msgid "Lightbox Gallery"
msgstr "Lightbox Gallery"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:240
msgid "Options updated."
msgstr "Inställningar uppdaterade"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:244
msgid "Options deleted."
msgstr "Inställningar borttagna."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:264
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:333
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:351
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:367
msgid "Click to toggle"
msgstr "Klicka för att växla"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:265
msgid "Lightbox Gallery Options"
msgstr "Lightbox Gallery inställningar"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:274
msgid "Choose the gallery loading type"
msgstr "Välj laddningstyp för gallerier"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:275
msgid "Lightbox"
msgstr "Lightbox"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:276
msgid "Highslide JS"
msgstr "Highslide JS"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:277
#, php-format
msgid "Caution: Highslide JS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License. You need the author's permission to use Highslide JS on commercial websites. <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Please look at the author's website.</a>"
msgstr "Varning: Highslide JS använder Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 2.5 som licens. Du behöver författarens tillåtelse för att använda Highslide JS på kommersiella hemsidor. <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Var god besök författarens hemsida.</a>"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:280
msgid "In case that you would like to use the lightbox in certain categories (comma-deliminated)"
msgstr "Om du skulle vilja använda lightboxen på specifika kategorier (kommaseparerade)"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:284
msgid "In case that you would like to use the lightbox in certain pages (comma-deliminated)"
msgstr "Om du skulle vilja använda lightboxen på specifika sidor (kommaseparerade)"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:288
msgid "Enforce loading the lightbox gallery scripts"
msgstr "Tvinga laddning av lightbox-skripten"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:289
msgid "The lightbox gallery scripts are loaded in every page"
msgstr "Lightbox-skripten laddas på varje sida"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:292
msgid "Add rel=&quot;lightbox&quot; automatically in the post insert"
msgstr "Lägg till rel=&quot;lightbox&quot; automatiskt i inlägg"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:293
msgid "Do not forget to check the script enforcement option above with this"
msgstr "Glöm inte att sätta på laddningstvånget ovan om du aktiverar detta"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:296
msgid "In case that you would like to disable to load the lightbox-gallery.css"
msgstr "Om du skulle vilja stänga av laddningen av lightbox-gallery.css"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:297
msgid "Do not use the lightbox-gallery.css"
msgstr "Använd inte lightbox-gallery.css"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:300
msgid "In case that you would like to disable to load the column inline css"
msgstr "Om du skulle vilja stänga av laddningen av inline-CSS i kolumner"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:301
msgid "Do not use the column inline css"
msgstr "Använd inte inline-CSS i kolumner"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:304
msgid "In case that you would like to set the default number of columns"
msgstr "Om du skulle vilja ställa in standardantal av kolumner"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:308
msgid "In case that you would like to set the default thumbnail size"
msgstr "Om du skulle vilja ställa in standardstorlek på miniatyrer"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:312
msgid "In case that you would like to set the default lightbox size"
msgstr "Om du skulle vilja ställa in standardstorlek på lightboxen"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:319
msgid "Choose the script loading point"
msgstr "Välj var skripten ska laddas"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:320
msgid "Header"
msgstr "Sidhuvud"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:321
msgid "Footer"
msgstr "Sidfot"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:324
msgid "Update Options &raquo;"
msgstr "Uppdatera inställningar &raquo;"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:334
msgid "Delete Options"
msgstr "Ta bort inställningar"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:336
msgid "Are you sure to delete options? Options you set will be deleted."
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort inställningar? Alla inställningar du har ställt in tas bort."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:340
msgid "Delete Options &raquo;"
msgstr "Ta bort inställningar &raquo;"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:352
msgid "Donation"
msgstr "Donera"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:354
msgid "If you liked this plugin, please make a donation via paypal! Any amount is welcome. Your support is much appreciated."
msgstr "Om du gillade det här tillägget, donera gärna via PayPal! Alla belopp är välkomna. Ert stöd uppskattas."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:368
msgid "CMS x WP"
msgstr "CMS x WP"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:370
msgid "There are much more plugins which are useful for developing business websites such as membership sites or ec sites. You could totally treat WordPress as CMS by use of CMS x WP plugins."
msgstr "Det finns många fler tillägg som är användbara för att utveckla företagshemsidor såsom medlemssidor eller EC-sidor. Du kan fullkomligt behandla WordPress som ett CMS genom att använda CMS x WP-tillägg."
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:371
msgid "WordPress plugin sales site: CMS x WP"
msgstr "Säljsida för WordPress-plugin: CMS x WP"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:445
msgid "Pages:"
msgstr "Sidor: "
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:447
msgid "Next page"
msgstr "Nästa sida"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:448
msgid "Previous page"
msgstr "Föregående sida"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:531
msgid "camera"
msgstr "kamera"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:533
msgid "aperture"
msgstr "bländare"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:535
msgid "focal_length"
msgstr "brännvidd"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:537
msgid "ISO"
msgstr "ISO"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:541
msgid "shutter_speed"
msgstr "slutartid"
#: lightbox-gallery/lightbox-gallery.php:544
msgid "created_timestamp"
msgstr "skapad_tiddstämpel"