@crowdhackathon-transport

CrowdHackathon #transport

Διήμερο hackathon με θέμα την υλοποίηση εφαρμογών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα.

 • Code repository for the participation of team Ex Machina in Crowdhackathon Transport

  JavaScript 5 1 Updated Jul 20, 2015
 • Tenebra Studios' entry in 2015 #crowdhackathon #transport competition. Implemented in UNITY3D.

  Updated Jul 19, 2015
 • JavaScript Updated Jul 19, 2015
 • Alerts you to press the bus stop button on time! Check your public transport stats and get a free ticket!

  Java Updated Jul 19, 2015
 • JavaScript Updated Jul 19, 2015
 • HTML Updated Jul 19, 2015
 • Objective-C Updated Jul 19, 2015
 • This is the full project of Athens Transit

  C# Updated Jul 19, 2015
 • Ruby Updated Jul 19, 2015
 • PHP Updated Jul 19, 2015
 • PHP 1 1 Updated Jul 19, 2015
 • Optimizers' team entry in 2015 #crowdhackathon #transport competition. Contains Crowdstance API and a sample Crowdstance application that consumes the API.

  Python 1 MIT Updated Jul 19, 2015
 • Let's go together

  CSS Updated Jul 19, 2015
 • Z-World web application for crowdhackathon #transport

  JavaScript Updated Jul 19, 2015
 • Java 1 Updated Jul 19, 2015
 • Java Updated Jul 19, 2015
 • JavaScript 1 Updated Jul 19, 2015
 • Java Updated Jul 19, 2015
 • HTML CC0-1.0 Updated Jul 19, 2015
 • Go Updated Jul 19, 2015