Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
log
public
script
test
tmp
vendor
.gitignore
Gemfile
LICENSE
README.rdoc
README_RAILS
Rakefile
config.ru

README.rdoc

Ez az alkalmazás egy href=“http://szakdolgozat.csiszarattila.com[szakdolgozat]”>szakdolgozat.csiszarattila.com keretében készült, a Ruby on Rails keretrendszer felhasználásával, egy komplett webáruházat valósít meg:

 • Rendszerezhető termékek

  • Kategóriák

  • Címkék

 • Rendelések felvétele

 • Vásárlói profilok

 • Adminisztrációs felület

  • Rendelések megtekintése

  • Új termékek felvétele, szerkesztése

  • Új kategóriák felvétele, rendszerezése

  • Felhasználók menedzselése

Kipróbálható változat

Az alkalmazás működő változata elérhető a webshop.csiszarattila.com URL-en keresztül. Az adminisztrációs felületre a webshop.csiszarattila.com/admin/ URL-en keresztül egy admin nevű, admin jelszójú felhasználóval léphetünk be.

Telepítés és futtatás

Az alkalmazás futtatásához szükséges:

Az adatbázis használatához a Ruby megfelelő moduljának telepítése:

 • MySQL esetén lásd a www.tmtm.org/en/mysql/ruby/ címet. (Megjegyzés: tapasztalataim szerint csak a MySQL 5.0-ás verziójáig működik megbízhatóan.)

Az alkalmazás külső forráskódokat is felhasznál működéséhez, ezek megtalálhatóak az alkalmazás forráskódja mellett, a vendor könyvtárban, így az alkalmazás futtatásához telepítésük nem szükséges.

Beállítások megadása

Elsőként az adatbázis hozzáférési adatait adjuk meg a config/database.yml fájlban. Az alkalmazás futtatásához elég a development kulcsszó alatti adatok kitöltése.

Adatbázisok létrehozása és feltöltése

(A következő parancsokat az alkalmazás gyökérkönyvtárában kell kiadni.) Az adatbázis létrehozásához futtassuk előbb a rake db:create, majd a sémák betöltéséhez a rake db:schema:load parancsot. Ezután töltsük fel az alapadatokat a rake db:fixtures:load, majd az irányítószámokat a rake db:zipcodes:load parancssal - ez utóbbi eltarthat egy ideig.

Alkalmazás futtatása

Végül indítsuk el a Rails beépített webszerverét a ruby script/server paranccsal, a futó alkalmazást ekkor a localhost:3000 -es címen érhetjük el egy webböngésző segítségével. Az adminisztrációs felületet pedig a localhost:3000/admin/ címen, egy admin nevű admin jelszójú felhasználóval.

Tesztek futtatása

Az alkalmazáshoz részletesen megírt tesztek tartoznak, ezek biztosítják, hogy az alkalmazás a feladatait hibátlanul végezze el.

A tesztek futtatásához mindenekelőtt meg kell adni a teszt adatbázis konfigurációját (config/database.yml fájl).

Majd futtatni a teszteket:

 • A modellekét: rake test:units

 • A vezérlőkét: rake test:functionals

parancsokkal.

Az alkalmazás függőségei

 • a Rails keretrendszer 2.2-es verziója

 • pluginek:

  • haml

  • acts_as_tree

  • localized_dates

  • validates_existence

  • zipcode_match

 • gemek:

  • haml-2.0.3

  • will-paginate-2.3.6

Jogi feltételek a felhasználásra

Jelen programra a GNU/GPL licensz harmadik számú változata érvényes.

Mindez azt jelenti, hogy szabadon felhasználható és módosítható, de elérhetővé kell tenned mások számára is! Valamint ebben az esetben kérlek tüntesd fel a nevem az alkalmazás mellett és értesíts e-mailben.

Kapcsolat

Email: csiszar [dot] ati [at] gmail [dot] com