Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

WebHook pro změnu stavu platby #46

Open
soukicz opened this issue Sep 10, 2015 · 18 comments
Open

WebHook pro změnu stavu platby #46

soukicz opened this issue Sep 10, 2015 · 18 comments
Assignees
Milestone

Comments

@soukicz
Copy link

@soukicz soukicz commented Sep 10, 2015

Je v plánu přidání webhook při změně stavu transakce? Aktuálně je problém, pokud zákazník zavře okno před přesměrováním zpátky do eshopu.

Jediným řešením je pak v intervalech kontrolovat stav všech nedokončených plateb, což je ale značně neoptimální.

Ideální by bylo posílat URL pro webhook parametrem stejně jako se to dělá s url stránky potvrzení.

@dmarek dmarek self-assigned this Sep 16, 2015
@fprochazka
Copy link

@fprochazka fprochazka commented Oct 29, 2015

👍

1 similar comment
@pepakriz
Copy link

@pepakriz pepakriz commented Nov 19, 2015

👍

@dmarek
Copy link
Contributor

@dmarek dmarek commented Nov 19, 2015

ano, webhooky plánujeme, přesně jak píšete, právě pro ošetření zavření prohlížeče před přesměrováním je tento aktivní "push" přístup nejvhodnější.

@eholy
Copy link

@eholy eholy commented Jan 8, 2016

👍

1 similar comment
@VasekPurchart
Copy link

@VasekPurchart VasekPurchart commented Jan 8, 2016

👍

@ratajskym
Copy link
Contributor

@ratajskym ratajskym commented Aug 23, 2016

Webhook je stále ve feature listu, nicméně v nejbližší době to zařazeno nebude. Task zavírám

@ratajskym ratajskym closed this Aug 23, 2016
@ozaoral ozaoral reopened this Dec 6, 2016
@simPod
Copy link

@simPod simPod commented Dec 6, 2016

jakoby core feature si myslim, vote up! 👍

@soukicz
Copy link
Author

@soukicz soukicz commented May 2, 2018

Pravidelně kvůli tomu řešíme duplicitní platby a další problémy. Vypadá to nějak?

@fprochazka
Copy link

@fprochazka fprochazka commented May 2, 2018

Lol, to furt není?

@landsman
Copy link

@landsman landsman commented Jun 10, 2018

ping

@Fragous
Copy link

@Fragous Fragous commented Dec 4, 2018

V jakémpak je to asi stavu? Klinická smrt?

@landsman
Copy link

@landsman landsman commented Dec 11, 2018

tenor 1

@ozaoral
Copy link
Contributor

@ozaoral ozaoral commented Dec 15, 2018

@landsman @Fragous gif je přesný, hýbe se to ... dopředu. Očekávejte zombie apokalypsu cca v březnu, ještě o něco dříve pak pár drobností, které k tomu prošlapou cestu tak, aby to nebylo jenom o těch stavech, které vidíte dneska.

@ozaoral ozaoral self-assigned this Dec 15, 2018
@landsman
Copy link

@landsman landsman commented Apr 8, 2019

Hýblo?

@simPod
Copy link

@simPod simPod commented Apr 8, 2019

@landsman *v březnu 2022
klid

@Rosnicka
Copy link

@Rosnicka Rosnicka commented Jan 6, 2020

Nějaké novoroční předsevzetí? 😉

@landsman
Copy link

@landsman landsman commented Jan 6, 2020

Těch requestů, které musí takto zbytečně odbavovat. Dobrovolný self-DDoS.

image

@kukulich
Copy link

@kukulich kukulich commented Jan 6, 2020

Možná se na tom dělá: #456

@janbrasna janbrasna added this to the v2+ milestone Aug 11, 2020
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet