New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

WebHook pro změnu stavu platby #46

Open
soukicz opened this Issue Sep 10, 2015 · 11 comments

Comments

Projects
None yet
@soukicz

soukicz commented Sep 10, 2015

Je v plánu přidání webhook při změně stavu transakce? Aktuálně je problém, pokud zákazník zavře okno před přesměrováním zpátky do eshopu.

Jediným řešením je pak v intervalech kontrolovat stav všech nedokončených plateb, což je ale značně neoptimální.

Ideální by bylo posílat URL pro webhook parametrem stejně jako se to dělá s url stránky potvrzení.

@dmarek dmarek self-assigned this Sep 16, 2015

@fprochazka

This comment has been minimized.

fprochazka commented Oct 29, 2015

👍

1 similar comment
@pepakriz

This comment has been minimized.

pepakriz commented Nov 19, 2015

👍

@dmarek

This comment has been minimized.

Contributor

dmarek commented Nov 19, 2015

ano, webhooky plánujeme, přesně jak píšete, právě pro ošetření zavření prohlížeče před přesměrováním je tento aktivní "push" přístup nejvhodnější.

@eholy

This comment has been minimized.

eholy commented Jan 8, 2016

👍

1 similar comment
@VasekPurchart

This comment has been minimized.

VasekPurchart commented Jan 8, 2016

👍

@ratajskym

This comment has been minimized.

Contributor

ratajskym commented Aug 23, 2016

Webhook je stále ve feature listu, nicméně v nejbližší době to zařazeno nebude. Task zavírám

@ratajskym ratajskym closed this Aug 23, 2016

@ozaoral ozaoral reopened this Dec 6, 2016

@simPod

This comment has been minimized.

simPod commented Dec 6, 2016

jakoby core feature si myslim, vote up! 👍

@soukicz

This comment has been minimized.

soukicz commented May 2, 2018

Pravidelně kvůli tomu řešíme duplicitní platby a další problémy. Vypadá to nějak?

@fprochazka

This comment has been minimized.

fprochazka commented May 2, 2018

Lol, to furt není?

@landsman

This comment has been minimized.

landsman commented Jun 10, 2018

ping

@Fragous

This comment has been minimized.

Fragous commented Dec 4, 2018

V jakémpak je to asi stavu? Klinická smrt?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment