Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

WebHook pro změnu stavu platby #46

Open
soukicz opened this issue Sep 10, 2015 · 19 comments
Open

WebHook pro změnu stavu platby #46

soukicz opened this issue Sep 10, 2015 · 19 comments
Assignees
Labels
enhancement planned considered and in pipeline
Milestone

Comments

@soukicz
Copy link

soukicz commented Sep 10, 2015

Je v plánu přidání webhook při změně stavu transakce? Aktuálně je problém, pokud zákazník zavře okno před přesměrováním zpátky do eshopu.

Jediným řešením je pak v intervalech kontrolovat stav všech nedokončených plateb, což je ale značně neoptimální.

Ideální by bylo posílat URL pro webhook parametrem stejně jako se to dělá s url stránky potvrzení.

@dmarek dmarek self-assigned this Sep 16, 2015
@fprochazka
Copy link

👍

1 similar comment
@pepakriz
Copy link

👍

@dmarek
Copy link
Contributor

dmarek commented Nov 19, 2015

ano, webhooky plánujeme, přesně jak píšete, právě pro ošetření zavření prohlížeče před přesměrováním je tento aktivní "push" přístup nejvhodnější.

@eholy
Copy link

eholy commented Jan 8, 2016

👍

1 similar comment
@VasekPurchart
Copy link

👍

@ozaoral ozaoral added the planned considered and in pipeline label Jan 8, 2016
@ratajskym
Copy link
Contributor

Webhook je stále ve feature listu, nicméně v nejbližší době to zařazeno nebude. Task zavírám

@ozaoral ozaoral reopened this Dec 6, 2016
@simPod
Copy link

simPod commented Dec 6, 2016

jakoby core feature si myslim, vote up! 👍

@soukicz
Copy link
Author

soukicz commented May 2, 2018

Pravidelně kvůli tomu řešíme duplicitní platby a další problémy. Vypadá to nějak?

@fprochazka
Copy link

Lol, to furt není?

@landsman
Copy link

ping

@Fragous
Copy link

Fragous commented Dec 4, 2018

V jakémpak je to asi stavu? Klinická smrt?

@landsman
Copy link

tenor 1

@ozaoral
Copy link
Contributor

ozaoral commented Dec 15, 2018

@landsman @Fragous gif je přesný, hýbe se to ... dopředu. Očekávejte zombie apokalypsu cca v březnu, ještě o něco dříve pak pár drobností, které k tomu prošlapou cestu tak, aby to nebylo jenom o těch stavech, které vidíte dneska.

@ozaoral ozaoral self-assigned this Dec 15, 2018
@landsman
Copy link

landsman commented Apr 8, 2019

Hýblo?

@simPod
Copy link

simPod commented Apr 8, 2019

@landsman *v březnu 2022
klid

@Rosnicka
Copy link

Rosnicka commented Jan 6, 2020

Nějaké novoroční předsevzetí? 😉

@landsman
Copy link

landsman commented Jan 6, 2020

Těch requestů, které musí takto zbytečně odbavovat. Dobrovolný self-DDoS.

image

@kukulich
Copy link

kukulich commented Jan 6, 2020

Možná se na tom dělá: #456

@janbrasna janbrasna added this to the v2+ milestone Aug 11, 2020
@pepakriz
Copy link

pepakriz commented Jan 12, 2023

Dobré vědět, že API v1.9 tento problém ještě umocňuje. Doposud se dalo do jisté míry spoléhat, že platba přes apple/google pay nebo zapamatovanou kartou bude vyřízena relativně rychle (do 30s). Ovšem díky 3DS redirectům se tento interval potenciálně prodlužuje na minimálně 5 minut (minimální ttlSec je 5 minut) a oneclick platba ani ttlSec nepodporuje (#657). Připadám si, že neimplementuju platební bránu, ale ddosovací tool.

Nemáte ohledně realizace webhooků nějaké čerstvější informace?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
enhancement planned considered and in pipeline
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests