Přechod z již používané platební brány GP Webpay

Ondřej Zaoral edited this page Jan 22, 2017 · 21 revisions

Využíváte-li již nyní platební bránu ČSOB GP Webpay, můžete si vybrat ze dvou způsobů přechodu na novou bránu. Zde popsaný migrační scénář je jednodušší - pro většinu obchodníků neznamená žádný vývoj, ale jen parametrizaci existující integrace platební brány v e-shopu. Mějte však, prosím, na paměti, že nové funkce již nebudou na tomto rozhraní platební brány podporovány. Pokud by ve Vašem e-shopu i zde popsaný scénář znamenal větší vývoj, doporučujeme přejít rovnou na nové eAPI platební brány, které je nyní [dostupné již ve verzi v1.7](eAPI v1.7) a podporuje nejen platby kartou, ale i MasterPass(masterpass) a [platební tlačítka ČSOB a Poštovní spořitelny](Platební tlačítko ČSOB a Poštovní spořitelny).

Oba migrační přístupy můžete samozřejmě kombinovat. Přejít na novou platební bránu změnou parametrů můžete ihned dle tohoto návodu. Následně můžete vyvinout integraci [nového eAPI](eAPI v1.7) a po otestování přejít na nové rozhraní, které i pro Vás bude základem pro nové, pohodlnější, způsoby placení pro Vaše klienty.

Pokud ve Vašem e-shopu používáte SOAP rozhraní původní platební brány GP Webpay pro zjišťování stavů objednávek, implementujte, prosím, rovnou nové eAPI, protože Legacy API tuto funkci nemá.

Přechod z brány GP Webpay je velice jednoduchý. Stačí následovat tyto tři kroky:

1. Vygenerujte si nové klíče a zaveďte je do vašeho systému

Nejdříve vyměňte veřejný klíč platební brány. Nový si stáhněte zde z Gitu.

Svou vlastní dvojici klíčů si vygenerujte na https://platebnibrana.csob.cz/keygen/. Jako e-mail zadejte technický kontakt, který jste uvedli při podpisu dodatku ke smlouvě. Jako Merchant ID uveďte ID, které vidíte v přehledu platebních bran systému ČSOB POS Merchant v prvním sloupci zleva (začíná vždy M1E3CB a následují 4 číslice). Privátní klíč se uloží do souboru na vašem počítači, veřejný klíč se odešle zabezpečeným kanálem na platební bránu. Privátní klíč zaveďte do svého systému, nový veřejný klíč potvrďte v systému ČSOB POS Merchant pomocí jednorázového kódu, který vám přijde na kontaktní e-mail.

2. Změňte nastavení volání platební brány (endpoint) a ID obchodníka

Platební bránu nově volejte na https://platebnibrana.csob.cz/pay/entry/merchant

Poznámka: platební brána podporuje zpracování požadavků jak pomocí metody GET, tak pomocí POST. V případě, že je použita metoda GET, do výsledné URL se doplní parametry, např.

https://platebnibrana.csob.cz/pay/entry/merchant?AMOUNT=12300&MERCHANTNUMBER=...

V případě, že je použita metoda POST, posílají se parametry v těle požadavku jako "form-url-encoded" hodnoty. Zvolená metoda závisí na zvoleném řešení/pluginu použitém pro napojení e-shopu na GP Webpay.

ID obchodníka (Merchant ID) nahraďte za ID, které jste používali již při generování klíčů (začíná vždy M1E3CB a následují 4 číslice). Pozor! Se starým číslem obchodníka nebudou platby fungovat!

Pokud jsou tyto nastavení ve vašem systému parametrizovatelné, nebudete muset nic programovat.

3. Nahrajte do nové platební brány logo vašeho e-shopu nebo aplikace

Do systému ČSOB POS Merchant nahrajte logo, které se bude na nové platební bráně zobrazovat klientům. Celá platba tak pro ně bude důvěryhodnější a budou si jisti, že po přesměrování na platební bránu "jsou stále s vámi".

Pokud vlastní logo nenahrajete, bude brána při transakcích zobrazovat výchozí logo stylizující nákupní košík.

Požadavky na soubor loga naleznete v kapitole Logo obchodníka. Logo podléhá schválení bankou, které zpravidla proběhne do následujícího pracovního dne. Doporučujeme proto logo vložit do systému co nejdříve.

A to je vše. Teď si ještě vyzkoušejte platbu a pokud vše funguje, nic vám nebrání v používání naší nové platební brány. Pokud se náhodou něco nezdařilo, podívejte se, prosím, do technických FAQ.

4. Testovací prostředí - vyzkoušejte si vše nanečisto

Generátor klíčů https://iplatebnibrana.csob.cz/keygen/.

ČSOB POS Merchant - vygenerovaný veřejný klíč je po odeslání do banky automaticky schválen. Nemusíte tedy nic potvrzovat.

Adresa platební brány https://iplatebnibrana.csob.cz/pay/entry/merchant

Česky

1. Integrace platební brány a e-shopu

2. MasterPass

3. API rozšíření

4. Podpora EET

4. Časté dotazy (FAQ)

English :gb:

1. Gateway Integration

2. MasterPass

3. API Extensions

4. Frequently asked Questions

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.